Turisztikai célú kerékpárút fejlesztések Tinnyén és a régióban

Tavaly év vége felé röppent fel a hír az országos sajtóban, hogy a költségvetésben szereplő 1 milliárdról 4 milliárdra emelte a Kormány a térségi kerékpárutak előkészítésére fordítható keretet, tehát EU-s és kormányzati forrásokból országosan 4 milliárd (4 ezer millió) forint juthat erre a célra, azaz kerékpárutak előkészítésére. Pest megyére ebből a keretből igen jelentős rész, 400 millió forint juthat.

Tinnye és Pilisjászfalu is tagja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (BÖT), a Társulás nemrég egy tanulmány készítésébe fogott. Ennek kapcsán lakossági internetes felmérést is végeztek, ahol mi, tinnyei lakosok is elmondhattuk a véleményünket. Ha az alábbi linkre kattintanak, a felmérés eredményét összegző dokumentumból Önök is kiolvashatják a felmérés eredményét, ahogyan azt is, hogy a lakossági vélemények 8%-a Tinnyéről érkezett. Ez – figyelembe véve a felmérésben részt vevő települések lakosságszámait – jelentősnek mondható:

» kerdoiv_feldolg_bot_cp_asz_0111.pdf

A Bonum Via Kft., az Értékterv Kft. és a Mobilissimus Kft. által készített tanulmány munkaközi anyagát Pilisjászfalu honlapján közzé is tették (a „munkaközi anyag” megnevezés arra utal, hogy a dokumentum későbbiekben még változhat), amely épít az internetes felmérés eredményeire is. Két fő részből áll: egy térképes tervjavaslatból, és egy részletes, szöveges és sok ábrát tartalmazó „Kerékpárforgalmi Hálózati Terv” című dokumentumból, melyeket az alábbi linkekre kattintva tudnak letölteni.

» Budakornyeki-kerekparforgalmi-halozati-terv-tanulmany-20210223.pdf
» Teljes-terulet-tervjavaslata-magyarazo-megjegyzesekkel-20210223.pdf

 

A „Kerékpárforgalmi Hálózati Terv” c. dokumentum egyeztetési változata – részlet
Tervezők: Bonum Via Kft. – Értékterv Kft. – Mobilissimus Kft.


A tanulmány igazat állít, amikor a jelenlegi tinnyei Település Szerkezeti Tervre utalva megemlíti, hogy „A dokumentumok specifikusan kerékpáros érintettségű elemeket nem tartalmaznak”. A Tinnyén jelenleg folyamatban lévő, „Településrendezési eszközök felülvizsgálata” eljárás során többek között ezért is javasoltam:

„Kérem a tervekbe belevenni, hogy Tinnye és a környező települések között a kerékpáros közlekedés lehetségessé váljon.”
(2020. november 15.)

Javaslatomat a 2/2021. (I. 26.) sz. polgármesteri határozat, pontosabban annak melléklete szerint Krix Lajos polgármester „Elfogadott” jelzéssel sorolta be, és amelyet így a polgármester a további előkészítő munkára érdemesnek talált.

A tanulmány főbb tinnyei vonatkozásai

A BÖT által készíttetett tanulmány a Tinnye-Pilisjászfalu és Tinnye-Piliscsaba viszonylatokat a vasúti kapcsolat miatt közlekedési célra, a Tinnye-Perbál viszonylatot pedig csak szabadidős kapcsolatként jelöli meg:

A közlekedési célú (tehát mindennapi) kerékpározás igényei elsősorban az alább felsorolt irányokban merülnek fel. Ezekben az irányokban szükséges a biztonságos, közvetlen kerékpározási lehetőség megoldása; ezekből a kapcsolatokból építhető fel a vizsgált térség kerékpárforgalmi főhálózata:
vasúti megállóhelyek:
– Páty → Biatorbágy,
– Perbál → Tök (→ Zsámbék) → Herceghalom,
– Tinnye → Pilisjászfalu, Piliscsaba;
(„4.3.1 Térségi kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése” c. fejezet – részlet)

Perbál – Tinnye között a szabadidős kapcsolat a mértékadó, ezért a két település között nem kerékpárutat, hanem meglévő földutakon kijelölt, könnyen teljesíthető útvonal kijelölését javasoljuk. A kijelölés részeként a szükséges útfejlesztések (stabilizálás, árkok feletti hidak, stb.) elvégzése is szükséges.
Zsámbék, Tök, Perbál és Tinnye belterületi szakaszain az M100-as megvalósulásával együtt szükséges fejleszteni a kerékpározás lehetőségeit – az új út átadásakor várható jelentős forgalmi átrendeződés történelmi lehetőséget biztosít arra, hogy érdemi beavatkozás történjen a települések átkelési szakaszain. […]
(„5.1.5.1. Herceghalom – Zsámbék – Tök – Perbál – Tinnye tengely” c. fejezet – részlet)

A tanulmány készítői Tinnye és Pilisjászfalu viszonylatban nem tártak fel jelentős kerékpározási igényeket, ugyanakkor a Tinnye – Piliscsaba szakaszon kialakítandó kerékpárút létesítésének jelentős költségeit említik. A Garancsi-tó, mint turisztikai célpont azonban nem kerülte el a figyelmüket:

Tinnye és Pilisjászfalu között nem tártunk fel jelentős igényeket kerékpározás szempontjából, mindkét település számára Piliscsaba a kulcspozícióban lévő település. Tinnye és Piliscsaba között mindennapos kerékpározásra alkalmas kerékpár-útvonal kialakítása a terepadottságok miatt csak jelentős költséggel lenne elképzelhető.
A Garancsi-tó kiváló turisztikai célpont, ezért a települések között kisebb hálózati csomópontként tekintettünk rá, több irányból (Tinnye, Pilisjászfalu, Piliscsaba, illetve a Pilis Bike közelben futó útvonala felől) is kerestünk a megközelítésére alkalmas útvonalakat. Az említett terepadottságok miatt a tó inkább nehezebb túrák során lehet célpont, de – különösen, hogy a túrázáshoz illeszkedő vendéglátás is van helyszínen (Üvegtigris) – kedvel helyszíne lehet a kerékpárral túrázóknak is.
(„5.1.5.2 Tinnye – Pilisjászfalu, Piliscsaba” c. fejezet – részlet)

A tanulmány konkrétan foglalkozik Tinnye belterületének lehetőségeivel is:

Főhálózat:
Tinnye belterületén két közút fonódva keresztezi egymást a 102. sz. főút, illetve 1106 és a 1133 j. utak. A településen átvezető szakaszok környezete jellemzően szűk, a telkek/épületek között rendelkezésre álló terület erősen korlátozza a fejlesztési lehetőségeket. Javaslatunk:
– A Perbáli út északi oldalán a Honfoglalás utcától a Kossuth L. utcáig egyoldali gyalog- és kerékpárút kialakítását javasoljuk.
– A település központjában – különösen a Kossuth L. utca és a Petőfi S. utca közötti szakaszon – sebességcsillapított útszakaszt, településközponti útkörnyezetet, kétoldali irányhelyes kerékpáros létesítményt javaslunk (Ez lehet irányhelyes kerékpárút, kerékpársáv, esetleg nyitott kerékpársáv is – függően a beépítéstől, az út menti fasoroktól, vízelvezetés módjától, útterület méretétől.).
– Javasoljuk, hogy az M100 előkészítésével párhuzamosan készüljön egy tanulmányterv, amely geodéziai felmérés alapján részletes javaslatot dolgoz ki a településközpont kialakítására és a beavatkozás térbeli szakaszolására.
1133 j. út: A közterület szélessége alapján legfeljebb nyitott kerékpársáv alakítható ki.
1106 j. út: A közterület szélessége alapján legfeljebb nyitott kerékpársáv alakítható ki.
Alaphálózat:
A település teljes mellékúthálózatán egybefüggő forgalomcsillapított zónát kell kialakítani, ahol csak lakófunkció van, ott lakó-pihenő övezetet. Ahol szabványos járda nincs, vagy nem akadálymentes, ott is lakó-pihenő övezetet kell kijelölni.
(„5.2.11 Tinnye” c. fejezet)

De fontos ez nekünk, tinnyeieknek?

Jól tudjuk, hogy Tinnyén nem a kerékpáros közlekedés problematikája a legégetőbb. Számos megoldatlan és megoldandó feladat áll még előttünk: közvilágítás, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák, csapadékvíz elvezetési gondok, a művelődési ház és a Kossuth ház állapota, a településünket érintő tömegközlekedés javítása, az önkormányzat és a hivatal átláthatósága, a közösségi élet javítása – csak hogy néhányat említsek a fontos témák közül.

Sajnos Tinnyén eddig alig volt hivatalos kommunikáció az ügyben (a képviselő-testület felé sem), így egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy Krix Lajos részt vett-e a témával kapcsolatos egyeztetéseken, ill. hogy ezeken a megbeszéléseken milyen álláspontot képvisel. Képviselőként és tinnyeiként azonban az a határozott véleményem, hogy ha EU-s vagy állami pénzből, tehát tinnyei önrész (pénz) nélkül fejleszthető a helyi és környező kerékpáros közlekedés, azt mindenképpen támogatnunk és segítenünk kell.

Engem érdekel az Ön véleménye

Kérem, írja meg Ön is, mit gondol a fentiekről. Kíváncsian várom az Ön véleményét és gondolatait – a fenti témában is.


FONTOS!
Ne felejtsen el feliratkozni a képviselői blogom értesítéseire, hogy ne maradjon le a további bejegyzésekről és a fontos helyi információkról!


Feliratkozás a képviselői blogom értesítéseire mobiltelefonon (Android): Nyissa meg a blogomat a telefon (vagy számítógép) böngészőjében, és koppintson a felugró ablakban megjelenő IGEN-re!
Back to Top