A településrendezési eszközökkel kapcsolatos javaslataim – és azok háttere

Nemrég minden tinnyei háztartás postaládájába került egy szóróanyag, amely egy rövid tájékoztató levélből és mellékletként egy (a lakosok által az önkormányzatnak küldendő) javaslat-tervezetből állt. A szóróanyagot önkormányzati képviselőként (mintegy az Önök képviselőjeként is) saját döntésem alapján készítettem, az önkormányzatnak természetesen ehhez nincs köze (ahogyan erre utaló információ nem is szerepel a szóróanyagban).

A polgármester a facebookon írt is az általam készített szórólapról (nem igazán pozitív felhanggal, és igaz, kissé félrevezető és félretájékoztató módon), amelyre a „Kérdések és válaszok a szórólapról – Településrendezési eszközök felülvizsgálata Tinnyén” című írásban adtam választ.

A javaslat-tervezetben szereplő pontok hátteréről, és hogy miért pont ezeket a pontokat javasoltam, az alábbiakban olvashatnak.

1. Tinnye hosszú távon őrizze meg a kisfalusias, természetközeli jellegét!

Úgy gondolom, ezt nem kell magyarázni. Egyszerű és világos. A tinnyeiek túlnyomó többsége élni szeretne Tinnyén, sokan a város zajától menekültek ide, ebbe a csodálatos természeti környezetbe. Ennyi.

2. A területek átminősítésében érdekelt tulajdonosok, ingatlanfejlesztők és befektetők egy nyilvános településrendezési szerződésben vállaljanak kötelezettséget arra, hogy kiépítik, fenntartják, karbantartják a közműveket, és átvállalják az önkormányzattól az átminősítéssel és a beruházással kapcsolatos összes költséget. Nem úgy, mint a Makkfa-liget (Piliscsabai út melletti lakóterület) vagy a Királyvölgy esetében történt.

Most mi, tinnyei lakosok kivételes helyzetben vagyunk: dönthetünk úgy, hogy tanulunk a település vezetőinek korábbi hibáiból.

Annak idején, a Királyvölgy és a Makkfa-liget (vagy ahogyan a helyiek hívják: Ferihegy-3) – de említhetnék további tinnyei lakóterületeket is – felparcellázásában és belterületbe vonásában érdekelt tulajdonosokkal, befektetőkkel és ingatlanfejlesztőkkel az önkormányzat nem állapodott meg a jó gazda módjára. Ha úgy tett volna, akkor az ott lakóknak hosszú-hosszú éveken keresztül nem kellett volna (kellene) elszenvedniük:

 • a nem létező/nem működő csatornarendszerből adód problémákat (szennyvíz elvezetés hiánya)
 • közvilágítás teljes hiányát
 • életveszélyes önkormányzati utakat, amelyekkel minden nagyobb eső után gond van.

A fenti problémák kezelhetők lettek volna egy, a javaslatban is szereplő (megfelelő tartalmú) településfejlesztési szerződésben. Így nem a tinnyei adóforintokból kellene (sok-sok évvel később) finanszírozni ezeket a fejlesztés részének tekinthető kiadásokat, amíg az ingatlanfejlesztők és tulajdonosok megtalálták a számításukat.

Ne értsék félre, semmi bajom azzal, ha valaki jól jár egy megkötött üzlet során. Azonban hiszek az ún. „win-win” szerződésben, tehát úgy gondolom, hogy egy megfelelő szerződéssel a fenti, éveken keresztül (vagy még mindig) fennálló problémák javarészt megelőzhetőek lettek volna.

Ehelyett mi történt? Ezeket a problémákat tinnyei (vagy országos) adóforintokból kellett (kell majd) finanszírozni. Úgy gondolom, sokkal előrébb lehetne már a falu, hiszen az ezekre kifizetett súlyos adóbevételeket más hasznos fejlesztésekre lehetett volna költeni és/vagy már sokkal kulturáltabb, normálisabb körülmények között élhetnének az ezeken a területen lakók.

A 2020. július 8-i képviselő-testületi ülésre beterjesztett jegyzői/polgármesteri javaslat alapján a korábbi hibás elgondolás szerint megint újabb területek lennének átminősítve (pl. szántók, erdőterületek Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi övezetté). Szerintem ez nem elfogadható!

Fontosnak tartom, hogy figyeljünk rá, hogy ne kövessük el újra a korábbi hibákat.

3. A képviselő-testület foglaljon állást a tervezett országos jelentőségű utak tekintetében! A képviselő-testület vizsgálja meg, hogy mely tervezett utak, útszakaszok és műtárgyak növelik vagy csökkentenék a Tinnyén átmenő (tranzit) forgalmat, és támogassa azokat, amelyek csökkentik azt!

Minden tinnyei lakos tisztában van vele, hogy Tinnyén jelenleg jelentős mértékű a falun keresztülmenő (tranzit) forgalom. Ezt mielőbb jelentős mértékben csökkenteni kell ahhoz, hogy a település belső része újra élhető lehessen.
Ennek érdekében tavaly decemberben, a partnerségi rendeletben foglaltaknak megfelelően én is megfogalmaztam észrevételeimet és javaslataimat a TSZT/HÉSZ módosításával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban (önkormányzati képviselőként) egy önálló képviselői indítványt is előterjesztettem (már lassan egy évvel ezelőtt), amelyet a polgármester mind a mai napig nem tűzött napirendre, azt még kérésemre is megtagadta.

Vajon mi oka lehet a polgármesternek, hogy nem teszi lehetővé, hogy a képviselők megvitathassák és dönthessenek a tranzit forgalom elutasításával kapcsolatos javaslatomról? Neki talán érdeke fűződik hozzá, hogy ilyen nagy Tinnyén az átmenő (tranzit) forgalom? Tényleg nem értem…

4. A Honfoglalás utcában a falusias lakóövezetből az érintett lakosok kérésének ellenére átminősített területet ismét falusias lakóövezeti besorolásúvá kell tenni! Annál is inkább, mert az oda tervezett vállalkozási tevékenység létre sem jött (el sem kezdődött), a terület közvetlen szomszédságában lakóövezet van, és semmi nem indokolja a lakóházakhoz ennyire közel létesítendő gazdasági és szolgáltató (ipari) övezetre történő átminősítést.

Öt évvel ezelőtt a jelenlegi (és korábbi) polgármester indítványára az akkori képviselő-testület többsége egyetlen vállalkozó kedvéért minősítette át az addigi lakóövezeti besorolású telkek által határolt területet gazdasági és szolgáltató övezetté. A változtatásnak nagyon jó volt a reklámja: a polgármester szerint egy vállalkozó házi sörfőzdét szeretne ott kialakítani.

A tervezett üzem közvetlen szomszédságban élő családok tiltakozó aláírásgyűjtését a döntés során nem vették figyelembe, ráadásul Krix Lajos még a vállalkozás nevét (akinek az érdekében az átminősítés történt), még külön kérésre sem volt hajlandó elárulni.

A titkolózások övezte átminősítés kellő garanciák nélkül történt, hiszen a beharangozott fejlesztés nem valósult meg, tulajdonképpen meg sem kezdődött (de az átminősítés megmaradt). Az egyik, ebből a célból létrejött céget az átminősítés utáni évben törölték, egy másik (hasonló tulajdonosi körű cég) nem válaszolt a megkeresésre.

A helyi független újság, a Körtvélyes tavaly júniusi, 13. számában írt a tinnyei sörüzem rövid történetéről.

A lényeg: ma már kimondhatjuk, valószínűleg sörüzem nem lesz ezen a területen. Viszont, ha a terület besorolása így marad, akkor a jövőben bármilyen tevékenységű vállalkozás ideköltözhet. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy olyan vállalkozás jusson az eszünkbe, aminek soha nem szeretnénk a szomszédságában élni. Amely mindannyiunk életét megkeserítheti, a terület közvetlen szomszédságában lakó családok életét pedig végérvényesen tönkre teheti. Mert ha ez így marad, ennek megakadályozására nem lesz eszköz senki kezében. A magam részéről nagyon nem szeretném, ha ilyesmi történne Tinnyén.

Egyébként semmilyen üzemnek nincs helye a lakóházak közvetlen szomszédságában, az efféle település szervezés inkább a városokra jellemző. Tinnye nem város, hanem egy természetközeli falucska. Maradjon is így!

5. A mezőgazdasági és erdőterületeket meg kell őrizni! Nem támogatandó, hogy ezekből iparterület legyen.

A 2020. július 8-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontjára egy listát és azzal teljes mértékben megegyező határozati javaslatot kaptak a képviselők, hogy mely telkeket, területeket mivé minősítsenek át. Indoklás, magyarázat, társadalmi és költség kihatások elemzése vagy leírása nélkül. A területek között több szántó és erdőterület is szerepelt, amelyeket a polgármester/jegyző javaslata alapján Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi övezetté (tehát iparterületté) kellett volna átminősíteni (a javaslatra módosító indítványt nyújtottam be, javasolva a napirendi pont elhalasztását és a szükséges információk megadását a képviselőknek).

Az ülésen a polgármester kérdésemre sem adott konkrét választ, hogy mi indokolja ezeket az átminősítéseket. Végül a testület nem döntött a kérdésben, de vélelmezem, hogy az átminősítési javaslat továbbra is tervben van (hiszen nem került napvilágra ezzel ellentétes információ), és ez veszélyezteti a Tinnye környéki természeti környezetet és mezőgazdasági területeket…

6. A jelenlegi TSZT-ben (Település Szerkezeti Tervben) beépítésre szánt területek irreálisan nagyok. Az idő igazolta, hogy ezek az átminősítési tervek elavultak, hiszen semmilyen konkrét beruházási, fejlesztési terv nem mutatkozott az elmúlt évtizedekben. A konkrét cél nélküli átminősítések az ingatlanspekulációnak és nyerészkedésnek kedveznek. Minden gazdasági, szolgáltató és kereskedelmi területet, lakóterületet és különleges területet, melyek a jelenleg hatályos TSZT-ben beépítésre szánt övezetek, de nincs rájuk Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, vissza kell minősíteni olyan besorolásúvá, amelyben jelenleg is használják: jellemzően mezőgazdasági övezetté. Minden további (új) átminősítés a mezőgazdasági és erdőterületek rovására elfogadhatatlan, mert jelentősen és hátrányosan változtatná meg a falu jellegét.

A TSZT tartalmáról, és a jelenlegi tinnyei helyzetről a Körtvélyes c. helyi független újság és a tinnye.info online független internetes hírportál is írt már tavaly.

Az alábbi ábrán láthatóak a tinnyei területek:

 • ZÖLD színnel jelölt területek (kb. 270 hektár):
  szabályozással (HÉSZ-szel), tehát építési joggal már rendelkezik,
 • PIROS színnel jelölt területek (kb. 300 hektár):
  az elfogadott Település Szerkezeti Tervben már szereplő, távlatilag beépítésre szánt (lakóövezeti; gazdasági, szolgáltató és kereskedelmi; „különleges”) övezetként vannak besorolva – de még szabályozás nélkül, valamint
 • SÁRGA színnel jelölt területek (kb. +85 hektár):
  a 2020. július 8-i képviselő-testületi ülés javaslata (terve) szerinti újabb átminősítendő területek (a kb. 85 hektár az Úny felé eső területek nagysága – a Rákóczi utca mögötti terület már a jelenlegi TSZT-ben is szerepel, mint lakóövezet, annak csak a besorolásán változtatnának).

Pest megye főépítészének hivatalos, szakmai érveken alapuló korábbi véleménye (és a korábbi polgármesternek, Bak Ferencnek írt felszólító levelében foglaltak) szerint már a pirossal ábrázolt területek is túlzóak. Ehhez képest a sárga színnel jelölt területekkel ezt még tovább is szeretnék növelni (a piros színnel jelzett területek megtartása mellett).

A minden cél nélküli és a (megyei főépítész és az eddig nyilvánossá vált tervek szerint is) láthatóan túlzó átminősítéseknek nem ismert a célja és az értelme. Az esetleges telek- vagy ingatlanspekulációknak ezek a változtatások viszont kedvezhetnek. Ez tény. Véleményem szerint nagy szükség van helyi vállalkozókra Tinnyén, de az ilyen eljárás nem ezt segíti elő. Bizonyíték erre az elmúlt több, mint 10 év. Hiába minősítettek át grandiózus méretű területeket, a vállalkozók csak nem jöttek…

A lényeg: szerintem normális (a településhez arányos mértékű) keretek között kell tartanunk a pirossal és a sárgával jelzett területek nagyságát, amelyek jelenleg elfogadhatatlanul és aránytalanul nagy méretűek. Emiatt ezeket a nem leszabályozott területeket véleményem szerint vissza kellene minősíteni természetközeli, ill. gazdasági területté. Ezeken nincs még részletszabályozás (HÉSZ), ezért ezeken még nincs építési jog sem. Emiatt a facebookon valótlanul híresztelt kártérítés szóba sem kerülhet, a képviselő-testület a szabályozással nem rendelkező területeket szemrebbenés nélkül visszaminősítheti.

Ezekre a területekre ugyanakkor szerintem bármilyen építési jogot keletkeztető szabályozási tervet (a leendő vállalkozások ismeretének hiánya miatt) értelmetlen látatlanban készíteni. Szóval, ezek az elképzelések szerintem Tinnye érdekét nem szolgálják, ezért így nem is maradhatnak!

7. A jelenleg mellékutakként funkcionáló utcák a jövőben is maradjanak mellékutcák.

Tavaly decemberben az önkormányzat honlapjára (a képviselők bevonása és értesítése nélkül) kikerült egy határozat tervezet, amely pontosította, ill. megerősítette a 2008-as koncepciót, amely az Ady Endre utcából és a Rákóczi Ferenc utcából olyan főútvonalat csinálna, mint a jelenlegi Bajcsy-Zsilinszky, Kossuth, Petőfi és Jászfalusi utcák. Mindezt a lakosok érdemi bevonása és részletekbe menő informálása nélkül.

A decemberi lakossági fórum előtt szórólapokkal tájékoztattam az érintett két utca lakóit a történtekről, a fórumon Krix Lajos már úgy nyilatkozott, hogy „akarja a fene, hogy főútvonal legyen az Ady és Rákóczi utcákból”.

Ennek ellenére és attól függetlenül, hogy az alpolgármester már kinyilvánította a fentiek törlésével kapcsolatos támogató véleményét, a fentiekben már említett július 8-i ülésre beadott, indoklás nélküli 29 változtatási javaslat közül sajnos egyik sem vonatkozott ennek törlésére. Ezért egyelőre nem tudni, mik a polgármester és támogatóinak tervei…

Egy dolog biztos: ehhez a változtatáshoz pl. az Ady Endre utca minden (!) ingatlanából (mindkét oldalon) több métert kellene elvenni, mert ehhez jelenleg nem eléggé széles az utca. Amit nem tartok sem korrektnek, sem etikusnak, de a kiépült házak számát tekintve kivitelezhetőnek sem. Pénze sem lenne erre az önkormányzatnak. Ahhoz, hogy ezt a kisajátítandó, összességében jelentős magánterületet piaci áron ki tudja fizetni a tulajdonosoknak.

Forgalomtechnikai szempontból sem támogatandó az elképzelés, mert ez kiszélesítené a Tinnyén átmenő forgalom úthálózatát, tehát megkönnyítené a tranzit forgalmat. Azt a tranzit forgalmat, amit nem megkönnyíteni, hanem inkább megnehezíteni, lehetőség szerint megszüntetni kellene!

8. Azokat a képviselőket, akik saját maguk vagy hozzátartozójuk által érintettek ingatlan átminősítésekben, nyilvánosan jelentsék be érintettségüket és a képviselő-testület zárja ki őket a döntéshozatalból.

Azt hiszem ez a pont teljesen egyértelmű, különösebb magyarázatot sem igényel. Talán csak annyit tennék hozzá, hogy Tinnyén sajnos régebben volt már ebből probléma és konfliktus: egy (érintett) önkormányzati képviselő nem teljesítette az ilyenkor törvényben foglalt kötelezettségét, és nem jelentette be érintettségét, úgy vett részt a döntésben. Később ugyan kiderült ez, de a döntés akkor már megszületett.

Ez szerintem etikátlan, erkölcstelen, nem szép dolog. Itt ne legyen ilyen a jövőben!

9. Hozzák nyilvánosságra a 2019-ben a településrendezés felülvizsgálata témájában keletkezett összes partnerségi észrevételt és javaslatot, a jelen felhívás során beérkező észrevételeket és a tervezők/főépítész véleményét is!

Először 2019 júliusában (akkor még újságíróként) kértem a lakossági (partnerségi) észrevételeket, javaslatok másolatát, mint közérdekű, nyilvános dokumentumokat. Nem kaptam meg.

Később (de még tavaly) már képviselőként szintén kértem ugyanezeket. Aztán idén júliusban is, már kiterjesztve kérésemet a tervezők válaszaira, szakvéleményére is, amelyről (a július 8-i képviselő-testületi ülésen) kiderült, hogy a szakemberek azokat már korábban elkészítették és elküldték az önkormányzatnak.

Úgy gondolom, a tervező szakértők válaszait és szakvéleményét a lakosság számára is megismerhetővé kellene tenni, hogy a választók az általuk megválasztott képviselőket tájékoztatni tudják véleményükről, esetleges aggályaikról.

Akár hiszik, akár nem, ezeket a dokumentumokat képviselőként máig nem kaptam meg. Ez amellett, hogy jogszabálysértő és felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját, még a képviselői munkámat is ellehetetleníti, hiszen Tinnye partnerségi rendeletének 10. § alapján a képviselő-testületnek, így minden képviselőnek kell arról döntenie, hogy mely javaslatokat támogatja, melyeket nem, és hogy milyen indokok miatt. Szerencsére a jegyző elismerte ezen kérésem jogosságát, meglátjuk, teljesíteni fogja-e jogos kérésemet.

Mert ha a fenti dokumentumokat képviselőként nem kapom meg, nem fogok tudni érdemben véleményt alkotni a beküldött javaslatokról (vagy Önök szerint esetleg pont ez lenne a cél?).

Számomra az egyáltalán nem elégséges, emiatt teljességgel elfogadhatatlan, ha a polgármester készítene pl. egy összefoglalót vagy kivonatot a javaslatokról. Nekem (képviselőként) az eredeti javaslatokat kell elolvasnom annak érdekében, hogy felelősen ki tudjam alakítani képviselői véleményemet és az adott pillanatban felelős döntést hozhassak majd.


FONTOS!
Ne felejtsen el feliratkozni a képviselői blogom értesítéseire, hogy ne maradjon le a további bejegyzésekről és a fontos helyi információkról!

Back to Top