Krix Lajos válasza a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos kérdéseimre

A polgármester a lakossági fórum napjának délutánján küldte meg válaszát e-mailen feltett és a „Kisebb korrekciók” vagy grandiózus átalakítások című blog bejegyzésemben nyilvánosságra hozott kérdéseimre. Pontosabban a válaszlevelét, mert a feltett kérdéseimre nem kaptam érdemi válaszokat.

Krix Lajos elektronikus levele:

Tárgy: RE: Kérdések a HÉSZ tervezett módosításával kapcsolatban
Feladó: Krix Lajos polgármester
Dátum: 2019.12.09. 15:20
Címzett: ‘Ladányi Péter’
CC: ‘Balázsné Maródi Ildikó’, ‘Naszvadi Győző’, ‘Balogh Rita’, ‘Dr. Molnár Ede Levente’, ‘Szopkó Csaba’, ‘Jegyző’, ‘Tinnye Község Önkormányzatának Hivatala’


Tisztelt Ladányi Péter képviselő Úr!

    Csatolt mellékletben megtalálja a válaszomat 2019.12.03.-i levelére.
Egyúttal magam is javaslom, hogy e levelet is tárja a nyilvánosság elé akár elektronikus formában, akár papír alapon.

Tisztelettel:    Krix Lajos
    Tinnye Község Polgármestere

A polgármester, a fenti elektronikus levelével az alábbi dokumentumot küldte el:
» Tisztelt Ladányi Péter képviselő Úr.docxKrix Lajos levelére írt válaszom:

Tárgy: Re: Kérdések a HÉSZ tervezett módosításával kapcsolatban
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2019.12.11. 23:03
Címzett: Krix Lajos polgármester
CC: ‘Balázsné Maródi Ildikó’, ‘Naszvadi Győző’, ‘Balogh Rita’, ‘Dr. Molnár Ede Levente’, ‘Szopkó Csaba’, ‘Jegyző’, ‘Tinnye Község Önkormányzatának Hivatala’

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm válaszát, amelyet természetesen teljes terjedelmében nyilvánosságra hozok.
Ugyanakkor az alábbiakban szeretnék néhány szóban reagálni a levelében foglaltakra.

1.
Polgármester úr már nem először hozza fel kioktató jelleggel a kormányhivatal által szervezett képzésen való részvételi kötelezettségemet, amikor kérdéseket fogalmazok meg ön felé (ugyanakkor érdemi válaszokat nem ad).
Olyan látszatot keltve teszi ezt, mintha valamilyen ismeret hiánya miatt írnám meg kérdéseimet és nem azért, hogy válaszokat kapjak.
A képzés nyilvánvalóan nem fog választ adni egyetlen általam a polgármester úrnak feltett kérdésre sem az érintett utcák kapcsán.
Ön is tudja, hogy a képzésen való részvétel nem opció, hanem minden megválasztott képviselő és polgármester számára törvényi kötelezettség.
Ahogyan azt is tudja, hogy a szóban forgó képzés és az azon való részvétel részleteiről a tegnapi napon kaptuk meg a tájékoztatást.
Természetesen részt fogok venni a képzésen, ahogyan képviselőtársaim is.

2.
A válaszban polgármester úr hivatkozott 14/1017 (XII. 18.) sz. önkormányzati rendeletre, de ilyen rendelet nem létezik.

Amennyiben polgármester úr esetleg a 14/2017 (XII. 18.) sz. önkormányzati rendeletre gondolt, felhívnám szíves figyelmét arra, hogy a rendeletben szereplő tájékoztatási formákon kívül (hirdetmény az önkormányzati hirdetőfelületen és a honlapon, a fórumon pedig szóbeli tájékoztatás) a jogszabály egyéb tájékoztatási formákat nem zár ki, ahogy az elmúlt években is több (de sajnos nem elégséges számú) esetben az önkormányzat is szórólapok révén hívta fel a lakosság figyelmét a lakossági fórumokra.
A fenti rendelet viszont előírja, hogy “a település honlapján közzétett hirdetmény útján” közzétett hirdetménynek tartalmaznia kell a következőket is (sajnos ezek az információk nem lettek a hirdetményben közzé téve):

    „7. §
    …
    b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
    c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik”


3.
A 314/2012 (XI. 8.) sz. kormányrendelet szerint:

    „29/A. § (3) Előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése során szükséges. Az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételével történik.”

Azt gondolom, hogy a hirdetményt a tinnyei helyi újság szerkesztőségének is meg kellett volna küldenie a fenti kormányrendelet szerinti kötelezettség teljesítése érdekében.
Ezt polgármester úr ízlésétől függetlenül meg kellett volna tenni, akár önkormányzati az az újság (Tinnyei Hírek), akár független (KÖRTVÉLYES).
Ez sajnos nem történt meg, helyi újságban nem jelent meg a hír, így a tinnyei lakosság egy része valószínűleg nem is értesült a fórumról.

4.
Levelében polgármester úr így fogalmaz:
    “Bízom abban, hogy Ön is sikeresen tudott mozgósítani a 2019.12.09.-i lakossági fórumra lakótársakat annak érdekében, hogy sikeres és érthető párbeszédet folytathassunk.”

Tisztelt Polgármester Úr!
A választási kampánynak már vége van.
Számomra az érintett lakosság tájékoztatása a fontos, nem pedig a kampányban engem támogató réteg “mozgósítása”.
A lakossági fórumon azt is láthattuk, hogy sajnos nem mindenki gondolja így, polgármester úr sikeresen mozgósította választási támogatóit.
Akikről viszont nem mondható el, hogy a vihart kavaró tervezet által érintett utcák lakói lennének…

Bízom benne, hogy a továbbiakban az érintett lakosság megfelelő tájékoztatása mellett a jogszerű eljárásra tudunk koncentrálni.
Azért, hogy a tervezet és később a döntés Tinnye teljes lakosságának érdekeit képviselve születhessen meg.

Üdvözlettel,
Ladányi Péter
képviselő

Back to Top