Hangosan gondolkodom – Mi lesz veled, tinnye.hu?

A képviselő-testület 2020. március 18-i rendkívüli ülésén Krix Lajos, Tinnye polgármestere (bár nem ez volt a rendkívüli ülés témája) a pályázattal kapcsolatban két aggodalomra okot adó kijelentést is tett.

Miért nem tud Krix Lajos dönteni?

A polgármester szerint kevés a beérkezett két pályázat. Szerinte még további pályázatokat is be kellene kérni (sic!).
„… Adott esetben a környezetünkből, vagy netán máshonnan.” – fogalmazott Krix Lajos.

Érdekes. A közzé tett felhívás nem tartalmazott ilyen feltételt. Ráadásul a tinnyei polgármester korábban több alkalommal is elegendőnek tartott egyetlen beérkezett ajánlatot a döntés meghozatalára (csak néhány példa: Király-völgyi önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslés nélküli értékesítése, Honfoglalás utca aszfaltozása, Zöli üzlethelyiség és raktárépület kiadása stb.).

„További” pályázatok? Máshol a határidőn túl beérkező pályázatokat érvénytelennek szokták tekinteni. Csak emlékeztetőül: nem meghívásos eljárásról és 3 ajánlat bekéréséről van szó, hanem egy nyilvános ajánlattételi (pályázati) felhívás került közzé tételre

A nyilvános pályázati felhívásra nem lehet „bekérni az ajánlatokat”, mert ez nem meghívásos eljárás volt. Az jogszabálysértő és etikátlan lenne, ill. nem teremtené meg az ajánlattevők számára az egyenlő feltételeket. Vagy rosszul tudom és ez egy általam eddig nem ismert tinnyei gyakorlat? 😉

Szerintem ezek csak a polgármester egyszerű kifogásai, és nincs racionális alapjuk…

Csak nem az a probléma, hogy az egyik pályázó ősszel indult az önkormányzati választáson? (képviselő-jelöltként, és nem Krix Lajos csapatában)

Csak nem az a probléma, hogy az illető ajánlata egyértelműen kedvezőbb Tinnyének, és így (racionális és logikus döntést feltételezve) valószínűleg ő lenne a pályázat nyertese?

Törvénytelen lenne az árajánlatkérés?

A rendkívüli ülésen Krix Lajos elmondta, hogy véleménye szerint törvényellenes volt, hogy a honlap pályázat kapcsán ajánlatot kértem 8 különböző tárhely szolgáltatótól. Álláspontom szerint nemhogy nem törvényellenes, de kifejezetten hasznos volt, hogy egyszerre 8 szolgáltatótól kértem ajánlatot. Ezzel a szolgáltatók egyenlő feltételekkel tudnak ajánlatot adni, így kizárt a mutyinak még lehetősége is.

Pedig a szolgáltató váltást korábban pont a polgármester javasolta:

Tárgy: honlap helyreállítás
Feladó: Krix Lajos polgármester
Dátum: 2020.02.21. 17:33
Címzett: Ladányi Péter
CC: Balogh Rita, Balázsné Maródi Ildikó, Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző, Szopkó Csaba


T. Képviselő Úr! Kedves Péter!
 
  Mai napon egyeztettem XXXXX XXXXXX-val (Pilisjászfalu ) és közösen elvetettük a Tinnyei honlap helyreállítási munkák általa történő elvégzését, miután még nem kezdett bele a feladat elvégzésébe.
A szerdai egyeztetésünk alapján kérem e témában az előkészítési segítséged, hogy mihamarabb megoldjuk a honlap helyreállítását, valamint annak üzemeltetését. Javaslom, hogy tárhely biztosításában is esetleg más szolgáltató felé lépjünk.
 
Tisztelettel:        Krix Lajos
           Tinnye Község Polgármestere

Ajánlatkérésemben semmilyen ígéretet vagy vállalást nem tettem az önkormányzat nevében. Nem hoztam döntést egyik külső szereplő (tárhely szolgáltató) kapcsán sem. Mindössze árajánlatot kértem, amely lépés az üzleti életben is teljesen szokványos, és természetesen nem jár semmilyen kötelezettségvállalással.

Ahogyan korábban Szopkó Csaba képviselő is árajánlatot kért a Tinnyén beüzemelendő térfigyelő kamera rendszerhez (költségvetésbe betervezve), ahogyan korábban Naszvadi Győző is ajánlatot kért a Békás (Körtvélyes) patak tisztításához (költségvetésbe betervezve). Nem rendelkeztek képviselő-testületi döntéssel, hogy eljárjanak az ügyben, ill. árajánlatot kérjenek (de véleményem szerint egy döntést előkészítő információ kérés, mint amilyen az árajánlatok bekérése nem is ez a kategória).

Engem azonban a 13/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat 2. pontjában a képviselő-testület megbízott a honlap pályázattal, hogy a megbízás előkészítése és végrehajtása során kapcsolatos informatikai és szakmai kérdésekben képviseljem az önkormányzatot:

Tinnye Község Önkormányzatának 13/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozata

[…]

2. A képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg megbízza Ladányi Péter önkormányzati képviselőt, hogy a jelen önkormányzati határozatban szereplő pályázat lefolytatása, a megbízás előkészítése és végrehajtása során informatikai és szakmai kérdésekben képviselje az önkormányzatot és a nyertes pályázó által kiállított teljesítés-igazolásokat jóváhagyja. Feladata továbbá, hogy a pályázók által feltett kérdéseket az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása mellett válaszolja meg, a beérkezett pályázatokat értékelje és készítse elő a képviselő-testületnek döntésre.

Tudni kell, hogy a tárhely műszaki paraméterei alapvetően határozhatják meg a rajta üzemeltetett kívánt honlap lehetőségeit. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy honlap milyen tárhelyen működik, azt – ha már a polgármester nekem szóló javaslata alapján szolgáltatót kell váltani – kellő körültekintéssel kell kiválasztani.

Árajánlatkérésem egyértelműen azért történt, mert

  • Krix Lajos kifejezte határozott szándékát, hogy tárhely szolgáltatót kíván váltani, valamint
  • A polgármester és a képviselők egyértelműen tudomásomra hozták a február 26-i ülésen, hogy szakmailag ők nem tudnak és nem is kívánnak hozzászólni, belefolyni a honlappal kapcsolatos kérdésekbe.

Ha nem kérek a tárhely szolgáltatóktól ajánlatot, akkor az önkormányzati honlap ügyében továbbra sem történik semmilyen előre lépés. Ahogyan december vége óta…

Költségvetés – törvénytelenül és hibás adatokkal

Ugyanakkor elgondolkoztató, hogy ezek mellett tett megjegyzést Krix Lajos, miszerint: „Sajnálom, hogy Ladányi Péter a kialakult járványügyi helyzetnek megfelelően, nincsenek olyan javaslatai, amelyek előre vinnék a képviselő-testület munkáját és a faluról való gondoskodást.”

Szerintem ennek pont az ellenkezője igaz.

Történt ugyanis, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjához (költségvetés) módosító indítványt nyújtottam be jelezve, hogy azt sajnos megint nem sikerült jogszerűen beterjesztenie, és amelyben kértem, hogy a képviselő-testület a – véleményem szerinti – hibás adatokkal ne fogadja el az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Előtte javítani kellene az adatokat…

Sajnos nem minden képviselő olvasta el az előterjesztésemet, és az ülésen sem volt rá kíváncsi. Ez azonban nem zavarta a képviselő-testületet abban, hogy ellenvetés és kérdés nélkül egyhangúlag elfogadja a törvénytelenül beterjesztett és (véleményem szerint) hibás adatokat tartalmazó költségvetést.

Nem csodálkoznék, ha rövid időn belül a költségvetés módosítására, korrekciójára lenne szükség (de majd figyeljenek!).

Különösen aggályosnak tartom, hogy a polgármester a járványhelyzet ellenére továbbra is támadólag lép fel előremutató, pozitív javaslatokkal szemben, miközben az önkormányzat honlap fenntartásával kapcsolatos, a jogszabályok által kötelezően előírt feladatait elhanyagolja, ill. szabotálja.

Az 1. napirendi pont elején sajnálkozik, hogy nincsenek előremutató javaslataim (nem igaz), ugyanakkor az akut problémát jelentő önkormányzati honlap kérdésének megoldása irányába tett lépésem ellen pedig fellép.

Mi ez, ha nem farizeusi hozzáállás…

Kell egy működő honlap

Pedig szerintem rendkívül fontos lenne a lakosok pontos, hivatalos és jogszerű tájékoztatása, különösen a nemrég kialakult veszélyhelyzet miatt. Amit pl. a törvények által előírt módon, az önkormányzati honlap segítségével lehetne jogszerűen és a legegyszerűbben teljesíteni.

Back to Top