Képviselői nyilatkozat

Az alábbi nyilatkozatot a mai nap folyamán az Mötv. 30. §-ának megfelelően eljuttattam a tinnyei képviselő-testülethez.

» 20220928_LP25_Kepviseloi_nyilatkozat.pdf


Alulírott, Ladányi Péter önkormányzati képviselő, 2019 októbere óta töltöm be önkormányzati képviselői tisztségemet, mellyel kapcsolatban polgármester úrral, képviselő-társaimmal, jegyző asszonnyal és a tinnyei nyilvánossággal szeretném megosztani gondolataimat az eddig eltelt önkormányzati ciklusról.

A helyi lakosok véleményének folyamatos figyelmen kívül hagyása, ignorálása

Már az önkormányzati választások előtti időszakban is folyamatosan tapasztaltam polgármester úr és több képviselő-társam részéről, hogy a helyi lakosok meghallgatását és véleményük figyelembe vételét nem tartják kellően fontosnak, és ebben a hozzáállásban semmilyen változást nem tapasztaltam 2019 októbere óta sem. Több képviselő a képviselő-testületi üléseken sok esetben pikírt és cinikus hangvétellel fogadta a lakosság (mint választó polgárok) részéről érkező kéréseket, javaslatokat, kérdéseket és kritikákat.

A tények makacs dolgok… és ezek tények, melyeket számos képviselő-testületi ülés hang- és videófelvétele, olykor még a hivatalos jegyzőkönyve is igazol.

Véleményem szerint pedig pont a lakosság hangja az egyik legfontosabb dolog, amit figyelembe kellene vennie minden választott önkormányzati képviselőnek és polgármesternek. Ennek érdekében nem kevés időt és energiát ráfordítva folyamatosan képviselői blogot működtettem, az eddig eltelt idő alatt több alkalommal kértem ki közvetlenül a lakosok véleményét. Szórólapok segítségével és utcabejárások megszervezésével gyűjtöttem be a lakosokat érdeklő, őket érintő problémákat és kérdéseket, amelyekkel a többi képviselő és a polgármester nem volt hajlandó foglalkozni. Többszöri próbálkozásom, több előterjesztésem ellenére sem…

Számos nyilvános képviselő-testületi ülésen is egyértelművé vált, hogy a polgármester és több képviselő-társam is úgy gondolja, hogy a választópolgárok szavazataival nem megtiszteltetést, munkát (szolgálatot) kaptak, hanem sokkal inkább hatalmat, és a választópolgárok csak 5 évente szóljanak bele a faluban történtekbe a választások kapcsán.

Ezt a gondolkodást a magam részéről soha nem tudtam megérteni vagy elfogadni!

Közérdekű adatok folyamatos visszatartása, az adatokhoz való hozzájutás nehezítése

Képviselőségem eddigi teljes időtartama alatt folyamatosan akadályozta és nehezítette a munkámat, hogy a (főként a jelenlegi faluvezetéssel vagy a jelenlegi vezetést támogató képviselőkkel kapcsolatos kényes, kompromittáló) közérdekű adatok kiadása rendszeresen meghiúsult vagy megnehezítették, ellehetetlenítették azt. Még mindig szép számmal vannak olyan közérdekű adatigényléseim, amelyeket nem kaptam meg mind a mai napig. Pedig azokat nem csak képviselőként nekem, de kérésre bármely állampolgárnak ki kellett volna adnia a hivatalnak.

A közérdekű adatok kiadása jogszabályi kötelezettség (törvény írja elő), amely jogszabály minden ilyen problémás esetben sérül.

Önkormányzati képviselőként a falu és az itt élő emberek érdekében végzendő érdemi munkám helyett sok esetben a közérdekű adatokért vívott harcot kellett folytatnom. Amely – és ezt őszintén bevallom – sajnos az érdemi képviselői munkám rovására ment.

Szomorúan, de sajnos úgy látom, hogy a közérdekű adatok nyilvánossága kapcsán Tinnyén óriási problémák vannak.

Plakát-per

A 2019-es önkormányzati választások alatt Krix Lajos polgármester az egyik választási plakátunkra hivatkozva feljelentést tett (az általa vélelmezett) rágalmazás, becsületsértés miatt. A per több mint két évig húzódott, amit végül a polgármester jogerősen elvesztett. A Bíróság megfellebbezhetetlen döntése szerint a Krix Lajos feljelentése alapját képező plakát semmilyen rágalmazást vagy becsületsértő kijelentést nem tartalmaz.

Bár ez számomra nem újdonság, nekünk ez az első perctől kezdve egyértelmű volt. Úgy vélem, a polgármesternek ezzel az egész pereskedéssel nem is igazán a becsületének védelme (vagy valamiféle elégtétel) volt a célja, sokkal inkább a napi képviselői munkám ellehetetlenítése, és egy számára esetleg kedvező döntés esetén a személyem és aktív támogatóim (mint a választásokon csapatként induló T’19 csapat néhány tagja) nyilvánosság előtt történő lejáratása. Erre utal a bírósági tárgyalásokon tett több kijelentése is, például az, amit a Krix Lajos a 2020. november 4-i tárgyaláson mondott: „Nekem nem feltétlen a Szabolcs ellen, hanem a T’19, mint markáns személyekből álló csapat ellen volt kifogásom, […]”

Mi sem bizonyítja jobban vélelmem valóságalapját, mint az, hogy a polgármester később név szerint két másik, a véleményét nyíltan vállaló egykori T’19-es tagot és első helyen engem is megvádolt a fenti bűncselekmények elkövetésével. A vádját a Bíróság elutasította, a pert később a polgármester jogerősen elvesztette.

A személyem és két társam megvádolásával viszont jogi álláspontom nem zárható ki, hogy a polgármester a Btk. 268. § szerinti hamis vád tényállását valósította meg:

Btk. 268. § (1) Aki
a) mást hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol,
[…]
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
[…]
(5) Aki mást hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével azért vádol hamisan, mert gondatlanságból nem tud arról, hogy tényállítása valótlan, vagy a bizonyíték hamis, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

És a lényeg…

Rendkívül elgondolkodtató számomra, hogy a polgármester annak ellenére tartotta fenn a vádat és folytatta tovább a büntetőeljárást, hogy a tárgyalások során már számára is teljesen egyértelművé vált, hogy nem is a vádlott az, akivel neki dolga lenne. Hiszen tanúvallomásom során elmondtam, hogy az ominózus plakát témája az én ötletem volt, és a végleges, a plakáton megjelent szöveget is én fogalmaztam… Úgy gondolom, hogy becstelenség, ha valaki egy ártatlan emberrel szemben folytat boszorkányüldözést annak érdekében, hogy a vele ellentétes véleményt elhallgattassa. Aki így gondolkodik, az egész egyszerűen alkalmatlan és méltatlan egy település felelős vezetésére.

Remélem, hogy a per tárgyalásainak jegyzőkönyveit a tinnyei közösség egyszer teljes részletességében megismerheti majd.

Kirekesztés

Rendkívül elkeserítő számomra a kirekesztés, amit szinte minden benyújtott előterjesztésem kapcsán tapasztaltam a képviselő-társaim és a polgármester részéről. Amit a legtöbb képviselő-testületi ülésen személyesen is megéltem.

Úgy gondolom, hogy egyes képviselők részéről rendre tapasztalható, az engem (mint kritikus, az aggályait mindig nyíltan megfogalmazó képviselőt), másrészt a Mediterrán-völgyi és Királyvölgyi lakosokat érő folyamatos kirekesztő stílus és hozzáállás nem segíti a polgármester már 2014-ben a választási programjában feltüntetett közösségépítés megvalósítását. Éppen ellenkezőleg. Ez a hozzáállás kizárólag a lakosok közötti ellentétek szítására és az amúgy is rossz közéleti hangulat rombolására alkalmas Tinnyén.

Nem segíti a közösségépítést az „oszd meg és uralkodj” politika, amit számos alkalommal megtapasztalhattam az üléseken és az üléseken kívül.

És persze nyilvánosak és elérhetők a képviselő-testületi ülések videói, hangfelvételei és jegyzőkönyvei, ha valakiben kétségek merülnének fel az általam leírtak valóságtartalmával kapcsolatban…

A közélet iránti passzivitás és apátia – a gyűlölködés és gyűlöletkeltés eredménye

Általánosan megfigyelhető a politika iránti érdektelenség a lakosság körében. Azonban a helyi politika mindig is kicsit jobb helyzetben volt, pláne egy kis településen, egy faluban. Az emberek a környezetükben folyó ügyek iránt még akkor is fogékonyabbak maradtak a mindennapokban, amikor az országos politika sokakat kiábrándultságba, apátiába és közönybe taszított.

Azonban ez is hamar megváltozott a tinnyei facebook csoportokban uralkodó stílusnak és kirekesztő hozzáállásnak köszönhetően. Aki kritikus hangot ütött meg, az egy hosszú személyeskedő zaklatásnak tette ki magát. Egy néhány főből álló, de nagyon kitartó tinnyei troll csapat gondoskodik arról, hogy az illető legközelebb kétszer is gondolja meg, mielőtt posztolni kezd és bármilyen kritikát megfogalmaz a jelenlegi vezetéssel kapcsolatban.

Ha a kritikát megfogalmazó személy esetleg állta is a sarat, akkor ezek a trollok privát üzenetekkel kezdték bombázni. És mindaddig nem hagyták békén, amíg el nem tűnt ő is a nyilvánosság elől.

Sajnos még ennél is rosszabb a helyzet. Már az is megkapja ezt a fogadtatást, aki csak egy jól irányzott kérdést merészel feltenni. Mindegy, hogy jogos-e a kérdés vagy építő-e a kritika: a trollok mindenkit szisztematikusan kikészítenek, aki kétséget fogalmaz meg a jelenlegi faluvezetéssel szemben.

Persze nem ok nélkül nincs már kérdés, kritika vagy vélemény. Pedig ha valami nem jó, és nem is beszélünk róla, nem ismerjük el és fel, akkor soha nem is lesz lehetőségünk kijavítani és továbblépni. Az így kialakult helyzet mindig korlátozza a nyilvánosságot és támogatja a gátlástalanul működő településvezetést. Azt eredményezi, hogy ne lehessen állampolgári kontrollt gyakorolni.

A demokráciához pedig hozzátartozik az, hogy az emberek véleményt formáljanak és azt szabadon elmondhassák. Ezek egyszerű, az Alaptörvény által is védett alapjogok. Tinnyén is annak kellene lenniük…

Távolság

Ebben az évben sok minden megváltozott az életemben. Ennek részeként Budapestre költöztem, és innen, ebből a távolságból rendkívüli módon megnehezült számomra, hogy a tinnyei képviselői tisztségemmel járó feladataimat felelősen elláthassam.


Összességében és együttesen a fenti okok miatt, hosszas mérlegelés után, alulírott Ladányi Péter önkormányzati képviselő arra az elhatározásra jutottam, hogy az Mötv. 30. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján

a mai nappal lemondok önkormányzati képviselői tisztségemről.

Kérem döntésem szíves tudomásulvételét.


A hatályos jogszabályok alapján döntésemet indokolni nem szükséges, azonban a nyilvánosság elkötelezett híveként, mindenképpen fontosnak tartottam megosztani gondolataimat, és a lemondásommal kapcsolatos döntésem hátterét.

Úgy vélem, hogy ha a lakosok részéről általánosan tapasztalható lenne a közéleti folyamatok iránti aktív, proaktív érdeklődés és cselekvés, amennyiben a képviselő-testületben nem lenne általános az a kirekesztő hozzáállás, ami sajnos jelen van, talán a távolság ellenére is érdemes és hasznos lenne folytatnom a képviselői munkámat. Ebben az esetben szívesen vállalnám az ezzel a körülménnyel járó nehézségeket és többlet terheket. Azonban sajnos nem ez a helyzet, és a tapasztalataim alapján esélytelen, hogy ez megváltozzon…

Közhely, de igaz: a jó vezetéshez jól kell tudni választani. A történtek fényében és a jelenlegi helyzetben csak remélni tudom, hogy legkésőbb a 2024-es önkormányzati választásokon Tinnye megfelelőbb képviselete érdekében kellően vegyes, a jelenleginél heterogénebb képviselő-testület alakul majd.

Bízom benne, hogy minél többen olvassák továbbra is a régióban kuriózumként függetlenül működő, hiteles, a közérdekű adatok nyilvánossága mellett elkötelezett helyi újságot, a Körtvélyest, és így a jövőben is tisztább képet kaphatnak a helyi ügyekről, az itteni folyamatokról. Biztos vagyok benne, hogy ezek az információk segíteni fognak minden tinnyei lakosnak, hogy a következő önkormányzati választásokon olyan képviselő-testületet válasszon, amely figyelembe veszi az akaratukat, kéréseiket meghallgatja és az emberek álláspontját meghallgatva mérlegel majd a döntései során.

Őszintén azt kívánom, hogy Tinnye épüljön, fejlődjön, és minden tinnyei találja meg boldogságát itt, ebben a természetközeli, csodás ékszerdoboznak is beillő remek falucskában.

Tinnye, 2022. szeptember 28.

Ladányi Péter
önkormányzati képviselő, Tinnye
https://ladanyipeter.hu

Back to Top