Hogy mennek a telkek Tinnyén? Így!

Érdekes fordulatot vett a királyvölgyi 1453 hrsz. telek sorsa. Miután nem sokkal több, mint egy évvel ezelőtt az 1798 m2-es építési telket a képviselő-testület többsége (egyedüli ellenszavazatom ellenére és vélelmezhetően áron alul – 6,857 millió forintért, tehát 3814 Ft/m2-es áron) értékesítette, az akkori vevő most ugyanezt a telket 21 millió …

Képviselő-testületi ülés 2020-07-08 (16:00)

Téma:

 • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
 • A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása és zárszámadása
 • Beszámoló a Tinnyei Közös Önk. Hivatal 2019. évi működéséről
 • Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről
 • Az óvodavezető beszámolója a 2019. évről
 • Önkormányzati facebook oldallal kapcsolatos önálló képviselői indítvány
 • Önkormányzati ingatlanok vételi ajánlata (hrsz 1, hrsz 2, hrsz 1527/17)
 • Civil szervezetek pályázatai
 • Településrendezési eszközök felülvizsgálata
 • MÁK ellenőrzés jelentése
 • DEPÓNIA hulladékszállítási szerződésének meghosszabbítása
 • Tinnye, Szabadság tér átnevezése
 • Egyebek (DIGI átjátszó állomás, Házi segítségnyújtás felmondása, Beszámoló a pályázatokról)

Tinnye Község Település Szerkezeti Tervének szöveges leírása mostantól letölthető

A tinnyei Település Szerkezeti Tervet 2008-ban fogadták el. A közérdekű információkat tartalmazó dokumentum nyilvános, ennek ellenére azt a mai napig nem hozták nyilvánosságra. Pedig ez a Tinnye Község Településrendezési Eszközeinek folyamatban lévő módosítása miatt is alapvető fontosságú információkat tartalmazhat. Ma délelőtt bent jártam a hivatalban, és a TSZT szöveges leírását …

Krix Lajos válasza a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos kérdéseimre

A polgármester a lakossági fórum napjának délutánján küldte meg válaszát e-mailen feltett és a „Kisebb korrekciók” vagy grandiózus átalakítások című blog bejegyzésemben nyilvánosságra hozott kérdéseimre. Pontosabban a válaszlevelét, mert a feltett kérdéseimre nem kaptam érdemi válaszokat. Krix Lajos elektronikus levele: Tárgy: RE: Kérdések a HÉSZ tervezett módosításával kapcsolatbanFeladó: Krix Lajos …

Képviselő-testületi ülés: 2019-11-27 (08:00)

Témák:

 • Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása (rendelet mellékletének módosítása)
 • Pályázat a ZÖLI épületének kiadására
 • Pályázat a ZÖLI mögötti istálló kiadására
 • Korábbi óvodavezetői határozat módosítása
 • BÖT társulási megállapodás 11. sz. módosítása

Módosult a HÉSZ módosítás partnerségi egyeztető dokumentuma

Hétfőn kérdéseket fogalmaztam meg Krix Lajos polgármester felé a december 9-i lakossági fórum mellékleteivel kapcsolatban, amelyeket az önkormányzat honlapján a napokban tettek közzé. Erről itt, a blogon is beszámoltam „Kisebb korrekciók” vagy grandiózus átalakítások? című bejegyzésemben. A tegnapi napon (december 4.) Krix Lajos e-mailben egy másik dokumentumot küldött körbe a …

„Kisebb korrekciók” vagy grandiózus átalakítások?

Az önkormányzat honlapján (tinnye.hu) nemrég megjelent egy meghívó, amelyben Krix Lajos, Tinnye polgármestere egy lakossági fórumra invitálja Tinnye lakóit. A honlapon az esemény napirendi pontjai is olvashatók. Ezek szerint a csupa nagybetűvel szedett első napirendi pont témája: TINNYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. A napirendi ponthoz néhány térképet és tervet is …

December 9-én lakossági fórum lesz Tinnyén

A tinnyei önkormányzat honlapján jelent meg a hír, mely szerint 2019. december 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel lakossági fórum lesz a Kossuth Lajos Művelődési Házban. A meghirdetett napirend szerint a téma a településrendezés (Település-Szerkezeti Terv módosítása), és a 2019. költségvetési év hátralévő feladatairól, a 2020. év költségvetésének tervezése lesz. Az …

Raktárhelyiség bérbeadása (a Pohl udvarban)

A tinnyei képviselő-testület 2019. november 27-i rendkívüli ülésén hozott, 93/2019. (XI. 27.) számú határozata szerint pályázatot hirdet a település főútjához közel lévő, 128 m2-es raktárhelyiség bérleti jogának megszerzésére. A „Pohl udvar” hátsó részén álló, a „ZÖLI” nevű kisbolt mögötti épületről van szó. Cím: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. Helyrajzi szám: …

Üzlethelyiség bérbeadása („ZÖLI”)

A tinnyei képviselő-testület 2019. november 27-i rendkívüli ülésén hozott, 92/2019. (XI. 27.) számú határozata szerint pályázatot hirdet a település főútján lévő, 120 m2-es üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére. Arról az épületről van szó, ahol korábban a „ZÖLI” nevű kisbolt működött. Cím: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. Helyrajzi szám: Tinnye belterület, 582/10 …

Back to Top