Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében elkészített adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy az adatkezelő és adatfeldolgozó által megismert személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és módjáról, az adatkezelő és adatfeldolgozó személyéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről az érintettek számára tájékoztatást adjon

A honlap használatával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

1. Fogalmak

Honlap
A ladanyipeter.hu domain és aldomainjei alatt bejegyzett, valamint e címek mentén megtalálható és hozzáférhető internetes honlap (weboldal, weblap, internetes portál, website), az azt képező szöveges és multimédiás (kép, hang, videó stb.) tartalom, az ugyanazon domainről elérhető fájlok, valamint az azzal informatikai szempontból kapcsolatosnak nevezhető adatok, adathalmazok.

Látogató
Ön, aki most éppen olvassa ezt a honlapot.
Az a természetes személy, aki az arra alkalmas eszköz (pl. személyi számítógép, okostelefon, táblagép, okostévé stb.) internetböngésző alkalmazásának segítségével közvetve vagy közvetlenül érinti és letölti a Honlap tartalmát vagy annak részeit, de személyes adatait semmilyen formában nem adja meg.

Üzenetküldő
Az a személy, aki e-mailt ír nekünk.
Az a természetes személy, aki az arra alkalmas eszköz (pl. személyi számítógép, okostelefon, táblagép, okostévé stb.) levelező alkalmazásának segítségével vagy a kapcsolati űrlap segítségével üzenetet küld internetes postafiók címünkre, ezáltal így az ő e-mail címe és a levelében foglalt esetleges személyes adatok a postafiók üzemeltetőjének birtokába kerülhet.

Feliratkozó
A blog értesítéseire feliratkozó személy, aki jelzést, értesítést szeretne kapni, ha a blogon új elérhető tartalom válik nyilvánossá.

Adatkezelő
Az a személy, aki a honlap által gyűjtött adatokat kezeli.
Az a természetes vagy jogi személy, ami meghatározza a személyes adat feldolgozásának céljait, feltételeit és eszközeit.

Adatfeldolgozó
Az a személy, akinek a kezén a honlap által gyűjtött adatokat átmehetnek.
Az a természetes vagy jogi személy, ami az Adatkezelő megbízásából feldolgozza a hatáskörébe került (személyes) adatokat.

Adatbirtokos
Az a látogató, akinek az adatait a honlap begyűjtheti (Ön nem az, mivel a honlap nem gyűjt személyes adatokat, lásd lejjebb, a 3. pontban).
Az a természetes személy, akinek személyes adatát vagy adatait a Honlap adatkezelője vagy -feldolgozója kezeli és/vagy feldolgozza.

2. Adatkezelő

3. Az adatkezelés által érintett adatok

Tehát milyen adatot gyűjtünk, és az adatkezelő azt meddig tárolja?

Szolgáltatás: A honlap látogatása
Adatbirtokos státusza: Látogató
Érintett személyes adat: Honlapunk látogatása során a látogató elindít egy böngészési munkamenetet. Ezt a munkamenetet egy véletlenszerűen generált azonosító számmal azonosítjuk, amit süti (cookie) formájában tárolunk az eszközén (számítógépén, okostelefon, táblagép stb.) és aminek tényéről az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatást kap. A munkamenet vagy annak azonosítója személyes azonosítást nem tesz lehetővé, így személyes adat kezelésére nem kerül sor.
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:

Szolgáltatás: Kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
Adatbirtokos státusza: Üzenetküldő
Érintett személyes adat: Az e-mail címünkre küldött elektronikus levelében Ön az alábbi adatokat kell hogy megadja: e-mail cím.
Az Ön által küldött e-mail üzenet és a kapcsolati űrlap segítségével küldött üzenet, benne az összes esetleg megadott személyes adattal, a honlap üzemeltetőjének postafiókjában rögzül. Amennyiben Ön explicite nem ad meg levelében személyes adatot, és/vagy üzenetét egy e-mail cím elrejtő szolgáltatáson keresztül küldi (pl. MailCloak.net), úgy személyes adat kezelésére nem kerül sor. Az e-mail üzenetben vagy annak bármely csatolmányában megadott egyéb személyes adat önkéntes adatközlésnek minősül, melyet az e-mail címmel azonos módon kezelünk.
Adatkezelés célja: Az üzenet küldőjével való kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek, az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Az üzenet tartalmának függvényében az első kapcsolatfelvételig (válasz e-mail küldése), de legkésőbb az üzenetben felvetett kérdések tisztázásáig. Általános, egyirányú kommunikáció esetén a levelet vagy személyes adatokat a feldolgozás után azonnal vagy a képviselői tisztség megszűnésekor töröljük. A törlés után az üzenetküldő személyes adatait nem tároljuk.

Szolgáltatás: Honlap értesítéseinek kezelése (push notification, ún. „Push” értesítések)
Adatbirtokos státusza: Látogató, Feliratkozó
Érintett személyes adat: Az értesítésekre való feliratkozáskor egy véletlenszerűen generált azonosító alapján az onesignal.com oldal tulajdonosa kezeli a feliratkozásokat. Az értesítéskor generált felhasznált információk személyes azonosítást nem tesznek lehetővé, így személyes adat kezelésére nem kerül sor.
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:

Szolgáltatás: Honlap értesítéseinek kezelése (értesítés a megadott e-mail címre)
Adatbirtokos státusza: Látogató, Feliratkozó
Érintett személyes adat: A kapcsolati űrlapon az e-mailes értesítésekre való feliratkozáskor a látogató megadott személyes adatai (név, e-mail cím). Az e-mail üzenetben vagy annak bármely csatolmányában megadott egyéb személyes adat önkéntes adatközlésnek minősül, melyet az e-mail címünkre küldött elektronikus levélre vonatkozó adatkezelési szabályok szerint kezelünk.
Adatkezelés célja: A feliratkozott személlyel való kapcsolattartás és értesítés új tartalmak elérhetőségéről.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek, az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Legkésőbb a képviselői blog működéséig, vagy ha a Látogató, Feliratkozó leiratkozik az e-mailes értesítésekről vagy ha más formában visszavonja adatainak kezelését.

4. Sütik, értesítések

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk az Ön számítógépén és/vagy véletlenszerűen generált azonosítókulcsokkal megvalósított kommunikációt valósítanak meg az értesítések működtetése érdekében, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

4.1. Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a honlap az oldalaira látogató személy számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön által elvégzett műveleteket és személyes beállításokat (pl. a honlap megjelenítésével kapcsolatos egyedi beállításokat), így nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

4.2. Hogyan használjuk fel a sütiket?

Kizárólag a rendes működéshez és a látogatottsági adatok méréséhez. Személyes adatokat nem gyűjtünk és nem profilozunk.

Honlapunkon adatkezelő közvetlenül nem használ sütiket, de a weboldalon alkalmazott WordPress motor, bővítményeik és a kapcsolódó szolgáltatások (pl. Google, Facebook, OneSignal, stb.) alkalmazhatnak sütiket.

4.3. A sütik karbantartása

Lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Ennek mikéntjéről pl. az aboutcookies.org webhelyen talál bővebb információt. Amennyiben törli vagy teljes mértékben tiltja a sütik elhelyezését a böngészőjében, úgy előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan kell elvégeznie egyes beállításokat, illetve számolnia kell azzal, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem fognak működni.

5. Adatfeldolgozók

5.1. Tárhely szolgáltató partner

Ő az, akinek a kezén átmehetnének az adatok (ha lennének). De nem mennek.

A Honlap az EZIT Kft. szerverein működik, a cég adatai:

Rövid cégnév: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Az adatok fizikai tárolása: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A szervereken tárolt adatok biztonsága érdekében rendszeres biztonsági mentések készülnek.

5.2. Hatósági megfelelés

Az adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja az adatbirtokos adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Rendelkezés

Az adatbirtokosnak joga van rendelkeznie a saját személyes adatairól, pl. információt kérhet az általunk kezelt adatairól, ill. kérheti azok módosítását vagy törlését.

7. Jogorvoslat

Amennyiben az adatbirtokos úgy érzi, hogy az adatkezelő a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, kérjük, vegye fel adatkezelővel a kapcsolatot. Jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon is érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

Back to Top