Fogjunk össze! Együtt meg tudjuk csinálni!

Sokan vagyunk, eltérő történetekkel, tapasztalatokkal, különböző véleményekkel, igényekkel és élethelyzettel. És ez így van jól.

Az elmúlt időszakban képviselőként sok tinnyei véleményét megismertem. Beszélgetek a lakosokkal, megismerem a képviselői blogomat olvasók hozzám érkező leveleiben foglalt gondolatait, ahogyan a tinnyei facebook csoportok bejegyzéseit és hozzászólásait is.

De a facebookon folytatott kommunikáció sokszor félresiklik, és a jogos kérdések és kritikák érdemi megbeszélése helyett a személyeskedés és egymásnak való beszólogatás uralkodik el, olykor még a másik fél vélemény nyilvánítási szabadságát is megkérdőjelezve. Nem csak a facebook csoportokban folyamatosan jelen lévő trollkodók miatt megoldhatatlan ez a facebookon, akik akarva-akaratlanul, tehát szándékosan, viccből vagy ösztönösen rendre az eredeti poszt által felvetett témájáról terelik el a figyelmet és az érzelmek felkorbácsolásával zavart keltenek, és így teljesen félreviszik az eredeti témát és beszélgetést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a facebook nem vált be hatékony egyeztetési eszközként. Nem csoda, hiszen nem is erre való.

Ez így nem működik, nem hatékony, és nem is célravezető!

Örülök a településünk minden apró fejlesztésének, így például a falu perbáli bevezető útjánál kialakított „TINNYE” feliratnak is, és teljesen megértem azokat, akik hasonlóan éreznek. Ahogyan megértem azokat is, akik ezt kritikával fogadják, mert valószínűleg abban is sok igazság van, hogy talán nem ez lett volna a legfontosabb. De megértem a Damjanich utcai lakosokat, akik a polgármester által az elmúlt években már számos alkalommal megígért aszfaltos utat hiányolják, és azokat is, akik a sok-sok éve hiányzó zebrákat vagy rendes közvilágítást szeretnének. Ezek kivétel nélkül mind jogos, elfogadható és érthető igények, vélemények.

Úgy gondolom, hogy ezeket a véleményeket figyelembe kell venni, és választott képviselőként feladatomnak érzem, hogy a jogos igényeket és ötleteket a képviselő-testület és a polgármester elé tárjam, valamint ezek megvalósítási ütemezésére javaslatot tegyek. Hiszen minden választott önkormányzati képviselőnek és polgármesternek a jogszabályokat, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt betartva (Mötv. 32. § (1) bekezdés) Tinnye egészéért vállalt felelősséggel kell képviselnie a választók érdekeit. Tehát nem önmagát, családtagjait vagy a szűk környezetét kell képviselnie, hanem egyformán minden tinnyeit:

Mötv. 32. § (1)
Az önkormányzati képviselő/polgármester Tinnye egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.

A feladatok megtervezése

Az Mötv. 116. § szerint az önkormányzatnak gazdasági programot, ill. fejlesztési tervet kell alkotnia az alakuló ülést követő 6 hónapon belül. Ez Tinnyén sajnos elmaradt, így kb. egy éve jogsértő állapot áll fenn. De nagyon fontos lenne, hogy legyen egy, a lakosok érdekeit figyelembe vevő, a képviselő-testület által elfogadott fejlesztési koncepció. Ebben ugyanúgy helye van a gabion feliratokhoz hasonló „kisebb”, de látványos fejlesztéseknek vagy hogy legyen-e legalább egy csendes nap a héten, ahogyan a nagyobb horderejű (és egyúttal magasabb költséggel is járó) egyéb beruházásoknak is, mint amilyen pl. egy zebra vagy a közvilágítás kialakítása. Nem lenne helyes, ha úgy gondolkodnánk, hogy egyes feladatok másokat helyettesíthetnek, vagy pl. az egyik kizárhat egy másikat. Szerintem mindegyikre szükség van/lehet, mindegyiknek van/lehet létjogosultsága. Azonban azt is fontos figyelembe venni, hogy ezek nem azonos prioritású feladatok és célok, ahogyan a megvalósításukhoz szükséges pénzforrás mértéke is jelentősen különbözhet.

Ez tehát egy komplex feladat, ahol nem lehet egyetlen tollvonással eldönteni, hogy mire van, ill. mire nincs szükség. Szerintem ha valakinek eszébe jut egy fejlesztési ötlet, ami a közösségnek előnyére szolgálhat, akkor annak az ötlettel, fejlesztéssel, koncepcióval foglalkozni kell, először is fel kell kerülnie egy listára. A képviselő-testület ennek a listának, pontosabban az ezen a listán lévő tételek fő prioritásainak és várható költségeinek ismeretében már képes ütemezni és ha még forrása is van rá, akkor meg tudja valósítani a tervezett fejlesztéseket. Oly módon ütemezve, és olyan sorrendben, ahogyan az célszerű és lehetséges.

A falu forrásait tehát átgondoltan, testületi határozattal megerősítve, szabályosan kell beosztani. Úgy gondolom, hogy nem lenne szabad hirtelen ötlettől vezérelve, a lakosok és a képviselő-testület „háta mögött” csinálni valamit, amit esetleg néhányan később joggal fogadhatnak kritikával, mert talán valóban nem az lett volna a település egészét figyelembe véve, az adott helyzetben a legfontosabb. Ezeken a feladatokon az önkormányzat saját anyagi forrásainak és pályázati lehetőségeinek ismeretében, tervezetten kellene munkálkodnia.

De jelenleg Tinnyének még nincsen ilyen (a lakosok és/vagy a képviselő-testület által elfogadott) listája, fejlesztési koncepciója vagy gazdasági terve!

Ezen a téren (is) van még teendő. Rendben, de milyen fejlesztések legyenek ezen a listán, és milyen prioritással?

Feladatlista

Néhány esetben törvény ír elő feladatokat (kötelező alapfeladatok, pl. közvilágítás biztosítása), és így fejlesztéseket, más esetben a lakosok igényeit kellene figyelembe venni. Azért írom, hogy kellene, mert nem emlékszem Tinnyén olyan esetre, hogy efféle dolgokról az önkormányzat célzottan megkérdezte volna a lakosokat. Nekem viszont most pont ez a célom.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán nemrég két alkalommal is lehetőség volt a lakossági vélemények és javaslatok beküldésére. Azonban a fejlesztési terv ennél sokkal több. Ebben minden felmerülő fejlesztésnek, így a gabion feliratok mellett helye van benne a Mária utcai közvilágítás kialakításának, a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának, de akár a Damjanich utca aszfaltozásának is.

Jó, de hogyan?

Szoftverfejlesztőként napi szinten tapasztalom, hogyan lehet egy több száz (vagy több ezer) feladatot (listát) kezelni prioritással, határidőkkel és függőségekkel együtt. Erre a XXI. században már létezik működő és a gyakorlatban is alkalmazott segédlet és technológia. Amire most szükség van, az nem kifejezetten szoftverfejlesztés, hanem inkább feladat menedzselés, és a munkák irányítására használt nélkülözhetetlen segédeszköz. Ezek az eszközök tehát már jó ideje rendelkezésünkre állnak.

A feladatok nyilvánosak lehetnek, akár közösen is kezelhetők, és igény/lehetőség szerint változtathatók. Ahogyan az élet is folyton változik, ezek a listák, és a bennük lévő tartalom is állandó átalakuláson, fejlődésen mennek keresztül. Új feladatok keletkeznek, a korábbi feladatok állapota, vagy fontossága megváltozhat, menet közben valami fejlemény történhet, amit célszerű figyelembe venni.

(a kép illusztráció)

Nos, mindezt már könnyedén képesek kezelni a modern menedzsment technológia által nyújtotta megoldások. Ezt csak akarni kell, csak el kell dönteni, hogy szeretnénk-e ilyet (én igen). A kérdés, hogy Önök szeretnék-e:

  • hogy legyen egy egységes, a települést érintő nyilvános feladat lista, amelyben egy helyen összefogva tekinthetők át az előttünk álló elfogadott feladatok és a még nem elfogadott ötletek és javaslatok, de a már megvalósult fejlesztések is,
  • hogy ez a feladat lista naprakész információkkal szolgáljon arról, hogyan áll egy-egy folyamatban lévő ügy,
  • hogy ne kelljen külön egyesével a képviselőknek vagy lakosoknak a polgármesternél kuncsorogni a közérdekű információkért,
  • és végül, ami talán a legfontosabb: hogy a polgármester és a képviselők is átlátható és torzításmentes formában kapjanak információt arról, hogy mik a lakosság igényei, ill. melyek azok a feladatok, fejlesztések, amelyek fontosabbak másoknál.

Nos? Kérem, írják meg nekem, mit gondolnak a fentiekről!

És mi lesz a lakosok ötleteivel, véleményével?

Néhány feladat minden itt lakó számára egyértelmű. Ilyenek például a zebrákkal, közvilágítással, csapadékvíz-elvezetéssel, játszótérrel stb. témával kapcsolatos feladatok. De nyilván egyetlen polgármester vagy egyetlen képviselő (ahogyan egyetlen lakos) sem tudhat mindent, és nem juthat eszébe minden elképzelhető ötlet. Ezért közösen kell ezt összehoznunk!

Képviselői munkám során nem példa nélküli a lakosság bevonása a települést érintő kérdésekbe. Gondoljanak csak a tömegközlekedéssel kapcsolatos internetes felmérésemre, vagy a településrendezési eszközök (pl. HÉSZ, Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálatával és módosítására buzdító szórólapos (papír alapú) felhívásomra. Nemrég pedig az M100-as főúttal, az únyi csomóponttal és a bekötő utakkal kapcsolatos lakossági észrevételek és javaslatok beküldésére biztattam Önöket a blogomon megjelent írásomban és a minden tinnyei postaládába eljuttatott szórólapomon.

Kérem Önöket, hogy gyűjtsék ötleteiket és gondolataikat, véleményüket, és írják meg nekem, hogy a most készülő „feladatlistára” ezek is rákerülhessenek. Várom javaslataikat:

  • a képviselői blogom Kapcsolat c. oldalán,
  • odaadhatja közvetlenül nekem a papírra leírt javaslatait (egyeztessük telefonon),
  • vagy e-mailen küldött elektronikus levélben:

Természetesen nem csak e-mailben küldheti el javaslatait. Nagyon fontosnak tartom, hogy érdemi kommunikáció legyen a lakosokkal, választókkal, minden érintettel. Tehát nem csak azokkal, akik fent vannak a facebookon vagy az interneten. Figyeljék a postaládájukat, ahová az elkövetkező napokban mindenkihez el fogok juttatni egy kérdőívet. A kérdőíven (ahogyan a képviselői blogomon is) minden információ megtalálható lesz: a felmérés célja és értelme, hogy milyen módon tudják majd a lakossági igényeket (ötleteket, véleményeket, prioritásokat) megírni, beküldeni, valamint az is, hogy mi lesz ezek sorsa.

Javaslom, hogy a fentiekben részletezett fejlesztési listát (azok fontossági sorrendjével együtt) alkossuk meg közösen, minden aktív tinnyei lakos bevonásával. És lehetőség szerint minél előbb.

Maradjunk kapcsolatban! 😊

(Tájékoztatás: a települési feladatlista összeállítását nem a helyi képviselő-testület megbízásából vagy annak nevében, hanem a helyi önkormányzatok demokratikus és átlátható működésében elkötelezett lakosként és önálló, független önkormányzati képviselőként teszem, kezdeményezésemet a jobbító szándék és településünk fejlődése vezérli. A lakossági ötletek és javaslatok rendelkezésemre bocsátása, valamint a javaslatokban szereplő minden információ velem történő megosztása önkéntes. Adatvédelmi tájékoztató: https://ladanyipeter.hu/adatvedelem/ )


Frissítés:
A postaládákba eljuttatott szóróanyagot az alábbi linkre kattintva letöltheti:

» 202100612_Telepules_Fejlesztes_kozosen_v3_p1.pdf


FONTOS!
Ne felejtsen el feliratkozni a képviselői blogom értesítéseire, hogy ne maradjon le a további bejegyzésekről és a fontos helyi információkról!


Feliratkozás a képviselői blogom értesítéseire mobiltelefonon (Android): Nyissa meg a blogomat a telefon (vagy számítógép) böngészőjében, és koppintson a felugró ablakban megjelenő IGEN-re!

Back to Top