Képviselő-testületi ülés 2020-07-08 (16:00)

Téma:

  • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
  • A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása és zárszámadása
  • Beszámoló a Tinnyei Közös Önk. Hivatal 2019. évi működéséről
  • Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről
  • Az óvodavezető beszámolója a 2019. évről
  • Önkormányzati facebook oldallal kapcsolatos önálló képviselői indítvány
  • Önkormányzati ingatlanok vételi ajánlata (hrsz 1, hrsz 2, hrsz 1527/17)
  • Civil szervezetek pályázatai
  • Településrendezési eszközök felülvizsgálata
  • MÁK ellenőrzés jelentése
  • DEPÓNIA hulladékszállítási szerződésének meghosszabbítása
  • Tinnye, Szabadság tér átnevezése
  • Egyebek (DIGI átjátszó állomás, Házi segítségnyújtás felmondása, Beszámoló a pályázatokról)

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudtátok, miről szavaztatok?

A Tinnye-Pilisjászfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről a hétfői közös képviselő-testületi ülésen, mindkét település testülete külön-külön voksolással (ahogyan ez egy közös önkormányzatnál lenni szokott) döntött. A költségvetést a tinnyei és a pilisjászfalui testület is elfogadta. Bár én nemmel szavaztam, a többi tinnyei képviselő igennel voksolt (6 igen, 1 nem). Miért szavaztam …

Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülés: 2020-03-09 (18:00)

Téma:

  • Belső ellenőri ajánlatok megtárgyalása
  • 2020. évi Közös Hivatali költségvetés megtárgyalása
  • Önálló képviselői indítvány megtárgyalása

Hangosan gondolkodom – a Damjanich utca aszfaltozása

A 2020. február 26-i képviselő-testületi ülésen napirenden volt az önkormányzat idei költségvetése is (2. napirendi pont). Ennek során kérdeztem a polgármestert a Damjanich utca helyzetéről, és hogy mire számíthatnak az ott lakók. A polgármester szerint két esély van arra, hogy a Damjanich utca aszfaltos utat kapjon: Nemsokára ki fogják írni …

Képviselő-testületi ülés: 2020-02-26 (18:00)

Téma:

  • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
  • Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
  • Önerős útépítési rendelet-tervezet megtárgyalása
  • Helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata önálló képviselői indítványra
  • Az önkormányzat honlapjának rendbetételével és üzemeltetésével kapcsolatos pályázat kiírása
  • Az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos előterjesztés napirendre vétele
  • Egyebek

Tinnye 2020-as költségvetésén dolgozunk

Tinnye kis falu. Sajnos nem bővelkedünk helyi vállalkozásokkal, amelyek a falu stabil és folyamatos fejlődését megalapozhatnák.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért mégis vannak lehetőségeink, ha tényleg fejlődést szeretnénk itt Tinnyén, a mi kis falunkban. Ezért a tinnyei önkormányzat 2020-as költségvetési előkészítő megbeszéléseire az alábbi javaslatot tettem:

Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselő-testületi ülés: 2020-01-29 (15:00)

Témák:

  • Dr. Molnár Ede lemondása, Darázs Lászlóné eskütétele;
  • Új SZMSZ;
  • Az önkormányzat 2020. évi munkaterve;
  • Polgármesteri juttatás, kafetéria, szabadságterv;
  • Belső ellenőrzési munkaterv;
  • Étkezési díj rendelet módosítása;
  • Adóérdekeltségi rendelet eltörlése;
  • Közterület használati díjak módosítása;
  • „Zöli” pályázatok elbírálása;
  • Dr. Molnár Ede 371 hrsz (gyógyszerztár előtti előkert) használati megállapodás megszüntetése;
  • Lejárt határidejű határozatok;
  • Polgármesteri beszámoló;
  • Egyebek

Részletes információk a tinnyei képviselő-testület munkájáról

Új év, új lendület: új oldalak a blogon. A blogon néhány új oldallal szeretnék Boldog Új Évet Kívánni és még több hasznos információval szolgálni a tinnyei képviselő-testület munkájáról, az önkormányzati munka széles körű nyilvánosságának megteremtése érdekében.
Előterjesztések, döntések, szavazások, statisztika. Mindez egyszerűen és áttekinthetően.

Back to Top