Hangosan gondolkodom (rendkívüli képviselő-testületi ülés, 2019-10-29)

Az alábbiakban az ülésen történtekkel kapcsolatban megfogalmazódott véleményemet és képviselői gondolataimat olvashatják. Beszámolót, ahogyan én látom/láttam a dolgokat, „hangosan” gondolkodva egyes közérdekű kérdésekről.

Napirend

A beadott módosító javaslatom és a továbbra is változatlan véleményem szerint a 1453 hrsz. telek értékesítésével kapcsolatos előterjesztés aggályokat vet fel, és emiatt a képviselő-testületnek szerintem nem is lett volna szabad tárgyalnia. Szerintem egy ilyen ügyletet a jogszabályoknak megfelelően alaposan előkészítve kell napirendre tűzni és tárgyalni, elegendő időt adva a képviselőknek, hogy az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokat a felelős döntésük érdekében áttanulmányozhassák.

Ugyanakkor a rendkívüli ülés összehívása a hatályos SZMSZ szerint jogsértő volt. Az előterjesztéseket az SZMSZ-szel ellentétben néhány képviselő nem kapta meg legalább 24 órával az ülés előtt (köztük én sem).

Tinnye Község Képviselő-testületének 9/2013 (VII. 4.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


25. § (3) A képviselő-testület rendkívüli ülése telefonon és e-mailben is összehívható, azonban a meghívót és az írásos előterjesztést legalább 24 órával az ülés előtt meg kell küldeni.

A fentiek miatt sajnos nem tudtam igennel szavazni a napirendre.

1. napirendi pont: Közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés

A módosító javaslatomban felvetett aggályokra válaszolva a jegyző kijelentette, hogy a nyertes vállalkozáson kívül valóban nincs olyan cég a környéken, aki vállalná a közétkeztetést és pályázott volna. Próbáltak ilyen céget keresni mindenhol a régióban, de tényleg nincs.

Felelősséget vállalt kijelentéseire, ezért állításait elfogadtam.

2. napirendi pont

Aggályos, hogy csak az ülésen kaptuk meg a szerződés-tervezetet és az ingatlan értékbecslését, így esély sem volt arra, hogy ezeket a dokumentumokat kellő alapossággal áttanulmányozhassam. Problémásnak és összeférhetetlennek tartom azt is, hogy az értékbecslést készítő és az értékesítésre az önkormányzattal szerződött egyéni vállalkozó azonos (és emiatt érdekelt is a telek eladásában).

Ugyanakkor (a módosító javaslatomban szereplő adatoknak megfelelően) egy országos ingatlanhirdetési portál szerint a Király-völgyben a napirendben szereplő telekhez képest 2-szeres, 3-szoros áron (tehát sok milliós különbséggel) hirdetik a hasonló telkeket. Ezek alapján felmerülhet a gyanú, hogy ez az önkormányzati tulajdonú telek nem piaci áron került értékesítésre.

A fentiekért a „nem” szavazatom a telek eladására.

Back to Top