Képviselő-testületi ülés: 2019-11-14 (15:00)

Típus:rendes képviselő-testületi ülés
Helyszín:Tinnyei Község Önkormányzatának tanácsterme
Időpont:2019-11-14, 15:00 órától
Résztvevők:Krix Lajos Mihály, polgármester
Balázsné Maródi Ildikó, képviselő
Balogh Rita, alpolgármester
Ladányi Péter, képviselő
dr. Molnár Ede Levente, képviselő
Naszvadi János Győző, képviselő
Szopkó Csaba, képviselő

dr. Imre Gábor, jegyző
Bayer Ágnes, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:Székely Róbert, Pilisjászfalu polgármestere
Vendégek:0 fő
Meghirdetett
napirendi pontok:
1. Alpolgármester megválasztása, eskütétele (polgármester)
2. Alpolgármester illetménye vagy tiszteletdíja és munkarendjének meghatározása (polgármester)
3. Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás felülvizsgálata (polgármester)
4. SZMSZ felülvizsgálata (polgármester)
5. Adórendelet felülvizsgálata (polgármester)
6. Bursa Hungarica pályázat elbírálása (polgármester)
7. Egyebek (polgármester)
Meghívó, előterjesztések:0_Kt meghívó 2019_11 14.doc
4: 20191018_LP01_SZMSZ_eloterj_LadanyiPeter.pdf
6: Előterjesztés Bursa Hungarica pályázat elbírálása.docx
Módosítók:nem volt
Az ülésen beadva:20191114_LP05_TiszteletdijrolLemondas_LadanyiPeter.pdf
Hangfelvétel:_20191114_150357_kepviselo-testuleti_ules.MP3
Videófelvétel:nem készült
Jegyzőkönyv+mellékletek:Jegyzőkönyv_20191114.pdf
Melléklet_20191114_javitott.pdf

Megj.: Az ülés melléklete (hibásan) tartalmazza a képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjak eltörléséről szóló előterjesztésemet is, mintha azt a testület napirendre tűzte vagy tárgyalta volna. Ezzel szemben az igazság az, hogy az előterjesztést a testület nem vette napirendre és nem tárgyalta.
Tárgyalt napirendi pontok INT
Napirend610
Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnökének beszámolója700
Ladányi Péter képviselő nyilatkozata (tiszteletdíjról lemondás)
1.a. Alpolgármester megválasztása, eskütétele (javaslat és szavazatszámláló bizottság megválasztása)
– A polgármester Balogh Ritát javasolta alpolgármesternek
– Az ad-hoc szavazatszámláló bizottság elnöke Naszvadi János Győző képviselő, tagjai Balázsné Maródi Ildikó és Ladányi Péter lettek.
700
1.b.1. Alpolgármester megválasztása, eskütétele (a titkos szavazás eredménye)610
1.b.2. Alpolgármester megválasztása, eskütétele (határozat a szavazás eredményéről, eskütétel)
– A képviselő-testület határozata értelmében Balogh Rita lett az alpolgármester
601
2.a. Alpolgármester illetménye vagy tiszteletdíja és munkarendjének meghatározása (tiszteletdíj)
– A polgármester javaslatára a képviselő-testület döntött a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról: 124 650 Ft/hó + 15% költségtérítés
511
2.b. Alpolgármester illetménye vagy tiszteletdíja és munkarendjének meghatározása (munkarend)700
3. Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás felülvizsgálata
– A közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos napirendi pontot a testület nem tárgyalta és döntést sem hozott.
– A két polgármester tájékoztatta a képviselőket a közös önkormányzati megállapodással kapcsolatos történésekről.
4. SZMSZ felülvizsgálata
– A jegyző javaslatára a képviselő-testület az SZMSZ módosítását a következő rendes ülésen fogja érdemben tárgyalni és döntést is akkor hoz majd róla. A képviselő-testület erről döntött.
700
5. Adórendelet felülvizsgálata
– Az adórendeletet a képviselő-testület nem módosította, azt változatlanul hatályában hagyta.
700
6. Bursa Hungarica pályázat elbírálás
– 7 érvényes Bursa Hungarica pályázat érkezett, név szerint: Császár Levente, Naszvadi Klaudia, Naszvadi Bianka, Wittmann Tamara, Wittmann Áron, Balázs Judit, Emri Enikő.
– A polgármester javaslatára a képviselő-testület a nyújtott támogatás fejenkénti összegét megemelte 7000 Ft/fő/hó összegre, ez az összeg 10 hónapon keresztül járul hozzá a fiatalok felsőoktatási képzéséhez.
700
7. Egyebek, polgármesteri beszámoló a két ülés közt történtekről
– Két Magyar Falu Program keretében beadott pályázat nyert: járdaépítés és az óvoda udvar felújítása. Három pályázat a keret kimerülése miatt tartaléklistára került.
– A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat hozzájárul a december 15-16-án megszervezésre kerülő Adventi Vásár költségeihez.
– Dr. Imre Gábor jegyző munkaviszonya november 30-tól már megszűnik, november 18-tól felmentését tölti.
– A polgármester beszámolt néhány, a „ZÖLI” épületének bérlésére beérkezett ajánlatról.
700
Back to Top