Felhívás: partnerségi javaslatok, vélemények, kérdések (TSZT, HÉSZ)

A HÉSZ módosításával kapcsolatban volt már idén néhány lakossági fórum. Kettő tavasszal, és egy most legutóbb, december 9-én.

A 2019. július 31-én az önkormányzathoz írt levelemben kértem, hogy másolatot kaphassak a témába vágó lakossági kérdésekről és az önkormányzat kérdésekre adott válaszairól (bár legkésőbb 15 napon belül meg kellett volna kapnom a kért adatokat, sem a kérdéseket/válaszokat, sem választ erre a kérésemre nem kaptam).

Most lehetőség van a lakosságnak, érintett vállalkozásoknak és civil szervezeteknek (partnerek) észrevételeket és javaslatokat tenni. A 341/2012 (XI. 8.) sz. kormány rendelet 29/A § (7) b) pontja szerint:

b) az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

Akik a 14/2017 (XII. 18.) sz. önkormányzati rendelet 3. § alapján észrevételeket, javaslatokat tehetnek:

a) a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
b) Tinnye Község közigazgatási területén székhellyel rendelkező olyan civil szervezetek, amelyek az önkormányzat hivatalában szervezetüket regisztrálták.
c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen van, és tevékenységük a település vagy a térség településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
d) azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége a település közigazgatási területére kiterjed,
e) a községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
f) a községben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

A december 9-i lakossági fórumtól számított 8. nap a határidő, azaz 2019. december 17-e. Szerintem hasznos lenne, ha ezeket a javaslatokat, véleményeket a tinnyei nyilvánosság is megismerhetné, ezért most az alábbi felhívást teszem:

Ha Önnek van véleménye a tervezett módosításokról, vannak javaslatai, ötletei, mit és hogyan kellene változtatni, legkésőbb december 16. napjáig küldje el nekem! A hozzám beérkezett javaslatokat továbbítom a polgármesternek és itt a blogomon is nyilvánosságra hozom.

FONTOS!
A hozzám beérkezett dokumentumban szereplő személyes adatokat akaratomon kívül megismerhetem. A dokumentumot a blogon nyilvánosságra fogom hozni, de a nyilvánosságra hozatal előtt a benne lévő személyes adatok törlésre kerülnek (anonimizálás).
A dokumentum számomra történő eljuttatásával a beküldő tudomásul veszi és elfogadja a fentieket.

Elsősorban e-mailen várom az anyagokat. Ha esetleg valamilyen okból nem tud e-mailt küldeni, kérem keressen telefonon. Elérhetőségeim:

Ha Ön már korábban elküldte a polgármesternek javaslatait, de azokat velem és így blogommal is megosztja, azzal álláspontja nagyobb közönség előtt is ismertté válhat. Köszönöm, ha ezúton is hozzájárul a lakossági kommunikáció fejlesztéséhez.

Back to Top