Hogy mennek a telkek Tinnyén? Így!

Érdekes fordulatot vett a királyvölgyi 1453 hrsz. telek sorsa. Miután nem sokkal több, mint egy évvel ezelőtt az 1798 m2-es építési telket a képviselő-testület többsége (egyedüli ellenszavazatom ellenére és vélelmezhetően áron alul – 6,857 millió forintért, tehát 3814 Ft/m2-es áron) értékesítette, az akkori vevő most ugyanezt a telket 21 millió …

Képviselő-testületi (alakuló) ülés: 2019-10-24 (18:00)

Témák:

  • A HVB elnök beszámolója a választások eredmé­nyéről
  • Polgármesteri program ismertetése
  • Polgármester illetménye
  • Szavazás az alpolgármester személyéről
  • Az összeférhetetlenséget és vagyon­nyilatko­zatokat vizsgáló bizottság megválasztása
  • SZMSZ módosítása
  • Jegyző tájékoztatása a képviselők tovább­képzé­séről
Back to Top