Kérdések és válaszok a szórólapról – Településrendezési eszközök felülvizsgálata Tinnyén

Az előző ciklus tinnyei képviselő-testülete még 2018-ban döntött arról, hogy „1. Felülvizsgálni kívánja Tinnye Község Önkormányzat Település rendezési eszközeit (SZT. és HÉSZ.)”.

A tavalyi évben már több lakossági fórum is volt a témában, de azokról az önkormányzat nem készített jegyzőkönyvet, hangfelvételt, valamint az időközben beérkezett lakossági (partnerségi) leveleket sem az erre vonatkozó jogszabály szerint vette nyilvántartásba. Javarészt ezen szabálytalanságok, ill. hiányosságok miatt döntött úgy Tinnye jelenlegi jegyzője, hogy újraindítja a lakossági egyeztető eljárást a kérdésben, melyről egy Hirdetményt is bedobtak minden tinnyei postaládába, ill. megjelentették azt az önkormányzat honlapján is.

A korábbi képviselő-testületi döntéssel szemben, a megjelent Hirdetmény viszont így fogalmaz:

“TINNYE KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2018. (I. 18.) sz. határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja, módosítja Tinnye község településrendezési eszközeit és településfejlesztési koncepciót készít.”

A hivatkozott 4/2018. (I.18.) sz. határozat és a nemrég közzé tett Hirdetmény szövege egyértelműen különbözik, a kettő között elvi különbség van. Ez végeredményben azt is jelenti, hogy a tinnyei lakosokat a Hirdetmény félrevezeti. De ezt most egy pillanatra engedjük el.

A Hirdetmény szövege a témában nem jártas, ill. nem szakértő olvasóknak keveset mond. Több lakóval is beszéltem, egyiküknek sem volt egyértelmű és világos, hogy ezzel most mit is kellene kezdenie.

Emiatt döntöttem úgy, hogy röviden tájékoztatom a nyilvánosságot egy rövid levélke/szórólap formájában, és egy tervezettel segítek azoknak, akik nem tudnak (vagy nem akarnak) maguk levelet írni a tinnyei településrendezéssel kapcsolatban, vagy épp akikhez nem jutott el az a hír, hogy erre most vasárnapig minden tinnyeinek van lehetősége.

Szórólap

Készítettem tehát egy szórólapot, amely a fentiekre röviden felhívja figyelmet, és tartalmaz egy mellékelt levél tervezetet is. A levéltervezetben felsoroltam azokat a javaslatokat, amelyeket a magam részéről fontosnak tartok, és a szórólapon kértem a lakosokat, hogy amennyiben egyetértenek az abban foglaltakkal, támogassák azt. Vagy írjanak egy külön javaslatokat tartalmazó levelet.

» 20201107_HESZ_Level.pdf
» 20201107_HESZ_Melleklet.pdf

Az önkormányzat facebook oldalán ezzel a szóróanyaggal kapcsolatban Krix Lajostól megjelent egy poszt, amely megosztó, feszültségkeltő és több ponton félrevezető is. Alkalmas arra, hogy személyemet lejárassa. Tegyük is ezt most rögtön helyre. A tények a következők:

  • „ismeretlen eredetű papír”, „a kiadvány terjesztője sem aláírásával, sem egyéb módon nem igazolta magát”, „ismeretlen eredetű kiadvány”: Nem igaz. A két papír minden esetben egyszerre került a postaládákba, így mindkettőnek el kellett jutnia mindenkihez. A kisebb méretű tájékoztatón szerepel minden ilyenkor szükséges adat (nevem és több elérhetőségem is). Ez a tájékoztató egyértelműen hivatkozik a mellékelt levélre (említve annak címét). De az is felettébb érdekes, hogy a facebook posztban a két papírt Krix Lajos is említi, ennek ellenére mégis ismeretlen eredetről ír, és félrevezető módon csak az egyik papír fotóját mellékelte a posztban. Mi ez, ha nem lejáratási szándék és feszültség keltés? Biztos vagyok benne, hogy Önök tudják: nekem nincs titkolni valóm, én mindig névvel vállalom, amit teszek vagy írok.
  • „a kiadvány alkalmas arra, hogy azt a látszatot keltse, hogy az önkormányzat ‘irányított módon’ várja el a lakossági vélemények kinyilvánítását”: Valótlan állítás. A szórólapon semmi ilyesmi információ nem szerepel (egyik lapján sem). Ha valaki egyetért a levéltervezetben megfogalmazott javaslatokkal, aláírhatja és elküldheti a saját nevében az önkormányzatnak. Vagy ír egy teljesen másikat, akár a javaslataimmal ellenkező tartalommal. Ha úgy gondolja.
  • „válaszolók személyes adatainak törvény szerinti kezelése szintén aggályos”: Ez sem igaz. Kizárólag olyan személyes adat kerül hozzám, amit az e-mail küldője velem önkéntesen, saját akaratából megoszt. A szórólapon egyébként feltüntettem az adatvédelmi tájékoztatóm elérhetőségét is, ott elolvashatók az adatkezelés körülményei. Aggályos viszont az eddig beérkezett (és Krix Lajos által féltve őrzött) közérdekű levelek és a rájuk adott tervezői vélemények önkormányzati kezelése is. Aggályos az önkormányzat facebook oldalának személyes adatkezelése, amire több alkalommal felhívtam a Krix Lajos figyelmét, mindhiába (Önök pl. tudják, hogy milyen körülmények és feltételek mellett és kik kezelik az Önök személyes adatait, mint az önkormányzat facebook oldalának üzemeltetői? Pedig ezen információk nem közzététele valóban aggályos…). A polgármester vajon miért nem ezek miatt aggódik? Vajon miért fél attól, hogy egy lakos a véleménye (a saját döntése alapján) nyilvánosságra kerülhet?
  • „kiadványban bizonyítékok feltárása nélküli megfogalmazások is szerepelnek”: A mellékelt javaslat tervezet csak egy javaslat. Lehet vele egyetérteni vagy nem egyetérteni. Ha valaki egyetért vele, vagy azonosulni tud vele, akkor kitölti és aláírja. Vagy ír egy másikat. Semmi sem kötelező, semmi sem kényszer. Azt azért még szeretném leszögezni, hogy a felsorolt javaslatok hátterében egytől-egyig olyan korábbi tapasztalatok, helyi és környékbeli történések állnak, amelyek mindegyik pont jogosságát teljes mértékben alátámasztják.

Visszaélések és aggályok

Ha már Krix Lajos visszaélésről és személyes adatok aggályos kezeléséről beszél:

  • nem én vagyok annak az önkormányzatnak a polgármestere, akit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) több alkalommal szólított fel a közérdekű és személyes adatok nem megfelelő kezelése miatt és a jogsértések megszüntetésére,
  • nem én vagyok az, aki nem válaszol a neki szóló hivatalos (pl. panaszos) levelekre,
  • nem én vagyok az, aki a közérdekű és nyilvános adatok kiadását sorozatosan, hosszú idő óta megtagadja, ill. nem teljesíti.

Ezek sokkal inkább Krix Lajosra igazak, ill. az ő általa vezetett önkormányzatra. Ezek viszont valóban alkalmasak a visszaélésekre. Ráadásul hivatali minőségben elkövetve…


FONTOS!
Ne felejtsen el feliratkozni a képviselői blogom értesítéseire, hogy ne maradjon le a további bejegyzésekről és a fontos helyi információkról!

Back to Top