Képviselő-testületi ülés 2020-07-08 (16:00)

Téma:

 • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
 • A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása és zárszámadása
 • Beszámoló a Tinnyei Közös Önk. Hivatal 2019. évi működéséről
 • Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről
 • Az óvodavezető beszámolója a 2019. évről
 • Önkormányzati facebook oldallal kapcsolatos önálló képviselői indítvány
 • Önkormányzati ingatlanok vételi ajánlata (hrsz 1, hrsz 2, hrsz 1527/17)
 • Civil szervezetek pályázatai
 • Településrendezési eszközök felülvizsgálata
 • MÁK ellenőrzés jelentése
 • DEPÓNIA hulladékszállítási szerződésének meghosszabbítása
 • Tinnye, Szabadság tér átnevezése
 • Egyebek (DIGI átjátszó állomás, Házi segítségnyújtás felmondása, Beszámoló a pályázatokról)

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudtátok, miről szavaztatok?

A Tinnye-Pilisjászfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről a hétfői közös képviselő-testületi ülésen, mindkét település testülete külön-külön voksolással (ahogyan ez egy közös önkormányzatnál lenni szokott) döntött. A költségvetést a tinnyei és a pilisjászfalui testület is elfogadta. Bár én nemmel szavaztam, a többi tinnyei képviselő igennel voksolt (6 igen, 1 nem). Miért szavaztam …

Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülés: 2020-03-09 (18:00)

Téma:

 • Belső ellenőri ajánlatok megtárgyalása
 • 2020. évi Közös Hivatali költségvetés megtárgyalása
 • Önálló képviselői indítvány megtárgyalása

Hangosan gondolkodom – a Damjanich utca aszfaltozása

A 2020. február 26-i képviselő-testületi ülésen napirenden volt az önkormányzat idei költségvetése is (2. napirendi pont). Ennek során kérdeztem a polgármestert a Damjanich utca helyzetéről, és hogy mire számíthatnak az ott lakók. A polgármester szerint két esély van arra, hogy a Damjanich utca aszfaltos utat kapjon: Nemsokára ki fogják írni …

Képviselő-testületi ülés: 2020-02-26 (18:00)

Téma:

 • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
 • Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
 • Önerős útépítési rendelet-tervezet megtárgyalása
 • Helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata önálló képviselői indítványra
 • Az önkormányzat honlapjának rendbetételével és üzemeltetésével kapcsolatos pályázat kiírása
 • Az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos előterjesztés napirendre vétele
 • Egyebek

Tinnye 2020-as költségvetésén dolgozunk

Tinnye kis falu. Sajnos nem bővelkedünk helyi vállalkozásokkal, amelyek a falu stabil és folyamatos fejlődését megalapozhatnák.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért mégis vannak lehetőségeink, ha tényleg fejlődést szeretnénk itt Tinnyén, a mi kis falunkban. Ezért a tinnyei önkormányzat 2020-as költségvetési előkészítő megbeszéléseire az alábbi javaslatot tettem:

Tisztelt Polgármester Úr!

Back to Top