Képviselő-testületi (alakuló) ülés: 2019-10-24 (18:00)

Típus:képviselő-testületi ülés
Helyszín:Tinnyei Község Önkormányzatának tanácsterme
Időpont:2019-10-24, 18:00-18:50
Résztvevők:Krix Lajos Mihály, polgármester
Balázsné Maródi Ildikó, képviselő
Balogh Rita, képviselő
Ladányi Péter, képviselő
dr. Molnár Ede Levente, képviselő
Naszvadi János Győző, képviselő
Szopkó Csaba, képviselő

dr. Imre Gábor, jegyző
Bayer Ágnes, jegyzőkönyv-vezető
Meghívottak:Simonné Kiss Mariann, HVB elnök
Szondyné Sárfy Zsuzsa, Pilisvörösvári Járási Hivatal vezetője
Székely Róbert, Pilisjászfalu polgármestere
Darázs Lászlóné
Vendégek:sokan voltak
Meghirdetett
napirendi pontok:
1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, valamint a megbízólevelek átadása (HVB elnök)
2. Polgármesteri program ismertetése (polgármester)
3. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele (polgármester)
4. Az alpolgármester, illetményének vagy tiszteletdíjának és munkarendjének megállapítása (polgármester)
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata (polgármester)
6. Bizottság(ok) tagjainak megválasztása (polgármester)
7. Jegyző tájékoztatása képviselők képzéséről (jegyző)
Meghívó, előterjesztések:Kt meghívó 2019 10 24_.doc
1,3,4,5,6: Előterjesztés alakuló 20191024.doc
2: Polgármesteri program.docx
5:
SZMSZ melléklet módosítás.docx
SZMSZ rendelet módosítás_ 20191025.docx
Tinnyei SZMSZ 2019_03_04 egységes szerkezetű változat.docx
6: Összes jegyző_01528_képviselők képzése_ME.pdf
Módosítók:nem voltak
Az ülésen beadva:nem volt
Hangfelvétel:_20191024_180810_kepviselo-testuleti_ules_alakulo.MP3
Videófelvétel:https://www.youtube.com/watch?v=_h1V-YyxR5o
Jegyzőkönyv+mellékletei:Jegyzőkönyv_20191024.pdf
Melléklet_20191024.pdf
Tárgyalt napirendi pontokINT
Bevezetés
1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
2. Polgármesteri program ismertetése 610
3. Polgármester illetménye700
4.a. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele (javaslat és szavazatszámláló bizottság megválasztása)
(A polgármester dr. Molnár Ede képviselőt javasolta alpolgármesternek. A képviselőknek titkos szavazással kellett dönteniük a javaslatról)
700
4.b. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele (a szavazás eredménye)
(Naszvadi Győző képviselő ismertette a szavazás számszaki eredményét, amely szerint dr. Molnár Ede alpolgármester-jelöltet a képviselő-testület nem szavazta meg.)
250
5. Az alpolgármester, illetményének vagy tiszteletdíjának és munkarendjének megállapítása
(törölve)
6.a. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata (ÖVV bizottság összetétele)
(Az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság összetételére a polgármester tett javaslatot: Balázsné Maródi Ildikó elnök, Szopkó Csaba bizottsági tag és Darázs Lászlóné külsős bizottsági tag)
610
6.b. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata (melléklet módosítása)
(Az SZMSZ-ről szóló rendelet mellékletének módosítása az új testületi és bizottsági tagok nevével és elérhetőségi adataival)
700
7. Tájékoztatás a képviselők továbbképzéséről

BKTV: Képviselő-testületi ülés Tinnye, 2019. 10. 24.
Back to Top