PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati honlap (tinnye.hu) helyreállítása, megújítása és jövőbeni folyamatos üzemeltetése érdekében a 13/2020. (II.26.) számú határozatában pályázati felhívás közzétételéről döntött.

Határidő: 2020. március 6. 16:00

A pályázati felhívás részletei a következők:


1. Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlattételi felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap (tinnye.hu) helyreállítására, megújítására és folyamatos üzemeltetésére az alábbi tartalommal.

1.1. A pályázat tárgya:

 • 1.1.a. Az előző honlaptartalom helyreállítása:
  Cél, hogy a lehető legrövidebb időn belül a honlap teljes megújításáig annak alapfunkciói újra működjenek, a hivatal dokumentumai, a helyi rendeletek ismét elérhetőek legyenek.
  A webszerver korábbi tartalmáról és az SQL adatbázisról visszamenőleg rendelkezésre állnak biztonsági másolatok, amelyek a nyertes pályázó számára a teljesítés érdekében elérhetővé válnak.
 • 1.1.b. Az önkormányzati honlap megújítása, átalakítása:
  A feladat egy WordPress alapú, biztonságos, jól áttekinthető, keresési lehetőséget tartalmazó, a jogszabályoknak (Mötv., Infotv., GDPR, helyi SZMSZ rendelet, stb.) mindenben megfelelő, korszerű önkormányzati honlap elkészítése. Fontosabb követelmények:
  • Tárhely: az önkormányzat határozza meg (nem a nyertes pályázó hatásköre és felelőssége)
  • A honlap fő részei a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalmak, ill. hírfolyam, önkormányzat(ok) adatai, hivatal(ok) adatai, közszereplők elérhetőségei, önkormányzati intézmények adatai, közszolgáltatók adatai, helyi vállalkozások (kérés esetén).
  • Reszponzív dizájn (optimális megjelenés a legkülönfélébb eszközökön), mobil barát kialakítás, a hírek és oldalak egyszerű megosztási lehetősége közösségi oldalakon
  • Alapvetően a nyertes pályázónak kell majd üzemeltetnie, kezelnie és karbantartania az oldalt, de úgy kell kialakítania a felületet, hogy szükség esetén, ill. sürgős esetben a hivatal munkatársainak (megadott accountokkal) legyen lehetőségük bejegyzéseket, híreket készíteni és fájlokat feltölteni.
  • Fórum nélküli honlap kialakítása
  • Biztonságos weboldal kialakítása (https://), a szükséges tanúsítványok szükség esetén történő frissítésével
  • Esztétikus tervezés, főként helyi és régióbeli fotók alkalmazásával és/vagy helyi művészek bevonásával
  • A részletes tartalmi kialakítás a nyertes pályázóval történő konzultációk során kerül meghatározásra.
 • 1.1.c. Az önkormányzat honlapjának folyamatos üzemeltetése
  A nyertes pályázó felelőssége és feladata, hogy a honlap jogszabályok által előírt folyamatos és biztonságos működése biztosított legyen. Főbb feladatok:
  • A hivatal által biztosított dokumentumok honlapra való feltöltése, ellenőrzést követően (vírus, személyes adatok).
  • A feltöltendő dokumentumok ellenőrzése magában foglalja a kártékony kódok elleni vizsgálatot és a nem nyilvánosságra hozható esetleges személyes adatokkal kapcsolatos ellenőrzést. A nyilvánosság által nem megismerhető személyes adatokat szerkeszthető formátum (pl. doc, xls, stb.) felismerhetetlenné kell tennie, nem szerkeszthető formátumú fájlok esetén (pl. pdf) jeleznie kell ezt a hivatal munkatársainak, akik gondoskodnak az anonimizálásról és elküldik az anonimizált változatot a nyertes pályázónak közzététel céljából. Az adott dokumentum tekintetében nyilvánosságra hozható személyes adatok köréről a mindenkori jegyző ad felvilágosítást.
  • Elvárható biztonsági óvintézkedések megtétele az esetleges vírusfertőzések, külső behatolások (feltörések) ellen a saját informatikai eszközein és a tárhely konfigurálásakor elérhető biztonsági beállítások alkalmazása (vírusirtó, tűzfal konfigurálása, password policy, stb.).
  • A rendszeres biztonsági mentések készítése alapvetően a tárhely szolgáltató végzi, de ez szükség esetén (pl. honlap módosítása) alkalomszerűen a nyertes pályázó feladata is.
  • Kapcsolattartás a tárhelyszolgáltatóval, az önkormányzat hivatalának kijelölt munkatársával
  • Rendelkezésre állás: rendkívüli esemény, ill. szükség esetén a honlap működésének és tartalmának a bejelentéstől számított legrövidebb időn belül történő helyreállítása, visszaállítása.
  • Hibabejelentés lehetőségének biztosítása (e-mail)

1.2. A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:

 • Kik nyújthatnak be pályázatot:
  Tinnyén és a régióban működő cégek és egyéni vállalkozások, amelyek tevékenységi körébe a pályázat tárgya beletartozik
 • A pályázat benyújtásának határideje:
  A felhívás megjelenését követő 8. nap 16 óra. Ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap 16 óra.
 • A pályázat benyújtásának módja:
  A pályázatokat e-mailen egyidejűleg az igazgatas @ tinnye.hu és ladanyi21 @ gmail.com e-mail-címekre kell elküldeni a rendelkezésre álló határidőn belül. A pályázat megérkezéséről visszaigazolást küldünk. A maximálisan küldhető fájlméret: 2 MB, ennél nagyobb méretű fájl esetén fájlmegosztó, külső tárhely használatával. A pályázat papír alapon a hivatalban is benyújtható, de a pályázaton való részvétel feltétele a benyújtott pályázat fenti e-mail-címekre történő megküldése.
 • A benyújtott pályázat tartalmazza:
  • A pályázó cég/vállalkozás bemutatása, referenciái
  • A pályázat tárgyában szereplő feladatok vállalt teljesítésének részletezés leírása
  • Nettó és bruttó ajánlati ár (a pályázat tárgya szerinti bontásban)
  • Vállalási határidő, a késedelem esetén vállalt esetleges kötbér mértéke (a pályázat tárgya szerinti bontásban)
  • Hozzájáruló nyilatkozat, mely szerint a pályázó személy neve és a benyújtott pályázat a benyújtási határidő után teljes terjedelmében közzé tehető, ill. a pályázó által megadott egyéb személyes adatokat a pályázati és bírálati eljárás során a döntés előkészítésében és a döntéshozatalban részt vevő személyek kezelhetik.
 • Döntés a pályázatról, szerződéskötés:
  A nyertes pályázatról a képviselő-testület dönt a határidő lejártát követő első, soron következő rendes vagy rendkívüli ülésén. A nyertes pályázó és az önkormányzat a pontos részleteket szerződésben rögzítik. A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárás során ne hirdessen nyertest.
 • A beérkezett pályázatok értékelésénél és a pályázatok pontszámainál figyelembe vett súlyozás:
1.1.a.1.1.b.1.1.c.
ajánlati ár:254070
vállalt határidő:3015
határidő túllépés esetén vállalt kötbér:3015
szakmai alkalmasság és referencia:153030
ÖSSZESEN:100100100

Elérhető maximális összpontszám: 300
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a legjobb eredményt elért pályázók összeredményének 15%-os vagy annál kisebb különbsége esetén szabadon döntsön a nyertes pályázóról.

 • A szerződés főbb tartalmi elemei:
  • A szerződés melléklete a jelen pályázati felhívás
  • Fizetés teljesítés-igazolás alapján:
   1.1.a.: a munka elvégzése után, 30 napos átutalással
   1.1.b.: a munka elvégzése után, 30 napos átutalással
   1.1.c.: negyedévente, 30 napos átutalással
  • A szerződés aláírása (megkötése) és megszüntetése a polgármester jogosult a képviselő-testület döntése esetén
  • Minden felhasznált tartalom jogszerűségét a nyertes pályázónak kell biztosítania
  • További díjazást a nyertes pályázó a honlapon való megjelentetésért nem kérhet (pl. helyi vállalkozóktól)

Back to Top