Képviselő-testületi (alakuló) ülés: 2019-10-24 (18:00)

Témák:

  • A HVB elnök beszámolója a választások eredmé­nyéről
  • Polgármesteri program ismertetése
  • Polgármester illetménye
  • Szavazás az alpolgármester személyéről
  • Az összeférhetetlenséget és vagyon­nyilatko­zatokat vizsgáló bizottság megválasztása
  • SZMSZ módosítása
  • Jegyző tájékoztatása a képviselők tovább­képzé­séről

Tiszteletdíjak eltörlése (képviselők, alpolgármester)

Egy 5 éves önkormányzati ciklus folyamán kb. 25-30 millió forintot tesz ki Tinnye község képviselőinek és az alpolgármesternek a tiszteletdíja. Egy akkora faluban, mint Tinnye, ez óriási és véleményem szerint indokolatlanul, túlzóan magas összeg (különösen az alpolgármesteri tiszteletdíj, amely jelenleg kirívóan magas a képviselői tiszteletdíjakhoz képest is). A képviselői és …

SZMSZ módosítás az átláthatóságért és a nyilvánosságért

2019. október 18-án nyújtottam be az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztésemet. A benne lévő javaslatok a nyilvánosságot és átláthatóságot javító módosításokat tartalmaznak (no meg néhány egyéb, adminisztratív módosítást). Megjegyzés:Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) az önkormányzat működésével kapcsolatos helyi részletszabályokat tartalmazza. Többek között a polgármester, a képviselők jogait és kötelességeit, …

A helyi népszavazási kezdeményezés könnyítése

Egy helyi rendelet szabályozza, hogy a helyi népszavazás kiírásához hány tinnyei lakosnak kell azt kezdeményezni. A jelenlegi szabályozás szerint a népszavazás kiírásához a törvény szerint megengedett maximális számú aláírás, a választópolgárok 25%-a szükséges (ez a 2019. október 13-i adatok szerint 355 fő). A korábban a jelenlegi polgármester által meghirdetett „nyitott …

Pályázati felhívás könyvelő munkakör betöltésére (Tinnye)

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  könyvelő munkakör betöltésére Tinnyére. A pályázati kiírás letölthető a KÖZIGÁLLÁS honlapjáról. http://www.tinnye.hu/altalanos-hirek/palyazati-felhivas-konyvelo-munkakor-betoltesere-tinnye/

Back to Top