A tinnyei óvoda átadása – előterjesztés, dokumentumok, levelezés

Tartalomjegyzék

1. Szándéknyilatkozat – az első (2019. augusztus)
2. Szándéknyilatkozat – a második (2020. február)
3. Az óvoda átadásának szerződés- és költségvetés tervezete

3.1. Néhány képviselő elfogadó válasza
3.2. Néhány hiányzó dokumentum és információ kérése
3.3. További hiányzó (alap) dokumentumok kérése
3.4. A tervezetre adott észrevételek és módosító javaslatok
3.5. A jegyző asszony válasza a módosító javaslat néhány kérdésére
3.6. Újabb képviselői módosító javaslat
3.7. A polgármester véleménye és válasza
3.8. Nem szükséges polgármesteri különvélemény

4. Az aláírt szerződés – és egyebek

4.1. Az alpolgármester szerint hasznos megállapodás született


Bevezetés

A tinnyei honlap még nem működik, és a nemrég életre hívott önkormányzati facebook oldal sem adott róla hírt, de a tinnyei óvoda átadásáról szóló köznevelési szerződés megköttetett.

(Megjegyzés: Több nyitott kérdés van még az ügyben, mint ami megválaszolásra került, legtöbb benyújtott javaslatomat, módosító indítványomat nem vették figyelembe, ill. azokra még válaszra sem kaptam.)

A fennálló veszélyhelyzet (különleges jogrend) miatt nyilvános képviselő-testületi ülésre – ahol a témával kapcsolatos véleményeket a képviselők egymással megoszthatták volna – nem kerülhetett sor (pedig a téma nyilvános). Ezért itt a képviselői blogomon elérhetővé teszem az óvoda átadása kapcsán történt főbb eseményeket, a közérdekű nyilvános adatokat és információkat.

Az alábbiakban tehát Ön is elolvashatja, végigkövetheti, mi és hogyan történt, milyen anyagokat kaptak a képviselők, milyen kérdések merültek fel, és ki milyen választ adott (vagy nem adott) az óvoda átadása kapcsán.

1. Szándéknyilatkozat – az első (2019. augusztus)

Még az előző ciklusban a korábbi képviselő-testület határozatban fejezte ki szándékát, hogy a tinnyei óvoda működtetését, fenntartását át kívánja adni a Református Egyháznak. Ennek feltételéül szabta, hogy 2019. december 31-ig a működtetés, fenntartás gazdasági modellje szakértői véleménnyel alátámasztva elkészüljön és az a képviselő-testületnek bemutatásra kerüljön.

(Megjegyzés: Az anyag nem készült el, és a képviselő-testületnek nem lett bemutatva.)

2. Szándéknyilatkozat – a második (2020. február)

2020. február 7-én a tinnyei képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, mert a polgármester szerint az előző szándéknyilatkozatot (önkormányzati határozatot) a törvényi előírások miatt meg kell ismételni. Az előterjesztésben szereplő (tervezett) határozati javaslat szövege ennek megfelelően szinte megismételte a 2019-es határozatot.

Hoppá! Mi történt?

Ennek ellenére a rendkívüli ülésre megérkezve, a képviselőket már egy teljesen másik javaslat várta kinyomtatva az asztalon. A szöveg immáron nem csak szándéknyilatkozat volt, hanem eldöntött javaslat szerződéskötésre az óvoda átadásáról.
A vita során azonban a képviselő-testület egyhangú döntésével mégis az előző határozathoz hasonló szándéknyilatkozatot fogadott el. A határozat többek között előírta, hogy:

„3. Az átadás előfeltétele, hogy a működtetés, fenntartás gazdasági modellje és pedagógiai programja szakértői véleménnyel alátámasztva elkészüljön és a képviselő-testületnek bemutatásra kerüljön és azt a testület minősített többséggel elfogadja.”

A határozat szerint az átadás dokumentumainak előterjesztési határideje (így a fenti dokumentumoké is) 2020. április 30. volt.

A fenti dokumentumok közül kizárólag a pedagógiai program készült el, de a képviselők azt sem kapták meg határidőben. A gazdasági modell és a szakértői vélemények nem készültek el, és azokat határidőn túl sem kapták meg a képviselők.

(Megjegyzés: A gazdasági modell többek között számos később felmerülő alapvető kérdésre adhatott volna választ, amelyek továbbra is megválaszolatlanok.)

3. Az óvoda átadásának szerződés- és költségvetés tervezete

A képviselők a fenti alapdokumentumokat sajnos nem, de egy szerződés-tervezetet és egy költségvetési tervet kaptak a jegyző asszonytól (e-mailen):

Tárgy: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Geréb Tünde Jegyző
Dátum: 2020.04.29. 17:38
Címzett: Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Ladányi Péter, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testületi Tag!
Tisztelt Csoma Áron!
 
Csatoltan továbbítom Önöknek szíves megismerés és véleményalkotás céljából az intézmény átadása kapcsán, az egyházzal már egy körben egyeztetett szerződés tervezetet és annak egyik mellékletét képező költségvetési tervet.
 
Kérem szíveskedjenek alaposan átolvasni és véleményezni. Véleményüket a szerződés pontjainak a megjelölésével ímélben kérem. A követhetőség szempontjából pdf formátumban küldöm a szerződést, és a javaslataik alapján az egyeztetést külön folytatom le és a végleges verzióhoz a változtatásokat én vezetem át a tervezeten.
 
Kérem Önöket, hogy ha a szerződés tartalmával egyetértenek azt mindenképpen jelezzék.
Kérek továbbá írásbeli felhatalmazást a polgármester úr határozatának meghozatalához, amely felhatalmazza majd Őt arra is, hogy a szerződést aláírja.
 
A határozat tervezetet akkor fogom elkészíteni és megismerés céljából megküldeni, ha már a szerződés végleges tartalma összeállt.
 
Mivel az ügy határidők által behatárolt, így kérem Önöket, hogy véleményüket vagy jóváhagyó visszajelzésüket 2020. május 6-án 16:00 óráig küldjék meg számomra.
 
Kérek mindenkit, hogy minden visszajelzésüket „válasz mindenkinek” formában küldjék, hogy ezzel is megkönnyítsük a közös álláspont kialakítását.
 
Köszönettel és tisztelettel:
 
Geréb Tünde
jegyző


Mellékletek:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS_tervezet_04.29.pdf 214 KB
Magvető_Első_költségvetés01.pdf 460 KB


3.1. Néhány képviselő elfogadó válasza

Balogh Rita alpolgármester asszonynak mindössze 47 percre volt szüksége, hogy a tervezetek megérkezése után visszaküldje jóváhagyó és a megküldött szerződés aláírására felhatalmazást adó válaszát.

(Megjegyzés: Ha az alpolgármester asszony azért tudta ennyire gyorsan átnézni és elfogadni a 10+1 oldalas tervezetet, mert 47 perc is elegendő volt számára, akkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire alaposan fontolta meg ezt a döntését. Viszont ha azért volt ilyen gyors a válasz, mert Balogh Rita esetleg részese volt a dokumentumok előkészítésének és így már jól ismerte azokat, akkor a felelőssége is nagyobb a döntésben.)

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Balogh Rita
Dátum: 2020.04.29. 18:25
Címzett: Geréb Tünde Jegyző
CC: Csoma Áron, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Ladányi Péter, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Lelkész Úr!
Tisztelt Képviselőtársak!
Tisztelt Jegyző Asszony!
 
A megállapodás tartalmával egyetértek, egyúttal felhatalmazom polgármester urat a szerződés aláírásával.
 
Üdv. Balogh Rita

Darázs Lászlóné képviselő is megküldte válaszát, de Szopkó Csaba és Ladányi Péter képviselők nem szerepelnek a címzettek között (a levél elküldésekor tehát nem kaptam meg képviselő asszony válaszát, ezért azt később külön kellett kikérnem).

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Darázs Lászlóné
Dátum: 2020.04.30. 20:01
Címzett: Geréb Tünde, Krix Lajos polgármester, Balogh Rita, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző

Tisztelt Jegyző asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtársak!

Egyetértek a megállapodás tartalmával, egyuttal felhatalmazom polgármester urat a szerződés aláírásával.

Balázsné Maródi Ildikó képviselő is megküldte válaszát.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Balázsné Maródi Ildikó
Dátum: 2020.05.01. 09:02
Címzett: Geréb Tünde Jegyző
CC: Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Ladányi Péter, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Csoma Áron Tiszteletes úr!
Tisztelt Képviselő Társak!
A megállapodással egyetértek, kérem polgármester urat az aláírásra.
Üdvözlettel, Balázsné M. Ildikó

Szopkó Csaba képviselő is megküldte válaszát.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Csaba Szopkó
Dátum: 2020.05.05. 11:54
Címzett: Geréb Tünde Jegyző
CC: Csoma Áron, Balogh Rita, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Ladányi Péter, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt címzettek!

A megállapodással egyetértek és a Polgármester urat felhatalmazom a határozat meghozatalára!

Szopkó Csaba 

3.2. Néhány hiányzó dokumentum és információ kérése

Önmagában a szerződés- és költségvetési terv egyértelműen nem elegendő a megfontolt és felelős döntés meghozatalához. Ezért kértem a jegyző asszonyt, hogy a hiányzó dokumentumokat és információkat küldje-, ill. adja meg.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2020.05.05. 01:29
Címzett: Geréb Tünde Jegyző, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Csoma Áron!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Köszönöm a szerződés- és költségvetés tervezetet, észrevételeimet a jegyző asszony által megjelölt határidőben meg fogom küldeni.
Addig is, a megalapozott döntéshez elengedhetetlen néhány további adat/információ ismerete, ezért előbb lenne néhány kérésem.

1. A szerződés tervezet hivatkozik az alábbiakra, azonban ezeket a dokumentumokat nem kaptuk meg (tisztelettel kérem e-mailben átküldeni):
1.1. a Tinnye-Piliscsabai Társegyházközség Piliscsabai Presbitériumának 2/2020 sz. határozata,
1.2. a Tinnye-Piliscsabai Társegyházközség Piliscsabai Presbitériumának 09/2020 sz. határozata,
1.3. a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségének 450138/1/2020 sz. jóváhagyása,
1.4. a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége, 130096/2020 sz. döntése,
1.5. a szerződés tervezet 1. és 2. sz. melléklete (a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztálya …./2020. számú Egyházfőhatósági igazolása a Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség önálló jogi személyiségéről)
1.6. a szerződés tervezetben többször hivatkozott „Ingatlanhasználati Szerződés” (intézmény elhelyezését biztosító használati szerződés) tervezete

2. Felelős döntés továbbá kizárólag az alábbiak ismeretében hozható, így ezeket is tisztelettel kérem e-mailen átküldeni:
2.1. a polgármester úr határozatának tervezete (amely a szerződés aláírására is felhatalmazza őt); azt, amelyhez írásbeli felhatalmazást kér tisztelt jegyző asszony a képviselőktől
(számomra értelmezhetetlen, hogy olyan határozathoz adjak felhatalmazást, amit csak később ismerhetek meg)
2.2. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség: előző 3 évi gazdálkodásának adatai (költségvetése)
2.3. Az önkormányzat módosított költségvetés tervezete (hiszen egy esetleges elfogadó határozat esetén a 2020. évi költségvetést módosítani kell), és amely tartalmaz minden olyan idei kiadást, amely az óvoda átadásával jár (pl. óvodai dolgozók végkielégítése)
2.4. az óvoda ingóságainak aktuális (legutóbbi) leltára

Mivel az ügy határidők által behatárolt, így tisztelttel kérem, hogy a fenti dokumentumokat legkésőbb 2020. május 5. késő délutánig (legyen mondjuk 18 óra), a „Válasz mindenkinek” módon megküldeni szíveskedjenek, vagy a véleményezésre/visszajelzésre megadott határidő legyen a fenti dokumentumok rendelkezésre bocsátását követően min. 24 órával.

Köszönöm.
Üdvözlettel,
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

Jegyző asszony válasza az alábbiakban olvasható, amelyben az általam kért dokumentumok közül néhányat át is küldött.

Tárgy: RE: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Geréb Tünde Jegyző
Dátum: 2020.05.05. 21:23
Címzett: Ladányi Péter, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Címzettek!
 
Nagyon vágyom már azt az ideális időszakot, amikor mindent időben, komplexen előkészítve lesz módom véleményezésre megküldeni. Sajnos ez még nem az az idő ☹.
 
A szerződés véleményezésével kapcsolatos kérdéseit a levelében pirossal írva fogom megválaszolni, hogy semmi ne maradjon ki.

Csatoltan továbbítom és alább bemásolom, amit a közösség képviselője megküldött számomra.


Köszönettel vettem Ladányi Péter Képviselő Úr észrevételeit a megküldött anyaggal kapcsolatban.
 
A Tinnye Piliscsabai Református Társegyházközségre vonatkozó kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Urat.
 
Kérdéseire vonatkozóan tételesen:
 
| „1.1. a Tinnye-Piliscsabai Társegyházközség Piliscsabai Presbitériumának 2/2020 sz. határozata,” 
— Ez nem a Piliscsabai, hanem a  Tinnyei Gyülekezeté,  aminek viszont a száma elírásra került, Pontos száma 7/2020 !
Ennek Jegyzőkönyvi kivonat Szövege mellékelve, aláírt példányok a szerződés mellé tesszük.
| „1.2. a Tinnye-Piliscsabai Társegyházközség Piliscsabai Presbitériumának 09/2020 sz. határozata,”
— Jegyzőkönyvi kivonat Szövege mellékelve, aláírt példányok a szerződés mellé tesszük. Pontos száma: 2020/09.
| „1.3. a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségének 450138/1/2020 sz. jóváhagyása,”
— mellékelve „Református_Egyház_Iratai.pdf”   2. oldala
| „1.4. a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége, 130096/2020 sz. döntése,” 
—- mellékelve „Református_Egyház_Iratai.pdf”  3.  oldala
| „1.5. a szerződés tervezet 1. és 2. sz. melléklete (a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztálya …./2020. számú Egyházfőhatósági igazolása a Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség önálló jogi személyiségéről)” 
— mellékelve „Református_Egyház_Iratai.pdf” 1.   oldala  Pontos száma: 180681/2020.
| „2.2. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség: előző 3 évi gazdálkodásának adatai (költségvetése)”
—  Erre vonatkozóan a válaszom, hogy az Óvodának Önálló Intézményként Önálló költségvetése van. Ebben az Óvoda költségvetésébe bevételként állítottuk a 6.3 soron az Egyházi kiegészítő támogatás 3,2+9,6 millió Ft-os tételeket. Ezt a Református Egyház jóváhagyásával kapja közvetlenül az Óvoda. Így ez az Egyházközségünk költségvetésétől  teljesen elkülönül. Ennek megfelelően az Ön kérése nem teljesíthető, a Társegyházközségünk gazdálkodási adatai nem releváns adat az Óvoda vonatkozásában.
 
| „1.6. a szerződés tervezetben többször hivatkozott „Ingatlanhasználati Szerződés” (intézmény elhelyezését biztosító használati szerződés) tervezete”

Ilyen tervezet még nincs. Abból indultam ki, hogy jobb lenne ezt külön írni, hogy könnyebb legyen ügyvéd által ellenjegyeztetni (majd a döntés meghozatalát követően), mint komplexen az egész részeként, de igazat adva, hogy jobb lenne ezt egyszerre mindenki számára ismertté tenni, azt javaslom, hogy néhány bekezdéssel kiegészítve tegyük a köznevelési szerződés részévé. (A határozat tervezetet már ez alapján készítettem elő.)
A szerződés következő utolsó véleményezésre történő megküldésekor beleírom, de bárkitől szívesen fogadok szövegjavaslatot.
Amennyiben elfogadják és ezzel kiegészül a köznevelési szerződés, akkor azt egy ügyvéddel ellenjegyeztetni szükséges és meg kell bízni, a földhivatalnál történő bejegyzés intézésére is.

| „2. Felelős döntés továbbá kizárólag az alábbiak ismeretében hozható, így ezeket is tisztelettel kérem e-mailen átküldeni:
| 2.1. a polgármester úr határozatának tervezete (amely a szerződés aláírására is felhatalmazza őt); azt, amelyhez írásbeli felhatalmazást kér tisztelt jegyző asszony a képviselőktől
| (számomra értelmezhetetlen, hogy olyan határozathoz adjak felhatalmazást, amit csak később ismerhetek meg)”
 
Idő(m) hiányában azt gondoltam, hogy a szerződés körvonalazódásának folyamán – amit legalább két körben képzeltem – készítem el, és majd küldöm, de elkészítettem most. Csatolom! Várom a véleményeket. Azt gondolom, hogy nincs másra szükség benne, de ha van észrevétel szívesen fogadom, mert az én figyelmem csak egy, nem biztos, hogy mindenre kiterjed…
 
| „2.2. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség: előző 3 évi gazdálkodásának adatai (költségvetése)”
 
Az önkormányzat szempontjából az indokoltságát nem tudom megerősíteni.
 
| „2.3. Az önkormányzat módosított költségvetés tervezete (hiszen egy esetleges elfogadó határozat esetén a 2020. évi költségvetést módosítani kell), és amely tartalmaz minden olyan idei kiadást, amely az óvoda átadásával jár (pl. óvodai dolgozók végkielégítése)”
 
A kérést időelőttinek tartom és sajnos teljesíteni sem tudom. Az óvoda fenntartó váltásához a foglalkoztatottak mindegyike hozzájárult (holnap küldöm a jegyzőkönyvet és a nyilatkozataikat (itthon nem állnak rendelkezésemre). Így felmentésre nem kerül sor, végkielégítés fizetési kötelezettsége nem lesz az önkormányzatnak. Egyéb változás sem lesz, mert az idei évre betervezett támogatás négy havi összegének átadására kerül csupán sor az egyházközösség számára.
A rendelet módosításra lesz majd szükség, de azt nem az óvoda átadása indokolja, hanem az veszélyhelyzet miatti adóelvonások.

 
| „2.4. az óvoda ingóságainak aktuális (legutóbbi) leltára”
 
Az óvodavezetőt ma nem tudtam ez ügyben keresni, holnap próbálom és amint megkaptam, megküldöm.
 
| Mivel az ügy határidők által behatárolt, így tisztelttel kérem, hogy a fenti dokumentumokat legkésőbb 2020. május 5. késő délutánig (legyen mondjuk 18 óra), (Ezt nem tudtam megugorni a jászfalusi munkanap miatt. Sajnálom.) a „Válasz mindenkinek” módon megküldeni szíveskedjenek, vagy a véleményezésre/visszajelzésre megadott határidő legyen a fenti dokumentumok rendelkezésre bocsátását követően min. 24 órával.
| Köszönöm.
 
Ma már jobban látom a hét alakulását, így a szerződésre érkezett észrevételek átvezetését várhatóan pénteken tudom megtenni, beírom az ingatlanhasználat bejegyzésére vonatkozó pontokat is, ennek okán ha 8-án reggelig tudja csak észrevételeit megírni még az is időben lesz. S természetesen lesz még egy utólagos ellenőrzés, azaz találkoznak még vele.
 
Köszönöm.
Üdvözlettel:Mellékletek:
Jegyzõkönyvi_kivonatok.pdf 672 KB
Református_Egyház_Iratai.pdf 1,8 MB
Határozat tervezet_05.05..docx 15,2 KB

3.3. További hiányzó (alap) dokumentumok kérése

A válasz megérkezése után vettem észre, hogy két alapdokumentum és azok szakértői véleménye kimaradt a hiánylistából.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2020.05.06. 09:18
Címzett: Geréb Tünde Jegyző, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Csoma Áron!

Az előző levelem felsorolásából sajnos kimaradt két fontos dokumentum:

  • az óvoda működtetésének, fenntartásának szakértői véleménnyel alátámasztott gazdasági modellje, és
  • a szakértői véleménnyel alátámasztott pedagógiai program.

A 10/2020. (II.7.) sz. önkormányzati határozat szerint a dokumentumokat 2020. április 30-ig kell a képviselő-testület rendelkezésére bocsátani, hiszen az átadás előfeltétele, hogy ezt a két dokumentumot a képviselő-testület minősített többséggel elfogadja.

Ezért tisztelettel kérem az Önök segítségét, hogy a fenti dokumentumokat is mielőbb megkaphassuk.
Köszönöm.

Ugyanakkor jegyző asszonynak köszönöm, hogy módosította a képviselői észrevételek megküldési határidejét.
A szerződéssel kapcsolatos észrevételeimet a lehető leghamarabb (de legkésőbb május 8. péntek reggel 8 óráig) küldeni fogom.

Üdvözlettel,
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

A szakmai (pedagógiai) programot a jegyző asszony megküldte, ahogyan még néhány korábban ígért dokumentumot. Gazdasági modell és szakértői vélemények továbbra sincsenek…

Tárgy: RE: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Geréb Tünde Jegyző
Dátum: 2020.05.06. 15:18
Címzett: Ladányi Péter, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Képviselő Úr!

Csatoltan továbbítom a leltár tételeket tartalmazó táblázatokat (ezeket ma kaptam meg, majd össze fogom másoltatni egy excell tábla több munkalapjára), a szakmai programot, azzal a megjegyzéssel, hogy most van folyamatban a szakértői véleményezése.

A költségvetéssel kapcsolatosan nincs szakértői véleményezés, a koncepció az egyház részéről egy szakértő közgazdász által került előkészítésre.

Üdvözlettel:
Geréb Tünde


Mellékletek:
LELTÁR BÚTOROK2.xls 49,0 KB
LELTÁR ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK 2.xls 47,5 KB
LELTÁR JÁTÉKTÁROLÓ2.xls 33,5 KB
LELTÁR KONYHA2.xls 50,5 KB
LELTÁR TAKARÍTÁS 2.xls 41,0 KB
LELTÁR TORNASZOBA 2.xls 35,0 KB
PP Magvető Ref.Óvoda – Tinnye 2020.docx 298 KB
Közalkalmazottak nyilatkozatai.pdf 1,4 MB

3.4. A tervezetre adott észrevételek és módosító javaslatok

A jegyző asszony által megadott határidőben elküldtem észrevételeimet módosító javaslat formájában.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2020.05.07. 22:30
Címzett: Geréb Tünde Jegyző, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Csoma Áron!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Csatoltan küldöm észrevételeimet a tárgybeli szerződésről és költségvetésről.

Üdvözlettel,
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

Mellékletek:
20200507_LP12_Ovoda_mukodtetes_atadasa_Eszrevetelek.pdf 343 KB

3.5 A jegyző asszony válasza a módosító javaslat néhány kérdésére

A módosító javaslatban szereplő kérdések egy részére a jegyző asszony megadta a választ, és megosztotta a képviselőkkel a magánvéleményét is.

Tárgy: RE: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Geréb Tünde Jegyző
Dátum: 2020.05.08. 13:34
Címzett: Ladányi Péter, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Képviselő Úr!
Kedves Péter!
Tisztelt többi címzett!

Észrevételeit köszönöm. S ha az Ön szemszögéből nézem értem az okát és megértem az aggályait is.
A legtöbb kérdése, számomra is kérdés, mivel nemrég csöppentem bele a település életében nem tudom a válaszokat (pl. ki kezdeményezte a változtatást önkormányzat vagy az egyház).

Sajnos a kért és vállalt határidők nem kerültek teljesítésre. Mondhatnám erre az ügyre is, hogy nem volt igazán gazdája – mint oly sok mindennek a hivatal eddigi működésében – , de nem túl elegáns és illő ez tőlem, persze vállalom.

A gyakorlatból tudom, hogy a nem állami fenntartású intézmények támogatása – különös tekintettel az egyházi finanszírozás eltérése miatt – magasabb. Ez realizálódni fog, de előre nem mondható meg pontosan, hogy milyen összeggel. Ennek reményében kezdődött a párbeszéd, ahogy én utólag kikövetkeztettem.

Sajnos – ahogy hallom – a település óvodájában egyre kevesebb gyermeket iratnak be, a létszám csökken a fenntartás kötelező, így egyre nagyobb a teher Tinnyén. El kell dönteni, hogy bátrak lesznek, belevágnak és megnézik, hogy milyen lesz ez a következő 5 évben, az egyház közreműködésével vagy futunk még köröket a következő egy évben.
Az átadáshoz rögzített határidőknek a végét járjuk, ha akarják a fenntartóváltást, azt most kell megtenni, mert május 31-ig a kérelmet be kell nyújtania az egyháznak. Ha még érdeklődni akarnak és másik potenciális fenntartókat keresni, akkor elveszítjük a jelen lehetőséget.
Mivel a szándék már megfogalmazódott, nem illő, most feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket tavaly nyáron kellett volna.

Sajnálom, hogy eddig nem történtek meg a szükséges lépések, senkinek nem jó, hogy az utolsó pillanatra marad(t).
Néhány kérdését így kapásból meg tudom válaszolni, néhány vonatkozásában pedig időt kérek.

– a szerződés tervezetet én is úgy kaptam, az egyház kérésére készítette elő egy másik település jegyzője,

– III.7.1 vonatkozásában fenntartón (ha az egyházat érti), akkor van döntési joga, ha az önkormányzatot, akkor nem egyértelmű. Egyértelműsíthetjük.

– A dolgozók érdekei nem sérülhetnek. Jogfolytonos lesz és marad.

– [K-2.7] – nem volt eddig megnyugtató, de az államkincstár tegnapi levele alapján (ami ma lett Önök számára tájékoztatásul megküldve) megnyugodtam, hogy joga van a polgármesternek meghozni a döntést.

– [K-3.1/a és b] vonatkozásában nem tudok most választ adni, tájékozódnom kell – remélem időm is lesz hozzá.

A Magvető óvoda költségvetési tervével kapcsolatban kérek segítséget a készítőtől
A szerződés pontjaival kapcsolatos módosítási javaslatait köszönöm.
Átveszem, beleírom azokat, amivel egyezségre tudok jutni az egyház képviselőivel.

A dolgozók végkielégítésére vonatkozó kijelentésemet (idei költségvetési rendelet e célú módosításának szükségtelensége miatt) arra tettem, hogy jelen állás szerint idén augusztusban a fenntartóváltás miatt nem várható végkielégítés kifizetése, hisz a dolgozók vállalták az áthelyezést.
A jövőre természetesen ez nem garantált. Mert előfordulhatnak olyan események, felmentések, amikor jogszerűen, az ígéreteknek megfelelően (azaz minden dolgozó megkapja azokat a juttatásokat, amiket közalkalmazottként meghapna) eljárva ez szükségessé válik

Nagyon nem tudom kihagyni, hogy saját véleményem idehozzam, hogy ilyen és ehhez hasonló esetekben minden eddigi és folyamatban lévő dokumentumtól fontosabb az együttműködés szándéka, a kölcsönös tisztelet, de legfontosabb a BIZALOM.
Higgyünk már abban, hogy mindkét fél azért állt bele ebbe a dologba mert a tinnyei ovis korúaknak jót akar.
Nem lehet olyan, amit a kölcsönös jószándékkal nem lehetne megoldani, sem most, sem a jövőben.

Élettapasztalatból mindannyian tudhatjuk, hogy a bizalmatlanság nem eredményez megbízható viselkedést. Bízzunk abban, hogy mindkét fél az együttműködés minőségét magas szinten képzeli el.

A cél, hogy a legtisztábban, legjobban kerüljenek ki a dolgok és mindenki számára tisztázva legyen a szerep, a hatáskör és a lehetőség.
Én nagyon szeretném, ha tökéletes lenne ebben az ügyben is, de olyan rövid már az idő, hogy elképzelhető, hogy csúsznak bele tökéletlenségek…

Jó hírem viszont, hogy szerződést írunk és nem kőtáblát.  A hibákat utólag módosítással ki tudjuk köszörülni.

Üdvözlettel:

Geréb Tünde
jegyző

3.6. Újabb képviselői módosító javaslat

A jegyző asszony válasza alapján újabb módosító javaslat vált szükségessé. Válaszlevelemben ezt meg is tettem, ill. reagáltam Geréb Tünde néhány megjegyzésére és magánvéleményére.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2020.05.09. 11:02
Címzett: Geréb Tünde Jegyző, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző, Krix Lajos

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Csoma Áron!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Köszönöm jegyző asszony gyors és érdemi válaszait (és azt is köszönöm, hogy a többi, nem megválaszolt kérdésre is ígérte a választ), néhányhoz leírtam észrevételeimet.

| „Sajnos – ahogy hallom – a település óvodájában egyre kevesebb gyermeket iratnak be, a létszám csökken a fenntartás kötelező, így egyre nagyobb a teher Tinnyén.”
Igen, én is hallottam ilyesmit, de nagyon hasznos, vagy inkább elengedhetetlen lett volna látni erről és Tinnye demográfiai helyzetéről az elmúlt időszak (évek) pontos statisztikáját konkrét adatokkal, diagramokkal.
Gondolom, a működtetés és fenntartás gazdasági modellje – ha készült volna ilyen – kitért volna erre is.

| „Az átadáshoz rögzített határidőknek a végét járjuk, ha akarják a fenntartóváltást, azt most kell megtenni, mert május 31-ig a kérelmet be kell nyújtania az egyháznak”
Véleményem szerint ezért is kellett volna határidőben elkészíteni a képviselő-testület által (2x) kért dokumentumokat, és nem az utolsó pillanatban “MostMárNincsSemmireIdő” hozzáállással kész helyzet elé állítani mindenkit.

| „Mivel a szándék már megfogalmazódott, nem illő, most feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket tavaly nyáron kellett volna.”
Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület tavaly nyári határozata is helyén való és korrekt volt.
Csak a testület által kért dokumentumok nem készültek el 2020. december 31-ig, és a mai napig nem kaptunk választ arra, hogy ennek mi volt a magyarázata.
Nem készültek el, ill. nem terjesztették a képviselő-testület elé 2020. április 30-ig sem.
Viszont a felek érdekeit nem egyformán figyelembe vevő szerződés tervezetét és egy nem kellő részletességű költségvetési tervet igen.
Javaslatom, amelyet most is fenntartok, arra az esetre vonatkozott, ha a szerződésen nem sikerül érdemben javítani.
A fentiek alapján kicsit furcsállom a jegyző asszonynak egy képviselő által felvetett javaslatát úgy minősíteni, hogy az “nem illő”.
Sajnos, több minden van itt, ami “nem illő”…

| „II.7.1 vonatkozásában fenntartón (ha az egyházat érti), akkor van döntési joga”
Köszönöm a választ, a Fenntartóra vonatkozott a kérdésem (mert a szerződés szövegéből ez következett).
Viszont ha ez valóban úgy van, ahogyan jegyző asszony válaszolt, akkor erre képviselőként az alábbi határozott javaslatokat teszem:
[J-SZ-III.7.1] Javaslom, hogy a szerződés tervezet III. 7.1  pontja helyett az alábbi szöveg lépjen “7.1. Az Intézmény átszervezése, nevének megváltoztatása”, ugyanakkor a szerződés kerüljön kiegészítésre azzal, hogy Fenntartó az Intézményt nem szüntetheti meg, fenntartói jogát nem adhatja tovább harmadik félnek.

| „A dolgozók érdekei nem sérülhetnek. Jogfolytonos lesz és marad.”
Köszönöm, ez megnyugtató. Különösen, ha ez szerződésből is kiolvasható lesz.

| „A cél, hogy a legtisztábban, legjobban kerüljenek ki a dolgok és mindenki számára tisztázva legyen a szerep, a hatáskör és a lehetőség.”
A leírtakkal csak egyetérteni tudok.

Végül, kérem engedje meg tisztelt jegyző asszony, hogy a bizalommal kapcsolatos véleményére reagáljak.
Úgy gondolom, a bizalmat az egymást kölcsönösen megtisztelő együttműködés, az őszinteség és igazmondás, valamint az adott ígéretek betartása alapozhatja meg és sok esetben a nyilvánosság és a transzparencia is bizalom erősítő hatású lehet.
Ahogyan a nyilvános adatok titkolása, elhallgatása épp ellenkezőleg: rombolja a bizalmat.
A bizalmat nem erősíti továbbá, hogy sem a 2020. december 31-i határidőt, sem a 2020. április 30-i határidőt nem sikerült tartani (és nem jegyzői szempontból).

Jómagam is a gyermekek érdekeit tartom a legfontosabbnak a kérdésben (ahogyan azt az észrevételeimben és a február 7-i ülésen is elmondtam), és nem feltételeztem mást egyik fél részéről sem.

Ugyanakkor Darázs Lászlóné és Naszvadi Győző képviselők, valamint Krix Lajos polgármester szerződés- és költségvetés tervezetre adott válaszait még nem ismerjük.
Ha esetleg azért, mert nem a “Válasz mindenkinek” módon küldték el, ez esetben kérem tisztelt jegyző asszonyt, hogy a válaszukat minden képviselőnek (a “Továbbítás” gomb használatával) elküldeni szíveskedjen.
Ha viszont azért, mert még nem küldték el, ez esetben őket kérem, hogy (ha szeretnék) mielőbb írják meg.

Köszönöm.

Üdvözlettel,
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

3.7. A polgármester véleménye és válasza

Krix Lajos válaszlevelében megírta, hogy a jegyző asszonnyal egyeztette a tervezetet, mielőtt azt a jegyző asszony a képviselőknek elküldte volna. Fontos információ, mert ez eddig nem derült ki a levelezésből.

Tárgy: RE: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Krix Lajos polgármester
Dátum: 2020.05.11. 14:11
Címzett: Ladányi Péter, Geréb Tünde Jegyző, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző

Tisztelt Ladányi Péter képviselő Úr!
 
   Ön a levelének utolsó soraiban – Ugyanakkor Darázs Lászlóné és Naszvadi Győző képviselők, valamint Krix Lajos polgármester szerződés- és költségvetés tervezetre adott válaszait még nem ismerjük.
–          kifogásolta , hogy a polgármester véleményét és válaszát nem ismeri.
 
    Ugye nem gondolja komolyan , hogy a jegyző kolléganővel a tervezetet nem egyeztetetten küldtük ki? Tehát abban benne volt az én véleményem is. Tehát nem tudom, hogy milyen külön véleményt várt tőlem.
   Egyébként mai napon a szerződő felek még egy pontosítást végeztünk, holnap Dr. Szabó László ügyvéd úrral is konzultálok, melyek eredményeként a tájékoztató anyagot mindenki megkapja.
 
Tisztelettel:        Krix Lajos
           Tinnye Község Polgármestere

3.8. Nem szükséges polgármesteri különvélemény

Természetesen nem polgármesteri különvéleményt vártam, hanem azt, hogy Krix Lajos is nyilatkozzon a kérdésben, ugyanis eddig nem tette meg.

Tárgy: Re: Óvoda működtetésének átadása
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2020.05.14. 00:12
Címzett: Krix Lajos polgármester
CC: Geréb Tünde Jegyző, Csoma Áron, Balogh Rita, Szopkó Csaba, Darázs Lászlóné, Balázsné Maródi Ildikó, Naszvadi Győző

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm válaszát.

Eredetileg jegyző asszony küldte át az anyagot. Levelét polgármester úrnak is címezte, egyúttal kérte mindenki visszajelzését.

Tekintettel az előző jegyzőről elhangzott számos korábbi dehonesztáló és súlyos kritikát megfogalmazó polgármesteri kijelentésre, nem akartam feltételezésekkel élni.
Ahogyan a polgármester pl. egy jegyző által a képviselő-testület elé terjesztett témában is elmondja a véleményét a képviselőknek és a vita végén szavaz.

Úgy tiszta, ha egyértelműek a dolgok.
Hogy tisztelt jegyző asszony szavaival éljek: „A cél, hogy a legtisztábban, legjobban kerüljenek ki a dolgok és mindenki számára tisztázva legyen a szerep, a hatáskör és a lehetőség.”

Külön véleményt természetesen nem várok polgármester úrtól, levelének tartalmát tudomásul veszem.

Üdvözlettel,

Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

4. Az aláírt szerződés – és egyebek

A képviselők nem láthatták a végleges szövegváltozatú szerződést az aláírás előtt, így arról véleményt sem alkothattak. Krix Lajos polgármester már az aláírt szerződést és mellékleteit küldte meg a képviselőknek tájékoztatásul. Egy olyan szerződést, amely a korábbiakban átküldött tervezethez képest több jelentős változtatást tartalmaz…

Tárgy: FW: Képviselő-testület tájékoztatása
Feladó: Krix Lajos Polgármester
Dátum: 2020.05.26. 10:00
Címzett: Balogh Rita, Maródi Ildikó Balázsné, Darázs Lászlóné, Ladányi Péter, Naszvadi Győző, Szopkó Csaba
CC: Geréb Tünde Jegyző

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Az alábbi két témában kérjük közösen jegyző Úrhölggyel véleményetek és hozzájáruló támogatásotok.
Az óvoda átadással kapcsolatban pedig tájékoztatásul csatoljuk a dokumentumokat.
 
Tisztelettel:        Krix Lajos
           Tinnye Község Polgármestere
 

1. Önkormányzati vagyon biztosítás
[…]

2. Önkormányzat által bérbeadott ház
[…]

3. Óvoda átadás
A képviselő-testület tagjainak tájékoztatása érdekében csatolom az átadással kapcsolatban született dokumentációt.

Mellékletek:
1. sz. melléklet_Igazolás.pdf 642 KB
2. sz. melléklet_jóváhagyás.pdf 536 KB
3. sz. melléklet_Használat jogát alapító szerződés.pdf 1,4 MB
4. sz. melléklet_leltár.pdf 318 KB
Köznevelési szerződés.pdf 1,2 MB
Polgármesteri határozat.pdf 916 KB
Jegyzői nyilatkozat.pdf 448 KB

4.1. Az alpolgármester szerint hasznos megállapodás született

Tárgy: Re: FW: Képviselő-testület tájékoztatása
Feladó: Balogh Rita
Dátum: 2020.05.27. 18:22
Címzett: Krix Lajos Polgármester
CC: Geréb Tünde Jegyző, Balázsné Maródi Ildikó, Darázs Lászlóné, Ladányi Péter, Naszvadi Győző, Szopkó Csaba

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselőtársak!

Örömmel vettem, hogy határidőben aláírásra kerültek az óvoda átadásával kapcsolatos dokumentumok. Hiszem, hogy hosszútávon településünk lakóinak hasznára fog válni ez a megállapodás.

[…]

Üdv. Balogh Rita
 

Back to Top