Tinnye 2020-as költségvetésén dolgozunk

Tinnye kis falu. Sajnos nem bővelkedünk helyi vállalkozásokkal, amelyek a falu stabil és folyamatos fejlődését megalapozhatnák.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért mégis vannak lehetőségeink, ha tényleg fejlődést szeretnénk itt Tinnyén, a mi kis falunkban. Ezért a tinnyei önkormányzat 2020-as költségvetési előkészítő megbeszéléseire az alábbi javaslatot tettem:

Tárgy: Re: Költségvetés 2020
Feladó: Ladányi Péter
Dátum: 2020.02.18. 14:50
Címzett: Krix Lajos polgármester
CC: Balogh Rita, Ildikó Balázsné Maródi, Szopkó Csaba, Naszvadi Győző, Darázs Lászlóné, igazgatas@tinnye.hu
 
Tisztelt Polgármester Úr!

 

Az alábbiakban küldöm javaslataimat a 2020-as költségvetéshez.

 

A./ Kiadások
Megerősítve korábbi, szóban tett javaslataimat, az alábbi tételek beépítését javaslom a 2020-as költségvetésbe.

 

A.1./ Önkormányzati honlap
Elengedhetetlennek tartom az önkormányzati honlap folyamatos működtetését.
Az elmúlt időszakban ez egyáltalán nem történt meg, ill. mindössze abban merült ki, hogy olykor hírek jelentek meg a honlap hírfolyamában, ill. a jegyzőkönyvek és rendeletek kerültek (sok esetben nem teljes körűen) feltöltésre a honlapra.
Mind a jogszabályi követelmények, mind a lakosok jogos elvárása ennél sokkal több mindent igényel.
Azonban ez részben szakmai (informatikai) hozzáértést feltételez, részben pedig rendszeres (folyamatos) tevékenység szükséges hozzá.
Úgy gondolom, a hivatali munkatársaktól nem elvárható, hogy ezt a feladatot is ők lássák el (és talán nem is a dolguk), viszont valakinek meg kell csinálni:

2011. évi CXII. törvény „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” (Infotv.):

34.§ (2) Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok közzétételére alkalmas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.

Javaslom az ehhez szükséges költségkeret beépítését a költségvetésbe: havi +50 E Ft/hó keretösszegben (technikai okok miatt célszerűen áprilistól, 9 hónapra).
Egyúttal szeretném jelezni, hogy a témában önálló képviselői indítványt fogok tenni (honlap üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása).

 

A.2./ Gyalogátkelőhely(ek)
Javaslom, hogy vizsgáljuk meg “egyszerűbb” zebrák (gyalogátkelőhelyek) kialakításának lehetőségét, ill. kezdjük meg az ezzel kapcsolatos munkát.
Biztosra veszem, hogy megteremthetők a feltételei egy táblával, felfestéssel és esetleg villogó sárga figyelem felhívó lámpával ellátott gyalogátkelő kialakításának, legalább az alábbi helyszíneken:

– a Kossuth Lajos utcán, annak Bajcsy-Zsilinszky utca felőli végén, ill.

– a Bajcsy-Zsilinszky utcán a Kossuth Lajos utcához közeli részén.

A gyalogosok átkelése ezeken a részeken sokszor életveszélyes, ezért fontos lenne a hiper-szuper-turbós-intelligens gyalogátkelőhely mellett (amely egyébként nagyon jó lenne, de a finanszírozása láthatóan problémás) egy vagy több – a fentiek szerinti – zebra kialakítása.
Javaslom az ezzel kapcsolatos előkészítő munka költségeit beépíteni a költségvetésbe.
Az idei költségvetésbe a fentiekhez szükséges szakértői díjakat és a tervek elkészítésének díját javaslom betervezni.

 

A.3./ A főutakon megsüllyedt csatornafedelek javítása
Tinnye átmenő főútjain több helyen szintkülönbség van az út felszíne és a csatorna fedelek között.
Ez azt eredményezi, hogy az ezen áthaladó járművek (különösen a teherautók) az út mentén élők életét megkeserítve folyamatosan szörnyű zajt és rázkódást okoznak.
Javaslom az ilyen módon hibás csatornafedelek 2020-ban történő javításához szükséges költségek betervezését.

 

A.4./ Kossuth Lajos Művelődési Ház felújítása
Úgy gondolom, nincs vita a képviselők között, hogy az épület felújításra szorul.
A felújításra (teljes átépítéssel együtt) pár éve született egy komplex terv, de annak megépítésére a tinnyei éves költségvetést meghaladó mértékű költségigény miatt nem számíthatunk.
Ugyanakkor nemrég egy kisebb (15 milliós) pályázat is elutasításra került, amely összeget a művelődési ház felújítására lehetett volna költeni.
Nagyobb összeget Tinnye költségvetése objektív okok miatt nem bír el, ezért javaslom, hogy egy kisebb, de minden évben beépítésre kerülő összeggel tartsuk működőképes és használható állapotban a művelődési házat.
Tekintve, hogy nagyon hosszú ideje semmilyen felújítás nem történt a művelődési ház épületén, ezek a “kisebb” felújítások nagyban tudnák elősegíteni azt, hogy a lakosok jó érzéssel lépjenek be a művelődési házba.
Javaslom, hogy a 2020-as költségvetésbe (és utána minden év költésvetésébe) kerüljön beépítésre egy 4-5 M Ft-os, a Kossuth Lajos Művelődési Ház felújítására fordítandó költségkeret.
A konkrét elvégzendő munka meghatározása nyilván mindig az épület aktuális állapotának függvénye kell legyen.

 

A.5./ Fekvőrendőrök javítása/pótlása a Bocskai utcában
A Bocskai utcában néhány helyen van fekvőrendőr.
Ezek közül több hiányos, itt-ott csavarok állnak ki belőle.
Ezek mielőbbi pótlása/javítása szükséges, mielőtt valaki kártérítési igénnyel fog előállni az önkormányzattal szemben, ill. mielőtt valamilyen baleset történne.
Javaslom az ezzel kapcsolatos költséget betervezését az idei költségvetésbe.

 

B./ Források
Sajnos még nem kaptam meg az általam korábban kért adatokat az önkormányzat gazdálkodásával és pénzforgalmával kapcsolatban.
Emiatt csak néhány helyen van lehetőségem felelősen javaslatot tenni a fenti kiadások forrásaira, költségcsökkentésekre.

 

B.1./ Budakörnyéki TV
Véleményem szerint a Budakeszi székhelyű vállalkozás támogatása helyett a helyi vállalkozók és civil aktív lakosság által nyújtott lehetőségeket kellene igénybe venni .
Korábban több helyről is érkeztek helyi javaslatok a nyilvános események közvetítésére, több alkalommal is megjelentek videók nyilvános fórumokon.
Szerintem az önkormányzatnak a fizetett szolgáltatásokra fordított kiadások helyett erre kellene építenie, ezt a lelkesedést kellene meglovagolnia és megszervezni az ezzel kapcsolatos tevékenységet.
A mai technológiák alkalmazásával már szinte bárki el tud készíteni egy videót, vagy bármilyen nyilvános eseményről, rendezvényről (akár élőben) képes tudósítani.
Egyébként pedig az a véleményem, hogy a fentieken túli más (pl. kampány célú) videók készítésére nem az önkormányzat forrásait kell igénybe venni.
Javaslom a BKTV-vel kapcsolatos tervezett kiadások teljes átcsoportosítását az általam a fentiekben (A. pont) részletezett költségek finanszírozására.

 

B.2./ MikroVoks szavazórendszer
Továbbra is az a véleményem, hogy Tinnyén nincs szükség ilyen költséges szavazórendszerre.
Nem láttam konkrét adatokat ennek betervezésére az átküldött táblázatokban, de ha van ilyen költség betervezve, azt teljesen javaslom átcsoportosítani az általam javasolt kiadások finanszírozására.

 

B.3./ Képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjak
Korábban, 2019. október 18-án már benyújtottam ezzel kapcsolatos előterjesztésemet, de az sajnos nem került még a képviselő-testület elé.
Úgy tudom, a következő ülésen napirenden lesz.
Ha így alakul, bízva minden képviselő és az alpolgármester asszony józanságában és tenni akarásában a falu felé, ill. abban, hogy ők is úgy gondolják, hogy a képviselői és alpolgármesteri tisztség az szolgálat, számítok a javaslatom támogatásában.
Ez esetben jelentős összeget lehetne további fejlesztésekre, a falu fejlődésére (pl. Művelődési Ház) fordítani.

 

Üdvözlettel,
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő

Back to Top