Hangosan gondolkodom – a Magvető Református Óvoda kapcsán

A tinnyei óvoda átadásának szerződését aláírták, és a megállapodást néhány melléklettel együtt a képviselők e-mailben tájékoztatásul megkapták.

Az aláírás tehát megtörtént, ugyanakkor számos nyitott kérdés van még, amely válaszra vár. Alapvető dokumentumok és szakértői vélemények hiányoznak, amelyek az átadás feltételei, azok tehát elengedhetetlenül szükségesek lettek volna az átadáshoz. Ahogyan egy minősített többséggel elfogadott képviselő-testületi határozat is hiányzik, pedig a képviselő-testület idén februárban ezt (ellenszavazat nélküli) döntésében még rendkívül fontosnak tartotta.

Önök szerint mennyit ér egy képviselő-testületi határozat? Amennyit betartanak belőle. Tehát ennyit…

…ha a polgármester (együttműködésben a jegyzővel) fittyet hány arra, hogy néhány hónappal ezelőtt a tinnyei emberek által megválasztott képviselők milyen egyhangú döntést hoztak.

FONTOS! Mielőtt tovább olvas…
Kérem, iratkozzon fel a képviselői blogom értesítéseire,
hogy ne maradjon le a fontos helyi információkról!
Csak néhány kattintás!

Ha a polgármestert kérdések nélkül támogató képviselők szemet hunynak a demokrácia megcsúfolása és a jogszabálysértések felett, akkor

sajnos csak reménykedhetünk, hogy ez a jelentős átalakítás valóban az oktatás-nevelés színvonalának növelése céljából, az óvodások és szüleik érdekében történt.

  • Mert a képviselők többségében nem merültek fel kérdések azzal kapcsolatban, hogy a református óvoda szakértői véleménnyel alátámasztott gazdasági modellje miért nem készült el 2019. december 31-ig, és miért nem készült el már a második határidőre sem 2020. április 30-ig.
  • Mert a polgármester, a jegyző és a képviselők többsége szemet hunyt felette, hogy a képviselő-testület 2020. februári határozatában az átadás feltételéül szabta a szakértői véleményekkel alátámasztott pedagógiai program és gazdasági modell minősített többségű elfogadó határozatát. Sem a gazdasági modell, sem a szakértői vélemények nem készültek el, így nyilván azok elfogadó határozata sem születhetett meg.
  • Mert a képviselők többsége vakon felhatalmazta a polgármestert olyan polgármesteri határozat és szerződés aláírására, amelyet nem is ismertek.
  • Mert a képviselők többségében nem merült fel a kérdés, hogy a polgármester az óvoda átadása kapcsán miért kizárólag a reformátusokkal egyeztetett és hogy a Tinnyén aktív másik egyházat (a katolikusokat) miért nem kérdezte meg.
  • Mert a képviselők többségét nem zavarja és nem emel szót amiatt, hogy egy megválasztott képviselő (hozzáteszem jogos) kérdéseire a polgármester és/vagy jegyző nem ad érdemi választ. Akkor sem, ha a válaszok hiánya hosszú távon veszélyeztetheti az önkormányzat fenntartható gazdálkodását, működését.
  • Mert a képviselők többsége tűri, hogy egy megválasztott képviselő több korábbi közérdekű adatkérését a polgármester és/vagy jegyző rendre nem teljesíti, helyette olykor kioktató és lekezelő stílusban válaszol.
  • Mert a képviselők többsége szerint az teljesen rendben van, hogy az általuk (részben látatlanban) jóváhagyott szerződést és polgármesteri határozatot a polgármester és/vagy a jegyző érdemben módosította, és a végleges változatot annak aláírása előtt (a korábbi ígéretek ellenére) nem küldte meg a képviselőknek. Ennek ellenére a szerződés végén mégis szerepel ez a valóságnak nem megfelelő szöveg (máshol úgy mondanák: hazugság): „A köznevelési szerződést Tinnye Község Önkormányzat Képviselőtestületének egyetértő támogatása mellett Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének a 5/2020. (V. 15.) számú polgármesteri határozatával fogadta el, mely alapján sor kerül az aláírására. […]”


A fentiek jól mutatják a képviselők többségének „felelős” hozzáállását, így jogosan merülhetnek fel a következők:

Ezek a kérdések miért csak bennem merülnek fel?
A többi „képviselő” vajon kit képvisel? A polgármestert vagy a tinnyei választókat?

Mert számomra nem kérdés, hogy melyiket kellene. De ha Önök szerint is a tinnyeiek érdekeit kellene és nem a polgármesterét, akkor szerintem nagyon jól gondolják. De ez egyébként a jogszabályokban és a képviselői eskü szövegében is benne van. Csak ahhoz emlékezniük kellene, hogy milyen esküt tettek. Szerintem.

Az is sokatmondó, hogy az aláírt dokumentumokra az alpolgármester asszony a következőt válaszolta:

„Örömmel vettem, hogy határidőben aláírásra kerültek az óvoda átadásával kapcsolatos dokumentumok. Hiszem, hogy hosszútávon településünk lakóinak hasznára fog válni ez a megállapodás.” – Balogh Rita

Vajon Balogh Rita, ill. képviselőtársaim miért nem kérték számon a 10/2020. (II.7.) önkormányzati határozat szerint előírt, az átadás feltételét jelentő gazdasági modellt és a szakértői véleményeket?

Vajon Balogh Rita, ill. képviselőtársaim szerint helyes az, hogy az átadás feltételéül szabott dokumentumokat a képviselők nem kapják meg?

Vajon Balogh Rita, ill. képviselőtársaim tudják a módosító javaslatomban feltett kérdésekre az érdemi válaszokat? (Amelyekre a jegyző, ill. a polgármester még csak nem is reagált.)
Nem hinném, de ha mégis: vajon miért nem osztják meg a tinnyeiekkel ezeket a közérdekű információkat, válaszokat?


Mert úgy gondolom, hogy a minimálisan szükséges információk hiányában csak bólogatni lehet, de felelősen dönteni nem.

Ugyanis érdemi válaszok nélkül és a szerződéses/jogi garanciák hiányában sajnos valóban csak hinni és csak reménykedni lehet, hogy a helyi lakosok számára hasznos megállapodás született

  • Az óvoda átadásának szerződés tervezetével és költségvetési tervével kapcsolatos észrevételeimet, kérdéseimet és javaslataimat tartalmazó módosító indítványt az alábbi dokumentumban elolvashatja:
    » 20200507_LP12_Ovoda_mukodtetes_atadasa_Eszrevetelek.pdf


FONTOS! Ne felejtsen el feliratkozni a képviselői blogom értesítéseire, hogy ne maradjon le a fontos helyi információkról!

Back to Top