Raktárhelyiség bérbeadása (a Pohl udvarban)

A tinnyei képviselő-testület 2019. november 27-i rendkívüli ülésén hozott, 93/2019. (XI. 27.) számú határozata szerint pályázatot hirdet a település főútjához közel lévő, 128 m2-es raktárhelyiség bérleti jogának megszerzésére.

A „Pohl udvar” hátsó részén álló, a „ZÖLI” nevű kisbolt mögötti épületről van szó.


Cím: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
Helyrajzi szám:Tinnye belterület, 582/11 hrsz.
Alapterület, típus:128 m2, közmű nélküli
Bérleti szerződés típusa:határozatlan idejű szerződés
Felmondási idő:2 hónap
Bérleti díj:400 Ft/m2/hó, 50 Ft/m2-es licit lépcsővel
Kaució:2 havi bérleti díj
Pályázat benyújtása:Írásban, a tinnyei hivatal ügyfélszolgálati irodájában (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)
Pályázat benyújtási határideje:2019-12-13 (péntek) 12:00 óra

Az épület felújításra szorul, ezért 1 millió forintos keretösszegig az új bérlő jogosult lesz számlával igazolt felújításokat végezni, amely összeget a havi bérleti díj 50%-os beszámításával a bérlő „lelakhat” (a konkrét tervezett felújításokat a becsült keretösszegekkel együtt az önkormányzat felé a felújítás előtt jóváhagyásra írásban be kell nyújtani).

A benyújtott pályázatokról, és a nyertes pályázatról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

Az épület üzlethelyiségnek kiváló elhelyezkedésű, előtte és mögötte a Pohl udvarban parkolási lehetőség is van.

Erről a raktárépületről van szó:

(forrás: e-epites.hu)

Az önkormányzat honlapján is olvasható hirdetmény pontos szövege:

Hirdetmény raktárhelyiség bérleti jogáról:


„Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/11. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található raktárhelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.
Raktárhelyiség műszaki adatai: alapterülete 128 m2, közmű nélküli.
Bérleti díj: 400,-Ft/m2/hó, licitlépcső 50,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2019. december 13. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron következő ülésén dönt.”
Back to Top