Hangosan gondolkodom – pályázat helyett közvetlen ajánlatkérés?

Az önkormányzat honlapja (tinnye.hu) már lassan 5 hónapja hibás. Mint arról már írtam a blogomon, javaslatomat, hogy nyilvános pályázat révén találjunk vállalkozót a honlap rendbetételére egyhangú (7 igenes) szavazással fogadta el a testület. A pályázat kiírásra került, 2 ajánlat határidőben be is érkezett a március 6-ig, de döntés nem született, mert Krix Lajos szerint kevés a 2 ajánlat (érdekes, más esetben bőven elég volt 1 is…).

Geréb Tünde jegyző asszony április 20-án (másfél hónap után) levélben tájékoztatta a képviselőket (és a két pályázót), hogy a pályázatokat elutasítja, mert „annak kiírása és lebonyolítása nem a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2/2019. számú a beszerzések rendjéről szóló szabályzata alapján került megvalósításra”.

A levélből azt is megtudtuk, hogy a jegyző asszony a témában új eljárást fog indítani. Ő fogja az ajánlattételi felhívást közvetlenül néhány gazdasági szereplőnek ajánlattételre megküldeni, és a polgármester felkérésére ő lesz a Bírálóbizottság elnöke is.

Kérdésemre, hogy pontosan mi az, amiben a lefolytatott pályázati eljárás nem felelt meg a beszerzési szabályzatnak, a jegyző asszony a következőt válaszolta:

Röviden (szabályzat 7. pontja alapján):

nem a hivatal bonyolította az eljárást,
nincs a kiírásnak iktatott ügyirata (csak a beérkezett pályázatoknak),
nem versenyeztetési eljárás keretében történt, hanem nyílt pályázatként,
nem volt indikatív árajánlat kérés a kiírást megelőzően,
nem a szabályzat mellékletének megfelelő ajánlattételi minta alapján került kiírásra.

Mit is jelent mindez? Nem mást, mint hogy a nyilvánosan kiírt pályázat nem megfelelő eljárás, de a közvetlenül megkeresett vállalkozásoktól bekért ajánlatokra adott ajánlat igen. Akkor is, ha a hivatkozott beszerzési szabályzatot a jegyző asszony szerint sem Pilisjászfalu, sem Tinnye képviselő-testülete nem hagyta jóvá. Geréb Tünde ugyanakkor felül fogja vizsgálni a szabályzatokat (így a beszerzési szabályzatot is), a hiányokat pótolni fogja és a javított dokumentumokat a veszélyhelyzet után a testület elé fogja vinni jóváhagyásra.

Gondolkozzunk egy kicsit!
Adott egy szabályzat, amit Krix Lajos és Hudecz Izabella (a pályázatról szóló döntés idején teljes joggal felruházott megbízott jegyző) jól ismertek, hisz az aláírásuk ott szerepel a szabályzat utolsó oldalán. Egyikük sem jelezte az ülésen, amikor a pályázat kiírásáról volt szó, hogy itt valami gond lenne és ez így nem felel meg a szabályzatnak. Ehelyett (az ő egyetértő támogatásukkal és közreműködésükkel) szépen kiírásra került a pályázat. Beérkeztek az ajánlatok, amelyek nyilvánosságra lettek hozva, így azokat mindenki megismerhette.

Csak mindezek után, jóval később „derült ki”, hogy másokat (konkrét cégeket) kell meghívni ajánlattételre, mert érvénytelen volt az eljárás?

Geréb Tünde időközben (április 29-én) megküldte a képviselőknek az általa tervezett ajánlattételi felhívást és szerződés tervezetet is.

Észrevételeimet válaszomban ismertettem a jegyző asszonnyal, és ismét javasoltam a nyilvános pályázati eljárás lefolytatását. Ha csak csekély számú kiválasztott vállalkozótól kérünk be ajánlatot, az a

szabad verseny és az esélyegyenlőség indokolatlan korlátozása.

Ezt az eljárást már jól ismerjük, igen aggályos is tud lenni az efféle beszerzés. A Honfoglalás utca aszfaltozásával kapcsolatos kivitelező kiválasztása pl. így zajlott: az önkormányzat 3 ajánlatot kért be, ebből az egyik cég valószínűleg fiktív vállalkozás volt (nem volt elérhetető), a másik pedig valamilyen oknál fogva nem kapta meg az ajánlatkérést. Így maradt mindössze egyetlen vállalkozó, akitől az egyedüli ajánlat beérkezett. És nem fogják kitalálni: ő nyerte el a munkát!
(forrás: a 2017. augusztus 16-i képviselő-testületi ülés hangfelvétele és jegyzőkönyve)

Nem azt mondom, hogy ez most a honlappal is így lesz, de a nyilvánosan meghirdetett pályázati eljáráshoz képest jelentősen antidemokratikusabb és sokkal nagyobb veszélyeket hordoz magában (a visszaélések és a mutyi lehetőségét) egy ilyen módon lebonyolított, közvetlen megkereséssel járó meghívásos eljárás.

Ugyanakkor a szabályzatot a jegyző készíti el, a képviselő-testületek hagyják jóvá és a hivatali munkatársaknak kell alkalmazniuk. A jegyző asszony tehát megtehetné, hogy (ha az előző eljárás nem a szabályzat szerint történt, ráadásul a szabályzatból hiányzik a pályáztatás lehetősége is), hogy módosítja a szabályzatot kiegészítve azt a pályáztatás lehetőségével, majd nyilvános pályázatot hirdet. Ha igaz, hogy a hatályos szabályzatot (tényleg az?) egyik képviselő-testület sem fogadta el, de a jegyző ennek ellenére mégis azt veszi figyelembe, akkor ezt másképp is meg lehetne oldani.

De nem. A jegyző asszony nem akar nyilvános pályázatot. Meghívásos eljárást szeretne.

Egyébként a hibás és hiányos honlap rendbe tételére június végéig adott haladékot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), tehát addig kell a jegyző asszonynak lebonyolítania az eljárást, és a munkát elnyerő vállalkozásnak elkészítenie a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő új önkormányzati honlapot.

Időközben Krix Lajos útjára indította az önkormányzat facebook oldalát, ahová már jönnek is a pozitív hírek szépen, sorban. Bár a polgármester eddig nem igazán remekelt a közösségi médiában, hiszen még facebook fiókja sincs (legalábbis én nem tudok róla), tájékoztatása szerint májusig ő készíti (készítette) az oldalt. Utána ezt a munkát egy arra kijelölt hivatali dolgozónak adta át.

A jogszabályok ugyanakkor előírják, hogy az önkormányzat joghatályos döntéseinek (határozatok, rendeletek) hivatalos közzététele a hirdetőtáblán és a tinnye.hu című önkormányzati honlapon kell történjen. A jogszabályokban szó sem esik facebook oldalról. Nem véletlen: a facebook egy amerikai cég tulajdonában van, nem tartozik magyar kormányzati hatáskörbe. Az ott megjelenő befolyásolt hírek, információk, álhírek által közel sem objektív, hanem hamisítható (sajnos már meg is történt, ember legyen a talpán, aki könnyedén el tud igazodni a különféle hamis és igazi oldalak, ill. hírek közt) és befolyásolható. Persze jó dolog, hogy végre valami információ érkezik a polgármester úr háza tájáról, de a fentiek miatt a facebook oldal “hiteles” önkormányzati információforrásnak nem nevezhető.

Az oldal neve egyébként megtévesztő módon „Tinnye Önkormányzata”, de az önkormányzatot alkotó képviselőknek nincs jogosultságuk posztokat írni.

A képviselők is csak a valakik által megjelentetett bejegyzésekhez szólhatnak hozzá (reagálhatnak), pontosan ugyanúgy, mint bárki más. Sajnos azt sem lehet tudni, kiknek van jogosultsága új posztokat írni, és milyen hozzászólások felelnek meg az oldal irányelveinek. Hiszen még az irányelvek sem nyilvánosak, az oldal kezelői nem ismertek, és az oldalnak még nyilvános szabályzata sincs (ezek információkra irányuló kérdéseimre elutasító választ kaptam).

Ez kicsit olyan, mintha a polgármester felülírta volna az önkormányzati törvényt.

Mintha a képviselő nem kérhetne szót, nem nyújthatna be előterjesztést, nem vethetne fel új témát, csakis válaszolhatna és jóváhagyólag bólogathatna a polgármester kezdeményezéseire. Lehet, hogy van ilyen képviselő Tinnyén, de biztos, hogy az nem én vagyok.

Egyébként a tömegközlekedésről szóló felmérésről szóló felhívást szerettem volna (még a kérdőív kitöltésének határideje előtt) az önkormányzat új facebook oldalán is közzé tenni (a végeredményekhez kattintson). Erre sajnos nem kaptam lehetőséget, és az általam megküldött szöveget sem tette föl az oldal kezelője. Magyarázatot kértem a történtekre, amelyre a következő választ kaptam:

Tárgy: RE: Fwd: RE: FW: 2020/2021. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés_KKI_nyugat
Feladó: Krix Lajos
Dátum: 2020.05.21. 09:10
Címzett: Ladányi Péter
CC: Balogh Rita, Balázsné Maródi Ildikó, Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző, Szopkó Csaba, jegyzo@tinnye.hu, hivatal@tinnye.hu

T. Ladányi képviselő Úr! Kedves Péter!
 
   Először is köszönet illeti a lakossági vélemények összegyűjtésében kifejtett tevékenységedet.
   Az ügyben keletkezett levél váltások kronológiáját valamennyien ismerjük, azonban a képviselők előtt az ügynek az a része nem ismert, hogy 2020.05.19.-én kérted annak lehetőségét, hogy a Tinnye Önkormányzata facebook oldalon új bejegyzést tehessél közzé. Az új bejegyzés tartalmát én nem ismerve azt a választ adtam, hogy keresd meg ****** ******* igazgatási ea.-t, , aki majd felteszi az általad rendelkezésre bocsájtott anyagot. Ezt követően 2020.05.19.-én 13:39 –kor érkezett leveled szerint olyan bejegyzést kértél volna feltenni, mely átirányítja a linkre kattintót a saját képviselői oldaladra.
Ezzel sem lett volna semmi baj, azonban amiért nem tettük közzé a bejegyzésre való igényedet, annak okai a következők:
1.       A ügyben én kértem valamennyi képviselő segítségét az információk összegyűjtésében, amit mindenki a saját eszközeivel és lehetőségével élve old meg.
2.       a kérésed teljesítése esetén a Tinnye Önkormányzata facebook oldala azt az üzenetet hordozta volna az oldalt látogató/ érdeklődő számára, hogy már „megint elkésett az Önkormányzat”, hiszen összesen 4 óra volt hátra a vélemény nyílvánításra a 18 órai lezárásig.
 
Még egy apró megjegyzés: Tinnyén nincs saját tömegközlekedés – mint ahogyan ezt a kérdőívben jelezted – , csak Tinnyét is érintő regionális tömegközlekedés.
 
A legnagyobb közös gondunk ez üggyel kapcsolatban, hogy Tinnye utas számban való képviselete a regionális tömegközlekedésben igen csekély , különös tekintettel arra, hogy sok a „fekete fuvar”!!!
 
Tisztelettel:        Krix Lajos
           Tinnye Község Polgármestere

Ezért legutóbbi levelemben javasoltam, hogy az önkormányzat új facebook oldala (nevéhez híven) legyen valóban a “Tinnyei Önkormányzat” oldala, és ennek megfelelően az önkormányzati képviselők is írhassanak új posztokat.

Tárgy: Re: 2020/2021. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés_KKI_nyugat
Feladó: Ladányi Péter ladanyi21@gmail.com
Dátum: 2020.05.25. 18:10
Címzett: Krix Lajos
CC: Balogh Rita, Balázsné Maródi Ildikó, Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző, Szopkó Csaba, jegyzo@tinnye.hu, hivatal@tinnye.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm szíves tájékoztatásod, egyúttal bízom benne, hogy a tinnyei információkat a szakemberek valóban beépítik a menetrendbe, hogy javuljon a tinnyei közlekedés.
Azonban a korábbi, facebook poszttal kapcsolatban írtakhoz lenne néhány észrevételem.

“a kérésed teljesítése esetén a Tinnye Önkormányzata facebook oldala azt az üzenetet hordozta volna az oldalt látogató/ érdeklődő számára, hogy már „megint elkésett az Önkormányzat”, hiszen összesen 4 óra volt hátra a vélemény nyílvánításra a 18 órai lezárásig.”
Eredetileg az volt a kérésem, hogy én tehessek közzé új bejegyzést:
"Ehhez kérem, hogy polgármester úr adja meg a lehetőséget számomra, hogy az önkormányzat facebook oldalára (https://www.facebook.com/tinnyeonkormanyzata/) új bejegyzést tehessek közzé."

Ebben az esetben (ha lett volna egyáltalán ilyen probléma), a poszt írója késett volna (én), és nem a konkrét név nélküli intézmény egésze, a “Tinnye Önkormányzata” nevű facebook oldal, és nem is maga az “Önkormányzat”.

Egyébként is, az oldal jelenlegi neve félrevezető. Azt sugallja, hogy az oldal tulajdonosa “Tinnye Önkormányzata”.
Holott a képviselőknek most nincs lehetőségük új bejegyzéseket közzé tenni, és a képviselő-testület nem is bízott meg senkit az oldal működtetésével.
Hiszen az önkormányzat legfőbb szerve a képviselő-testület, amelynek tagjai most az oldalon nem tudnak új témát felvetni, új posztot írni.
A megtörtént eset is mutatja, hogy jelenleg a képviselőknek nincs ráhatásuk az oldalon megjelenő bejegyzésekre.

Ezért javaslom, hogy a “Tinnyei Önkormányzata” beállításai módosításra kerüljenek oly módon, hogy az oldalon a képviselő-testület tagjai (képviselők + polgármester) tehessenek közzé új bejegyzést.

Nyilvánvaló, hogy az így megjelenő bejegyzések tartalmáért teljes mértékben az a képviselő vállal egyéni felelősséget, aki azt írta, így az önkormányzat (mint intézmény) nem szenved hátrányt.
Viszont teljesül a képviseleti demokrácia (amely jelenleg nem), mely szerint a választott képviselőknek is joguk lesz hírt adni, új témát felvetni a tinnyei dolgokról.

Hasonlóan, mint egy képviselő-testületi ülésen.
Ha a fentiekre lehetőség lesz, az biztosan javítaná az önkormányzat reputációját.

Jelen levelemet kérem önálló képviselői indítványnak tekinteni.

Üdvözlettel,
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

Ha erre nem lesz lehetőség, akkor sokkal helyénvalóbb lenne, ha az oldal „A tinnyei polgármester facebook oldala” címet viselné, hiszen végül is valójában erről van szó…


FONTOS! Ne felejtsen el feliratkozni a képviselői blogom értesítéseire, hogy ne maradjon le a fontos helyi információkról!

Back to Top