Képviselő-testületi ülés: 2020-01-29 (15:00)

Típus:rendes képviselő-testületi ülés
Helyszín:Tinnyei Község Önkormányzatának tanácsterme
Időpont:2020-01-29, 15:00 órától
Résztvevők:Krix Lajos Mihály, polgármester
Balázsné Maródi Ildikó, képviselő
Balogh Rita, alpolgármester
Darázs Lászlóné, képviselő
Ladányi Péter, képviselő
Naszvadi János Győző, képviselő

Hudecz Izabella , jegyző
Bayer Ágnes, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:Simonné Kiss Mariann, HVB elnök
Vendégek:Székely Róbert, Pilisjászfalu polgármester
Geréb Tünde, leendő jegyző
Mikrovoks, BKTV
Meghirdetett
napirendi pontok:
1. Képviselői tisztségről való lemondás (Dr. Molnár Ede), képviselői eskütétel (Darázs Lászlóné)
2. SZMSZ felülvizsgálata önálló képviselői indítványra
3. 2020. évi kt. ülések munkaterve
4. Polgármesteri juttatás, cafeteria, szabadságterv elfogadása
5. Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
6. Étkezési díj rendelet 1. sz. mellékletének módosítása 2/2013. (II.28.)
7. Adóérdekeltségi rendelet hatályon kívül helyezése 13/2018 (XI.29.)
8. Közterület használati rendelet 10/2008 (XI.13.) 1. sz. mellékletének módosítása
9. „Zöli” 582/10 és 582/11 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására érkezett pályázatok elbírálása
10. Tartós használati megállapodás szerződés (Dr. Molnár Ede Levente 371 hrsz.) közös megegyezéssel történő megszüntetése
11. KÖTET Társulási szerződés jóváhagyása
12. Lejárt határidejű határozatok
13. Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről (szóban)
14. Egyebek (szóban):
• Közművelődési álláspályázat kiírása
• Vagyonhasznosítási koncepció – gazdasági program (április-május)
• Önerős útépítési rendelet tervezet
• Tájékoztató óvoda üzemeltetésének átadásával kapcsolatos szülői szavazásról
• Tájékoztató képviselői tiszteletdíj rendeletről 5/2015 (VII.10.)
Meghívó, előterjesztések:0_Kt meghívó 20200129.docx
1_Dr Molnár Ede Levente képviselői lemondás.pdf
2_SZMSZ_rendelet_ módosítása_előterjesztés.docx
2_Szervezeti és Működési szabályzat tervezet 20200129.doc
3_2020_évi_munkaterv_előterjesztés.doc
3_2020_évi_munkaterv.docx
4_Polgármester illetmény költségtérítés és cafetéria juttatás.docx
4_Polgármesteri szabadság tervezet 2020.docx
5_2020 végleges belső ellenőrzési terv.xlsx
5_2020. évi belső ellenőrzési terv Tinnye_Pepi.pdf
5_Belső ellenőrzési terv előterjesztés.docx
5_Megbízási 2020 Belső ellenőr_anonim.docx
5_SZERZŐDÉS Tinnye + P.jászfalu 2020_Pepi_Belsőellenőr.docx
6_Étkezés előterjesztés.docx
6_Étkezéstéritési_díj_rendelet_módosítás_2020.doc
7_Adóérdekeltségi rendelet hatályon kívül helyezése_20200130.doc
7_Adóérdekeltségi rendelet hatályon kívül helyezése_előterjesztés.docx
8_10 2008. Közterület rendelet 1. sz. függelék ÚJ.docx
8_Közterület használati rendelet 1. sz. mellékletének módosítása_előterjesztés.docx
8_Közterület rendelet módosítás_ 20200129.docx
Ingatlan bérbeadás ajánlattételi felhívás_201911.docx
9_580_10_Nagy_László_pályázat_anonim.pdf
9_580_10_Pékvarázs_Pékség_pályázat_anonim.pdf
9_582_11_Stverteczky_Zsolt_Csaba_pályázat_anonim.pdf
10_Dr_Molnár_Ede_Levente_tartós_használati_megállapodás_2012_anonim.pdf
10_Tartós használati megállapodást felbontó megállapodás – 2020.01.23_anonim.doc
10_Tartós_használati megállapodás felbontása_előterjesztés.doc
11_KÖTET_alapszabály 20200123_anonim.doc
11_KÖTET_határozati_javaslat_előterjesztés.doc
11_KÖTET_Határozatok 200123_anonim.docx
12_Lejárt határidejű határozatok 20200129.docx
Módosítók:Írásbeli módosító indítvány nem érkezett. A vita során több napirendi ponthoz is történt szóbeli módosító javaslat (SZMSZ, munkaterv, …), de azokról nem volt külön szavazás.
Az ülésen beadva:Az alpolgármester juttatása (a megbízott jegyző asszony szóbeli előtejresztéseként)
Hangfelvétel:_20200129_152024_kepviselo-testuleti_ules_1.mp3
_20200129_165346_kepviselo-testuleti_ules_2.mp3
(Megjegyzés: a „Tárgyalt napirendi pontok” részben a kívánt napirendi pont címére kattintva külön-külön is meghallgathatóbármelyik napirendi pont vitája)
Videófelvétel:A Budakörnyéki Televízió videófelvételt készített az ülésről.
Amint a videó elérhető lesz az interneten, frissítem a bejegyzést és megadom a videó linkjét.
Jegyzőkönyv+mellékletek:Jegyzőkönyv_20200129.pdf
Melléklet_20200129.pdf
Melléklet_2_20200129.pdf
Tárgyalt napirendi pontokINT
Napirend 500
Krix Lajos tájékoztatója a MikroVoks rendszer használatáról
1. Képviselői tisztségről való lemondás (Dr. Molnár Ede), képviselői eskütétel (Darázs Lászlóné)
Krix Lajos napirend előtti felszólalása
2. SZMSZ felülvizsgálata önálló képviselői indítványra510
3. 2020. évi kt. ülések munkaterve600
4. Alpolgármesteri juttatás, polgármesteri juttatás, cafeteria és szabadságterv elfogadása
4.a. Alpolgármester juttatásai
bruttó 124 650 Ft/hó tiszteletdíj +18 697 Ft/hó költségtérítés (összesen: 143 347 Ft/hó)
510
4.b. Polgármester juttatásai
bruttó 498 600 Ft/hó illetmény, +74 790 Ft/hó költségtérítés, +200 E Ft/év bruttó cafeteria (összesen: 573 390 Ft/hó, +200 000 Ft/év)
600
4.c. Polgármester szabadságterve600
5. Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása600
6. Étkezési díj rendelet 1. sz. mellékletének módosítása 2/2013. (II.28.)600
7. Adóérdekeltségi rendelet hatályon kívül helyezése 13/2018 (XI.29.)600
8. Közterület használati rendelet 10/2008 (XI.13.) 1. sz. mellékletének módosítása600
9. „Zöli” 582/10 és 582/11 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására érkezett pályázatok elbírálása
10. Tartós használati megállapodás szerződés (Dr. Molnár Ede Levente 371 hrsz.) közös megegyezéssel történő megszüntetése600
11. KÖTET Társulási szerződés jóváhagyása600
12. Lejárt határidejű határozatok és Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről600
13. Egyebek (szóban):
Közművelődési álláspályázat kiírása
Vagyonhasznosítási koncepció – gazdasági program (április-május)
Önerős útépítési rendelet tervezet
Tájékoztató óvoda üzemeltetésének átadásával kapcsolatos szülői szavazásról
Tájékoztató képviselői tiszteletdíj rendeletről 5/2015 (VII.10.)
Tájékoztatás a jegyzői pályázatokról, az új jegyző (Geréb Tünde) bemutatkozása

Back to Top