Képviselő-testületi ülés 2020-07-08 (16:00)

?Típus:rendes képviselő-testületi ülés
Helyszín:Tinnyei Község Önkormányzatának tanácsterme (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.)
Időpont:2020-07-08, 16:00 órától
Résztvevők (várhatóan):Krix Lajos Mihály, polgármester
Balázsné Maródi Ildikó, képviselő
Balogh Rita, alpolgármester
Darázs Lászlóné, képviselő
Ladányi Péter, képviselő
Naszvadi János Győző, képviselő
Szopkó Csaba, képviselő

Geréb Tünde, jegyző
Meghívottak:?
Vendégek:?
Meghirdetett
napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről (szóbeli előterjesztés), és tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról – polgármester
2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása – polgármester
3. 2019. évi zárszámadási rendelet tervezet megtárgyalása, beszámoló jóváhagyása – polgármester
4. Beszámoló a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről – polgármester
5. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről – polgármester
6. Óvodavezetői éves beszámoló – polgármester
7. Önálló képviselői indítvány előterjesztése: Ladányi Péter képviselő indítvány a Tinnye Önkormányzata facebook oldalon történő önkormányzati képviselői bejegyzések lehetőségéről – polgármester, Ladányi Péter képviselő (szóbeli előterjesztés)
8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra tett vételi ajánlatok megtárgyalása: a) hrsz.1, hrsz. 2 ingatlanra tett vételi ajánlat b) hrsz. 1527/17 ingatlanra tett vételi ajánlat – polgármester
9. Civil szervezetek pályázatai – polgármester
10. Településrendezés eszközeinek felülvizsgálata: Javaslatok a szakértői anyag kidolgozásához – polgármester
11. Magyar Államkincstár Ellenőrzési jelentéséről tájékoztató polgármester
12. DEPÓNIA Kft. Hulladékszállítási szerződésének meghosszabbítása (szóbeli előterjesztés) – polgármester
13. Tinnye, Szabadság tér átnevezése Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky úttá (szóbeli előterjesztés) – polgármester
14. Egyebek:
a) DIGI Szolgáltató átjátszó állomásának elhelyezésére javaslat
b) Házi segítségnyújtás szerződés felmondása
c) Beszámoló a pályázatokról
Meghívó, előterjesztések:K-t meghívó 20200708.pdf
Előterjesztés_szöveges_20200708.pdf
2019. évi költségvetési rendelet mellékletei.xls
Módosítók:Ladányi Péter képviselő módosító indítványa:
20200707_LP14_Modosito_inditvany_10_Telepulesrendezesi_eszkozok.pdf
Az ülésen beadva:
Hangfelvétel:
Videófelvétel:
Jegyzőkönyv+melléklet:
További (nem hivatalos) információk:Térképszelvények és érintett ingatlan területek a tervezett 10. pont („Településrendezés eszközeinek felülvizsgálata: Javaslatok a szakértői anyag kidolgozásához”) minden javaslatához:
20200708_Telepulesrendezesi_eszkozok_javaslatok_es_terkep.pdf
Tárgyalt napirendi pontokINT

Back to Top