A tinnyei képviselő-testület döntései

Az alábbiakban a tinnyei képviselő-testület nyilvános ülésein hozott döntések és szavazatok részletes adatai találhatók.

További információk

Az összes előterjesztéssel és beadvánnyal kapcsolatos blog bejegyzést az Előterjesztések, beadványok című oldalon követheti nyomon.
A tinnyei képviselő-testülethez benyújtott előterjesztéseket Az összes tinnyei előterjesztés című oldalon tekinthetik meg.
A képviselő-testület előterjesztéseinek és döntéseinek statisztikáját A tinnyei képviselő-testület munkájának statisztikája oldalon találják.

Tinnye Község Képviselő-testületének döntései:


A táblázat oszlopai

 • KT ülés – Az előterjesztést érintő képviselő-testületi ülés dátuma (a dátumra kattintva a képviselő-testületi ülést részletező oldal érhető el).
 • Napirend/szavazás – A képviselő-testület napirendi pontjának száma, amelynek során a döntés született. A szavazás száma mutatja, hogy a szavazás a napirendi ponton belül hányadik döntés volt.
 • # – Az előterjesztés azonosítója
 • A vita és a szavazás tárgya – A napirendi pont címe (tárgya) és a szavazat tárgya. Ugyanitt a szavazáshoz (napirendi ponthoz) kapcsolódó dokumentumok is megtalálhatók (a dokumentumokra kattintva azok megtekinthetők, letölthetők).
 • Státusz, hangfelvétel – A döntés eredménye (a státuszra kattintva a napirendi pont vitája és a döntés hangfelvétele meghallgatható, letölthető). A döntés státusza az alábbi állapotokat veheti fel:
  • Kitűzésre vár – Az előterjesztés tárgyalásának napja még nem ismert
  • Tárgyalásra vár – Az előterjesztést várhatóan a megadott napon fogja tárgyalni a képviselő-testület
  • Visszavonva – Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta
  • Levéve a napirendről – Az előterjesztést nem tárgyalta a testület, és azt várhatóan a belátható jövőben sem fogja napirendre venni.
  • Elhalasztva – Az előterjesztést mégsem tárgyalta a képviselő-testület, vagy tárgyalta ugyan, de a téma még a testület elé fog kerülni. Egy későbbi ülésen várhatóan újra napirendre kerül.
  • Tárgyalva – Az előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, és a megadott szavazati aránnyal döntött róla („I”=igen, „N”=nem, „T”=tartózkodás), de a döntés végrehajtása még folyamatban van. Akkor is “Tárgyalva” az állapot, ha testület nem szavazott.
  • Ismertetve – Az előterjesztést az előterjesztő ismertette, nem volt érdemi tárgyalás
  • Végrehajtva – A képviselő-testület döntésének végrehajtása megtörtént
 • Döntés – A szavazat eredménye. A zöld színű pipa jelentése: elfogadva, tudomásul véve, jóváhagyva. A piros kereszt jelentése: elutasítva.
 • I, N, T – A szavazatok összesített eredménye („I”=igen, „N”=nem, „T”=tartózkodás), a részletes szavazati adatokat a táblázat utolsó oszlopai mutatják.
 • Határozat, Rendelet – A döntéssel meghozott önkormányzati határozat vagy jogszabály (önkormányzati rendelet) számaBack to Top