Tinnye polgármesterének határozata a koronavírus elleni helyi védekezésről

Az országosan kialakult járványhelyzetre való tekintettel a mai napon a tinnyei képviselő-testület operatív megbeszélést tartott.

A 2011. évi CXXVIII. törvény „a katasztrófavédelemről” szóló törvény szerint:

46. § (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Krix Lajos a megbeszélést követően az alábbi polgármesteri határozatot hozta (forrás: tinnye.hu):

„Tinnye Község Polgármesterének 1/2020. (III.15.) számú határozata a koronavírus elleni helyi védekezés szabályairól

Krix Lajos Tinnye község polgármestere, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása miatt elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési, szabályok helyi érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések, szabályok betartását írom elő és az alábbi ajánlások betartását javaslom.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. március 17. napjától a Tinnyei Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) esetében – visszavonásig – az óvodai nevelésben rendkívüli szünetet rendelek el. Az érintett pedagógusok, dajkák és egyéb munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállalók) egyéb munkajogi kérdéseiben külön döntést hozok az óvodavezetői konzultációt követően.

A rendkívüli szünet idejére az Óvoda – a 2020.03.16. napon elvégzett felmérés eredményének függvényében – felügyeletet biztosít, kizárólag azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei stratégiailag fontos munkahelyen vagy a vírusfertőzés megállításában, gyógyításában dolgoznak. Ezt a feladatot az Óvoda vegyes és kislétszámú csoportokban fogja megoldani. A rendkívüli szünet idején az Óvodába járó gyermekek részére továbbra is megoldott lesz az eddig megszokott ellátás.

Március 16-tól az Óvodába érkező gyermekeket szüleik csak az Óvoda ajtajáig kísérhetik és ott is vehetik vissza felügyeletüket. Az Óvoda csak és kizárólag egészséges gyermeket fogadhat be a felügyeletre. A gyermekek befogadása előtt testhőmérséklet mérés kerül végrehajtásra. Napközben megbetegedő gyermek esetében, a tünetek jelentkezésekor azonnal a gyermek elkülönítésre, a szülő értesítésre kerül. Az Óvoda épületében szigorúan csak és kizárólag az ott aktuálisan munkát végzők és az ellátottak tartózkodhatnak.

A iskolai étkeztetés csak és kizárólag az iskola által felügyelt gyermekek részére biztosított.

Az önkormányzat által üzemeltetett – alapvetően iskolai – étkezde 2020.03.16-tól, az eddigieknél zártabban működik. Ott csak az önkormányzat oda beosztott munkatársai és a kis csoportokban étkezők tartózkodhatnak. Az étkezdébe való beérkezés után mindenki részére egy alapos fertőtlenítő kézmosást kell kötelezően végrehajtani. A kézmosó folyadékot az önkormányzat biztosítja. Az étkezde ajtaját az ott dolgozók zárva tartják és csak az étkeztetési időben tarthatják lezáratlanul. Az étkezési térítési díjak átvételét továbbra is az önkormányzati dolgozók végzik.

A iskolai/községi könyvtár teljesen lezárásra kerül, a kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerüljenek visszaszolgáltatásra.

Korlátozom az önkormányzat épületében való tartózkodást. Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre korlátozzuk. Halaszthatatlan ügyben (pl. anyakönyvi esemény), a személyes ügyfélfogadás továbbra is működik, de csak az előtérből nyíló, ügyfélszolgálati asztalon keresztül. Az önkormányzat belső bejárati ajtaját zárva tartjuk.

Az önkormányzat teljesen lezárja a Kossuth Lajos Művelődési Ház épületét, abban semmilyen rendezvény, összejövetel, sporttevékenység valamint árusítás nem végezhető az iskolai és óvodai rendkívüli szünet végéig (azaz visszavonásig).

A védőnői rendelést biztosító épületrész nem kerül lezárásra, tekintettel a folytatódó rendelésekre. Az épületrész folyamatos fertőtlenítését rendelem el. Az épületrészbe más indokkal belépni, tartózkodni tilos. Az épületrész bejárati ajtaját, rendelési időn kívül zárva kell tartani.

A lakosság felé az alábbi ajánlások betartását javaslom.
-Az iskolai digitális oktatás és az óvodai rendkívüli szünet idején a családok maradjanak ingatlanaikon belül. A spontán szerveződő focizásokról és biciklizésekről gyermekeinket beszéljük le, tartsuk otthon.
-Szüneteltessük a baráti találkozókat, a gyermekeink házi, összevont felügyeletét.
-A lehető legtöbbet tartózkodjunk a szabad levegőn (udvaron belül) és gyakran szellőztessük otthonainkat.
-Vásárolni, lehetőség szerint csak a család egy tagja menjen.
-Azok az idős lakóink, akiknek ellátásában nincs közvetlen segítségük, jelezzék az önkormányzatnak (+3626335076), vagy keressék az önkormányzati képviselőket.
-Gyermekeinket ne bízzuk az egyébként a koronavírustól legveszélyeztetettebb idősebb rokonainkra, barátainkra.
-Az iskolai felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást a tankerület által szabályozottaknak megfelelően, az iskola igazgató nyújt segítséget.

Tinnye, 2020.03.15. Krix Lajos polgármester sk.”


Back to Top