A tinnyei előterjesztések

További információk

Az előterjesztésekkel és beadványokkal kapcsolatos blog bejegyzést az alábbi oldalon követheti nyomon: Előterjesztések, beadványok

A képviselő-testület döntéseinek eredményeit és a részletes szavazati adatokat A tinnyei képviselő-testület döntései című oldalon tekinthetik meg.

A képviselő-testület előterjesztéseinek és döntéseinek statisztikáját A tinnyei képviselő-testület munkájának statisztikája oldalon találják.

Az összes tinnyei előterjesztés és módosító beadvány:


Jogszabályi háttér

Ezen az oldalon a jogszabálytervezetek és a tinnyei képviselő-testület nyilvános üléseire benyújtott előterjesztései találhatók. Ezeket az önkormányzatnak a www.tinnye.hu című saját honlapján kellene közzétennie „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény 33. és 37. § alapján (elektronikus közzététel).

2011. évi CXII. törvény (részlet):


33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

37. § (1) A 33. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

Az 1. sz. melléklet, „II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” 9. pontja szerint:
Adat: A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal”


A táblázat oszlopai

 • # – Az előterjesztés azonosítója
 • Benyújtva – Az előterjesztés benyújtásának dátuma és időpontja
 • Kiküldve – A képviselők ekkor kapták meg az előterjesztést
 • Készítő – Az előterjesztést el(ő)készítő személy vagy szervezet
 • Benyújtó – Az előterjesztést benyújtó személy neve
 • Szóbeli – A szóbeli előterjesztés benyújtó, előterjesztő személy neve
 • Téma és az előterjesztés dokumentumai – Az előterjesztés rövid tartalma, témája és az előterjesztéshez kapcsolódó dokumentumok: határozati javaslatok, mellékletek, kapcsolódó dokumentumok. A dokumentumokra kattintva azok megtekinthetők, letölthetők.
 • Státusz
  • Kitűzésre vár – Az előterjesztés tárgyalásának napja még nem ismert
  • Tárgyalásra vár – Az előterjesztést várhatóan a megadott napon fogja tárgyalni a képviselő-testület
  • Visszavonva – Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta
  • Levéve a napirendről – Az előterjesztést nem tárgyalta a testület, és azt várhatóan a belátható jövőben sem fogja napirendre venni.
  • Elhalasztva – Az előterjesztést mégsem tárgyalta a képviselő-testület, vagy tárgyalta ugyan, de a téma még a testület elé fog kerülni. Egy későbbi ülésen várhatóan újra napirendre kerül.
  • Tárgyalva – Az előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, és a megadott szavazati aránnyal döntött róla („I”=igen, „N”=nem, „T”=tartózkodás), de a döntés végrehajtása még folyamatban van. Akkor is “Tárgyalva” az állapot, ha testület nem szavazott.
  • Ismertetve – Az előterjesztést az előterjesztő ismertette, nem volt érdemi tárgyalás
  • Végrehajtva – A képviselő-testület döntésének végrehajtása megtörtént
 • KT ülés – Az előterjesztést érintő képviselő-testületi ülés dátuma. A dátumra kattintva a képviselő-testületi ülést részletező oldal érhető el.
Back to Top